You are on page 1of 8

ELEMEN FALSAFAH

PENDIDIKAN
EDUP3013

4.Membentuk insan yang seimbang dan harmonis  Insan yang seimbang dan harmonis merupakan insan yang Berilmu Bertenaga mahir pengetahuan Mempunyai jiwa Mempunyai dan fikiran yang kepercayaan kepada tenteram Tuhan Kematangan emosi Tubuh badan sihat dan sosial dan cergas Berakhlak mahir .

.

Kepercayaan kepada Tuhan .5.

Manusia dan alam dijadikan pencipta Fenomena Setiap alam ialah Tumpuan perbuatan ialah kepercayaan sunnatullah tanggungjawab kepada manusia sendiri Tuhan Melakukan Manusia perlu kebaikan dan memajukan menghindari alam kejahatan .

6. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan *perkaitan dengan wawasan 2020 cabaran ke 6: Cintakan ilmu pengetahuan • Membina masyarakat maju dan saintifik Budaya Berfikiran luas membaca dan terbuka .

sesuai dalam • Budaya ilmu • Tahap pendidikan pelaksanakan yang berkualiti yang tinggi tugas • Dapat melaksanakan tugas dengan cekap dan sempurna . Rakyat Malaysia yang berketrampilan BERKEMAHIRAN ILMU PENGETAHUAN BERKELAYAKAN • Memiliki ilmu • Memiliki • Mempunyai pengetahuan kelayakan dalam kemahiran yang yang meluas bertugas. 7.

Ms. Diterima pada 14 August 2016.org/wiki/Wawasan_2020 ◦ Falsafah Pendidikan Kebangsaan | Kementerian Pendidikan Malaysia.org.gov.gov. Moe. (2016). dari http://www.Rujukan ◦ Wawasan 2020.moe. (2016).wikipedia.my. ://ms.wikipedia.my/my/falsafah-pendidikan-kebangsaan . Diterima pada 14 August 2016.