Nama Penulis

:
SOLEHATUNNUR BT.
NORAZAMI
PPISMP (1.03)
GCI 1022
TN. MOHD PUZI BIN
OTHMAN

KETIDAKSEIMBANGA
N KEKAYAAN DUNIA
DAN KEMISKINAN
DUNIA KETIGA

APA ITU KETIDAKSEIMBANGAN KEKAYAAN DAN KEMISKINAN NEGARA DUNIA KETIGA ? .

 Negara ini meliputi hampir keseluruhan di benua Afrika. . Asia dan negara-negara Amerika Selatan. DEFINISI DUNIA KETIGA  Negara-negara dunia ketiga ataupun juga dikenali sebagai negara sedang membangun ini diklasifikasikan sebagai negara yang tidak mempunyai sebarang industri yang sofistikated dan mempunyai pendapatan perkapita yang rendah.

25 sebagai ukuran kemiskinan untuk negara-negara yang mundur. kebersihan dan pendidikan  Kemiskinan relatif . Maksudnya kemiskinan pada tahap ini adalah bandingan dengan pihak lain. iaitu makanan dan air – perumahan. Bagi negara-negara berpendapatan .kekurangan sumber-sumber material dan ekonomi berbanding dengan populasi. KONSEP-KONSEP KEMISKINAN  Kemiskinan mutlak – keadaan kekurangan kehidupan asas dalam kehidupan.  Ukuran kemiskinan – Bank Dunia telah menggunakan ukuran pendapatan USD 1.

dan keadaan ketiadaan harapan  Kurang akses kepada perkhidmatan kesihatan. ketegangan psikologi.  Contoh : kekurangan makanan. Bersifat multidimensi (pelbagai dimensi). keadaan tidak berkuasa. . sistem perumhan yang buruk. pendidikan dan pengangkutan. pengangguran.

iii. ii. Terhindar daripada menikmati ilmu pengetahuan. Terhindar daripada menikmati hidup yang sihat dan panjang. PROGRAM PEMBANGUNAN BANGSA-BANGSA BERSATU  Memperkenalkan indeks kemiskinan manusia (human poverty index HDI)  UNDP telah menyenaraikan keadaan- keadaan yang menggambarkan keadaan kemiskinan. . Terhindar daripada menikmati taraf hidup yang baik. i.

Amerika Syarikat (15.0) ii. Denmark ii.2) . Norway  HDI paling tinggi dalam negara iii.29.8) v. Sweeden (HDI– 6. Ireland (HDI. Itali (HDI. SENARAI NEGARA MAJU DAN HDI i. Finland i. Netherland maju :- iv.8) iii.29.

 Hampir separuh orang termiskin di dunia memiliki hanya 1% kekayaan dunia.  Walaupun penduduk Amerika Syarikat berjumlah 6% penduduk dunia.  2% orang terkaya di dunia yang memiliki separuh kekayaan dunia. ia menguasai 34% kekayaan dunia.  10% orang terkaya di dunia memiliki 85% kekayaan dunia.1 FAKTA KETIDAKSEIMBANGAN KEKAYAAN DUNIA  1% orang terkaya di dunia memiliki 40% kekayaan dunia.4. .3.

4.  Kajian – 1 daripada 6 orang yang menghuni bumi ini masih lagi menghadapi kesukaran untuk memenuhi keperluan asas – nutrisi pemakanan yang mencukupi. . persekitaran yang bersih dam khidmat kesihatan asas.3. teempat perlindungan yang selamat.2 ISU KEMISKINAN DUNIA  Bertambah baik selepas Revolusi Industri yang bermula di Great Britain – 1750  Ciptaan-ciptaan sains – untuk manusia sejagat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti. air minuman yang tidak tercemar.

pendidikan dan kemudahan asas. Hidup dengan kurang US1 untuk sehari  Terabai daripada mendapatkan perkhidmatan kesihatan.000 orang mati setiap hari akibat kemiskinan tegar. .  Kajian – lebih 20.

4.3.1 KITARAN KEMISKINAN .2.

.

