You are on page 1of 21

Doina

de Vasile Alecsandri

clasa a VII-a

DOINA
 Doină, doină cântic dulce Frunza-n codru cât învie
 Când te-aud nu m-aş mai duce Doină cânt de voinicie.
 Doină, doină vers cu foc Cade frunza gios în vale
 Când te-aud eu stau în loc. Eu cânt doina cea de jale.
 Bate vânt de primăvară Doină zic, doină suspin
 Eu cânt doina pe afară, Tot cu doina mă mai ţin.
 De mâ-ngân cu florile Doină cânt, doină şoptesc
 Şi privighetorile. Tot cu doina vieţuiesc.
 Vine iarna viscoloasă,
 Eu cânt doina-nchis în casă
 De-mi mângâi zilele
 Zilele şi nopţile.

Doină cântec dulce Când te aud nu m-aş mai duce .Doină.

Doină. doină vers cu foc Când răsuni eu stau în loc .

Bate vânt de primăvară Eu cânt doina pe afară .

De mă-ngân cu florile Şi privighetorile .

Vine iarna viscoloasă Eu cânt doina-nchis în casă .

De-mi mângâi zilele Zilele şi nopţile .

Frunza-n codru cât învie Doină cânt de voinicie .

Cade frunza jos în vale Eu cânt doina cea de jale .

Doină zic. doină suspin Tot cu doina mă mai ţin .

Doină cânt. doină şoptesc Tot cu doina vieţuiesc .

lirica rolurilor.Fişă didactică nr. • numiţi modurile de expunere care sunt folosite în această operă. • observaţi persoana şi numărul verbelor şi a pronumelor din poezie. • menţionaţi care sunt sentimentele şi cum sunt ele transmise. • precizaţi cărui tip de creaţie lirică i se poate relaţiona poezia: lirica eului. . lirica măştilor.1 • explicaţi utilizarea liniuţei de dialog în text. oferind o explicaţie. • transcrieţi două secvenţe care să justifice faptul că lectura este un text literar.

• transcrieţi cuvinte care evidenţiază caracterul oral al textului. • precizează ritmul. • exprimă în câteva cuvinte conţinutul versurilor. . măsura şi rima poeziei. Fişa didactică nr. 2 • identificaţi două motive populare în poezie. • numeşte procedeele artistice întâlnite în această creaţie.

Caracteristici . caracter anonim. . liricii populare care exprimă confesiv .caracterul oral al stilului. sincretic şi oral. dominant este monologul plângeri duioase ale liric sau descrierea (se inimii românului în toate evidenţiază prezenţa eului împrejurările vieţii. rimă împerecheată sau monorimă. un text popular are . .simplitate lexicală. măsură scurtă.reliefează un cumul de Doina este o specie a sentimente ale eului liric. colectiv. .modul de expunere sentimente intense. Fiind liric).ritm trohaic.

Precizează ideea poetică transmisă Rezumând Întrebând Clarificând Precizând . REZUMÂND. Explică rolul semnelor de punctuaţie 2. ÎNTREBÂND. PRECIZÂND 1. Clarifică relaţia dintre titlul şi conţinutul poeziei 4. CLARIFICÂND. Identifică două motive literare în poezie 3.

Identifică 2. Ce sentimente 4. Care este transmite poezia? versificaţia poeziei? . Care sunt mărcile eului liric! modurile de expunere predominante? 3.METODA CADRANELOR 1.

relaţia dintre titlu şi conţinutul poeziei 4. Analizează. Argumentează că poezia aparţine genului liric . Descrie .ce fel de rimă prezintă versurile de mai sus 6. Aplică.Caracterul oral al acestei poezii 2. Compară.sentimentele poetului şi starea naturii 3. METODA CUBULUI 1. Asociază.mesajul poetic transmis de poezie 5.

COMUNICĂ 1. prezenţa unui argument a motivării care să justifice opinia exprimată) 3. doină şoptesc/ Tot cu doina vieţuiesc” .. Exprimă-ţi opinia despre semnificaţiile textului sau despre semnificaţia acestuia (formularea clară/ logică a opiniei. Precizează patru caracteristici ale speciei literare doina cu exemplificări pe baza textului 2. CAUTĂ. ARGUMENTEAZĂ. Explică în 4-5 rânduri sintagma: .Doină cânt.

METODA CIORCHINELUI FIGURI DE STIL METAFORE PERSONIFICĂRI EPITETE .

Comuniunea dintre om şi natura de-a lungul timpului  Scop.compunere  Temă.dezvoltarea creativităţii .elevii clasei a VII-a  Format..R.S.elev  Audienţă.F.T.scrie o compunere pornind de la afirmaţia .A.Codru-i frate cu românul” în care să evidenţiezi comuniunea dintre om şi natură  Rol.