You are on page 1of 16

NILAI

TANGGUNGJAWAB
TERHADAP KELUARGA
DEFINISI
Kewajipan yang harus
dilaksanakan oleh setiap individu
terhadap keluarga untuk
melahirkan keluarga bahagia,
meningkatkan imej, dan menjaga
maruah keluarga
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
• Menyatakan kepentingan mengeratkan hubungan
kekeluargaan
• Mengambil berat dan saling membantu sesama
anggota keluarga
• Menghadapi cabaran dan dugaan bersama-sama
anggota keluarga
Ciri-Ciri Keluarga Bahagia
• Saling berhubungan sesama
anggota keluarga
• Saing bantu-membantu
• Berkongsi suka duka, cabaran
dan halangan
• Mewujudkan suasana mesra
Ciri-Ciri Keluarga Bahagia
• Saling menyayangi
• Saling mengambil berat
Aktiviti-aktiviti yang dapat
mengeratkan atau merapatkan
hubungan kekeluargaan
• Meraikan hari istimewa bersama
• Ada jamuan makan
• Melancong bersama
• Meraikan hari perayaan bersama
• Mengadakan gotong-royong bersama
Punca kerenggangan hubungan
antara remaja dengan anggota
keluarga
• Kesibukan ibu bapa dan anggota
keluarga dengan urusan
• Perselisihan faham antara anggota
keluarga
• Kekurangan perhatian daripada ibu bapa
• Remaja lebih suka berkomunikasi dengan
rakan baik bukan dengan ibu bapa
Peranan saya terhadap keluarga
• Menunaikan tanggungjawab sebagai
pelajar
• Membantu ahli keluarga yang ditimpa
masalah
• Menjaga dan menasihati adik-adik
supaya menjadi orang yang berguna
• Menyokong keputusan keluarga
KEWAJIPAN SOSIAL

i. mendidik anak-anak dalam
pelajaran
ii. menjaga keselamatan anak-
anak
iii. memastikan anak-anak tidak
terlibat dalam gejala sosial
KEWAJIPAN EKONOMI

i. mencari rezeki yang halal
untuk keluarga
ii. memastikan wang
perbelanjaan persekolahan anak-
anak mencukupi
iii. mengamalkan sikap berjimat
KEWAJIPAN AGAMA

i. mendidik anak-anak dalam
bidang agama
ii. membawa anak-anak ke
tempat ibadat
iii. menyertai aktiviti agama di
tempat tinggal
Kesan terhadap pembangunan keluarga dan
negara sekiranya semua bapa adalah bapa
contoh:

i. tidak ada anak-anak di
Malaysia yang hidup menderita
ii. negara Malaysia akan terus
maju
iii. masalah gejala sosial di
negara ini dapat dibendung
TUJUAN MENGADAKAN
PERATURAN DI RUMAH:
i. mendisiplinkan anak-anak
ii. melatih anak-anak melakukan
sesuatu perbuatan dengan
teratur
iii. menentukan anak-anak
berjaya
KEBAIKAN MEMATUHI
PERATURAN RUMAH:
i.mengekalkan keharmonian
dalam keluarga
ii. menerima dan menghargai
tanggungjawab ibu bapa
iii. patuh akan arahan ibu dan
bapa