2.3.2 PUNCA KEMISKINAN .4.

3.3 KETIDAKSEIMBANGAN GLOBAL .4.

 Istilah lain – Negara Dunia Pertama dan Negara Dunia Ketiga  Berlaku akibat eksploitasi (teknologi ketenteraan) besar-besaran terhadap Negara Dunia Ketiga oleh Negara Dunia Pertama dengan menjajah mereka. . PUNCA KETIDAKSEIMBANGAN GLOBAL  Pengagihan kekayaan – dirujuk antara negara maju.  Penjajahan – menghalalkan kekeyaan Negara Dunia Pertama. negara-negara sedang membangun dan negara mundur.

 Penduduk peribumi telah dijadikan buruh- buruh paksa kerana corak kehidupan asal mereka telah dimusnahkan oleh kedatangan penjajah. .4 PENJAJAHAN  Menguasai kekayaan alam semula jadi tanah-tanah jajahan.  Pembangunan di kawasan-kawasan jajahan telah terbantut dan tergendala. 4.3.

 Fenomena pertama – akibat penjajahan – keadaan eksploitasi yang melampau (overexploited)  Penguasaan Dunia Pertama terhadap Negara Dunia Ketiga terus berlkau walaupun kemerdekaan tanah-tanah jajahan telah dicapai. .  Dianggarkan tiga per empat daripada sumber mineral di Negara Dunia Ketiga terus di bawah kawalan kepentingan korporat-korporat Dunia Pertama.

 Kesan – kadar kemiskinan Negara Dunia Ketiga semakin meningkat dengan bertambahnya pekerjaan dalam sektor pembuatan.5 PELABURAN  Fenomena ke-2 – pemindahan industri berasaskan buruh dari Negara Dunia Pertama kepada Negara Dunia Ketiga. 4.3.  Dilakukan apabila syarikat-yarikat besar Negara Dunia Pertama melabur wang mereka dengan mendirikan kilang-kilang di Negara Dunia Ketiga. .

 Antara tahun 1985-1990. pelaburan korporat-korporat Amerika di Negara Dunia Ketiga meningkat kepada 84% .  Menurut Bank Dunia. . Amalan mewujudkan buruh-buruh murah di Negara Dunia Ketiga ini bermula dalam tahun 1970-an. di antara tahun 1980- 1993.buruhnya amat murah  1990.pendapatan per kapita di Afrika berada pada tahap yang paling rendah – tidak dapat mengatasi kadar tahun 1980. negara-negara berpendapatan rendah tidak mencatatkan pertumbuhan KDNK.

 Seorang penulis – 1. .  3. Laporan Bank Dunia .6 billion orang yang kehidupan mereka lebih teruk berbanding 15 tahun dahulu.3 billion orang atau 60% manusia hidup dengan pendapatan kurang US2 dolar sehari.Jumlah orang yang hidup di bawah US1 sehari meningkat.

6 HUTANG ASING  Syarat-syarat pinjaman asing Negara Dunia Ketiga terhadap Negara Dunia Pertama amat merugikan mereka dan bersifat menguntungkan sebelah pihak sahaja.  Hanya menjelaskan kadar faedah pinjaman tanpa melunaskan pinjaman  Terpaksa membuat pinjaman baru – dengan agensi seperti International Monetary Fund(IMF) dan Bank Dunia. 4.  Hutang berbillion ringgit.  Menjual hasil bumi dengan lebih banyak untuk menjelaskan hutang mereka.3. .

Mewajibkan negara peminjam mengadakan langkah- langkah berjimat-cermat seperti mengurangkan perbelanjaan termasuklah dalam sektor kebajikan. . Kesan – perubahan penguasaan . Kemudahan pinjaman –bersyarat  Perlu mengadakan beberapa perubahan dalam corak perbelanjaan dan belanjawan negara. ii. Membuka pasarannyakepada import barangan Negara Dunia Pertama. pelajaran atau kesihatan – kemajuan negara tergendala.program penyesuaian struktuk (structural adjustment programme)/SAP.  Syarat-syarat di bawah SAP : i.  Diistilahkan.

 1999. Britain.Ketua-ketua kerajaan dari Amerika Syarikat. Kanada & Jepun – bersetuju membebaskan negara-negara miskin daripada hutang- hutang asing. Itali. Jerman. Perancis. .

SEKIAN. TERIMA KASIH .