You are on page 1of 11

TUMORI TANKOG I

DEBELOG CREVA
EPITELNI TUMORI CREVA SU GLAVNI
UZROCI MORBIDITETA I MORTALITETA

KLASIFIKACIJA
NENEOPLASTINI NEOPLATINE OSTALI TUMORI
POLIPI EPITELNE LEZIJE
HIPERPLASTINI BENIGNI POLIPI GASTROINTESTINALNI
POLIPI ADENOMI STROMALNI TUMORI
HAMARTOMATOZNI MALIGNE LEZIJE:
POLIPI ADENOKARCINOM
JUVENILNI POLIPI PLANOCELULARNI
KARCINOM ANUSA
PEC-DEGERSOVI
POLIPI
INFLAMATORNI POLIPI
LIMFOIDNI POLIPI
POLIP

NENEOPLASTINI
POLIP

ADENOMATOZNI
POLIP

HIPERPLASTINI
POLIP
NENEOPLASTINI POLIPI
90% SVIH POLIPA DEBELOG CREVA
UGLAVNOM HIPERPLASTINI POLIPI
BRADAVIASTI, POLULOPTASTI IZRATAJI
KRIPTE POKRIVENE EPITELNIM ELIJAMA
NEKI MOGU BITI PREKURSORI KARCINOMA
JUVENILNI POLIPI
ADENOMI
NEOPLASTINI POLIPI
RIZIK OD DOBIJANJA
KOLOREKTALNOG KARCINOMA
STEPEN DISPLAZIJE RAZLIIT
PODELA NA OSNOVU EPITELNE
ARHITEKTONIKE:
1. TUBULARNI ADENOM
2. VILOZNI ADENOM
3. TUBULOVILOZNI ADENOM
4. SESILNI
TUBULARNI ADENOM
NAJEE U
REKTOSIGMOID-NOM
KOLONU

HISTOLOKI: PETELJKA
OBLOENA EPITELOM
IJE JE TELO
SASTAVLJENO OD
NEOPLASTINOG
EPITELA KOJI STVARA
RAZGRANATE LEZDE
VILOZNI ADENOM
EI KOD STARIJIH
SESILNI, KARFIOLASTE
POVRINE, PROMERA DO
10cm
HISTOLOKI: RESIASTI
PRODUECI POKRIVENI
DISPLASTINIM
CILINDRINIM EPITELOM
SVI STEPENI DISPLAZIJE
TUBULOVILOZNI ADENOMI
SASTAVLJENI OD
MEAVINE TUBULARNIH I
VILOZNIH LEZDA

IMAJU KARAKTERISTIKE I
VILOZNIH I TUBULARNIH
LEZIJA (PETELJKA/SESILNI,
VELIINA, STEPEN
DISPLAZIJE, RIZIK OD
NASTANKA KARCINOMA)
KLINIKE INJENICE
NAJMANJI ADENOMI UGLAVNOM ASIMPTOMATSKI
SVE DOK OKULTNO KRVARENJE NE STVORI
ANEMIJU

SIMPTOME EE IZAZIVAJU VILOZNI JER DAJU


MANIFESTNO REKTALNO KRVARENJE

VILOZNI SU UGLAVNO LOKALIZOVANI U


DISTALNIM DELOVIMA CREVA TE LUE SLUZAV
MATERIJAL

SVI ADENOMI SU POTENCIJALNE MALIGNE LEZIJE!


SINDROMI FAMILIJARNIH POLIPOZA
RETKI AUTOZOMNO-DOMINANTNI POREMEAJI
500-2500 ADENOMA PREKRIVAJU POVRINU
SLUZNICE
UGLAVNOM TUBULARNI ADENOMI, A POSTAJU
VIDLJIVI U ADOLESCENCIJI
RIZIK OD NASTANKA KARCINOMA DO SREDNJE
IVOTNE DOBI JE 100%!
KOLOREKTALNI KARCINOM
ADENOKARCINOMI SU
NAJEI MALIGNITETI
CREVA A NASTAJU IZ
ADENOMATOZNIH POLIPA
UESTALOST NAJCEA OD
6. DO 7. DECENIJE IVOTA
KANCEROGENEZA:
1. APC/beta kateninska putanja
2. Putanja za popravku pogreno
uparene DNK