You are on page 1of 12

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Oleh
DR. Tgk. Anwar, ST. M.Ag. MT.

SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM 1. melalui malaikat Jibri dengan lafal dan maknanya (QS. Kata al-Quran berasal dari kata kerja qara a yang berarti membaca dan bentuk masdar (kata dasarnya) adalah Quran yang berarti bacaan. al-Insan ayat 23 dan al-Isra’ ayat 88.a. yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s. al-Ahqaf ayat 29. al-Waqi’ah ayat 77.w.t. al- Hasyar ayat 21. al-Baqarah ayat 185. Thaha ayat 2. al-Hijir ayat 87. Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah dalam beberapa ayat. antara lain dalam surah al-Qiyamah ayat 16-18. al- Namlu ayat 6. . 26 : 192 – 195).w. Al-Quran Adalah kalam (perkataan) Allah s.

2) Al-Furqan = Pembeda antara yang benar dan yang batil (QS. 3) Az-Zikr = Peringatan (QS. 5) Al-Huda = Petunjuk 6) Ar-Rahmah = Kasih 7) Al-Majid = Mulia 8) Al-Mubarak = Pembawa berkah 9) An-Nazir = Pemberi peringatan 10) Al-Mubin = Penjelas 11) Al-Karim = Mulia 12) Al-Kalam = Firman Tuhan 13) An-Nur = Cahaya . 15 : 9).2 : 2 QS. 26 : 92). 4) At-Tanzil = diturunkan (QS. 25 : 1).6 : 114).NAMA-NAMA AL-QURAN 1) Al-Kitab atau kitab Allah (QS.

Surat yang terpanjang terdiri dari 286 ayat dan yang terpendek 3 ayat. al-Baqarah dan an-Nisa’. . Semua surah kecuali surah at-Taubah. dimulai dengan Bismillah. atau diambil dari kata yang menjadi tema pembicaraan didalam surah yang bersangkutan seperti Ali-Imran. Setiap surah mempunyai nama yang diambil dari kata yang terdapat dipermulaan surah seperti yasin dan Thaha.ISI AL-QURAN Al-Quran mempunyai 114 surat.

236 ayat. al-Quran terdiri dari 6. seperti yasin. Tanda pertengahan al-Quran (nisf al- Quran) terdapat pada surah al-Kahfi ayat 19 pada lafal walyatalattaf (hendaklah ia berlaku lemah lembut). Al-Quran terdiri dari 30 juz. Sedangkan menurut as-Suyuti terdiri atas 6000 ayat lebih. Perbedaan jumlah ayat ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan diantara mereka tentang kalimat basmallah pada awal surah dan fawatih as-suwar (kata-kata pembuka surah).LANJUTAN Jumlah ayat al-Quran menurut perhitungan ulama Kufah seperti Abu Abdurrahman as-Salmi. Al-Alusi didalam kita tafsirnya Ruh al-ma’ani fi tafsir al-Quran al-’Azim wa as-Sab al-masani (semangat makna dalam tafsir al-Quran yang agung dan fatihah) menyebutkan bahwa jumlah ayat al-Quran sekitar 6.616 ayat. . Ada yang menggolongkan kata-kata pembuka tersebut sebagai ayat dan ada pula yang tidak menggolongkan sebagai ayat. alif lam mim dan lain-lain.

sesuai dengan keperluan.t. dengan cara mengingatkannya terus-menerus. Hikmahnya adalah: 1) Untuk meneguhkan hati Rasulullah s. yang terkandung didalamnya mudah diterapkan secara bertahap.a. secara berangsur-angsur. 3) Diantara ayat-ayat itu ada yang merupakan jawaban atau penjelasan dari suatu pertanyaan atau masalah yang diajukan kepada Nabi s.w. 2) Lebih mudah dimengerti dan diamalkan oleh pengikut- pengikut Rasulullah s. 5) Memudahkan penghafalan.a.w.a.a.SEJARAH AL-QURAN Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad s. . 4) Hukum-hukum Allah s.w.w.w.

w. membaca.a.w. usia Nabi s.LANJUTAN Ayat-ayat yang pertama diturunkan ada lima ayat yang terdapat didalam surah al-’Alaq. .w. Ayat-ayat tersebut turun ketika Nabi s.a. menjawab.a.w. malaikat Jibril membacakan wahyu yang dibawanya. lalu Nabi s.a.a.a.ihat malaikat Jibril datang kepadanya sambil berkata Iqra’ (bacalah). sedang berkhalwat di Gua Hira’.a. lalu melepaskan pelukannya dan kembali menyuruh Nabi s. Namun setelah dilakukan sampai 3 kali dan Nabi s. sebuah gua yang terletak dipengunungan sekitar kota Mekkah. malaikat Jibril lalu memeluk tubuh Nabi s.w. tetap saja memberikan jawaban yang sama. 40 tahun. Mendengar jawaban Nabi s.a. pada malam 17 Ramadhan (6 Agustus 610). Ma ana bi qari (saya tidak dapat membaca).w.w.. Pada saat itu Nabi s.w. dengan sangat erat.

penulis buku as-Shirah.a. merasa sangat gelisah dan sedih. Isinya menyeru nabi s. Menurut Ibnu Ishaq. .w. Setelah itu. menjadi tenang setelah turun surah ad-Dhuha.w. yaitu surah al-Muddatsir ayat 1 sampai dengan ayat 10.a. wahyu tidak turun selama kurang lebih tiga tahun. Nabi s.LANJUTAN Tidak berapa lama setelah peristiwa itu turunlah wahyu kedua.a. penurunan wahyu terhenti beberapa tahun.w. Nabi s. agar menyampaikan dakwah Islam kepada manusia. Sesudah itu barulah ayat-ayat lain diturunkan secara bertahap menurut kejadian-kejadian yang memerlukannya dan tidak pernah lagi terputus sampai wahyu yang terakhir.

pun wafat (8 Juni 632 M).w.w. Usia Nabi s. ketika itu lebih kurang 63 tahun. Ulama sepakat bahwa wahyu terakhir diturunkan ketika Nabi s. 5:3) ini turun.LANJUTAN Hari penghabisan turunnya al-Quran adalah hari Jumat 9 Zulhijjah 10 H atau 16 Maret 632 M.a. Beberapa bulan sesudah ayat terakhir (QS.a. . Nabi s.a.w. wukuf di Arafah untuk menunaikan ibadah haji yang kemudian terkenal dengan sebutan haji wada’ (haji penghabisan).

tanpa memperlihatkan wujudnya.a.w. . 4) Malaikat Jibril turun membawa wahyu dengan menampakkan wujudnya yang asli.w.w.a. sebagai seorang laki-laki dan mengucapkan kata-kata dihadapannya. 3) Wahyu turun kepada Nabi s. cepat mengetahui dan menghafal ayat-ayat yang disampaikannya.a. melalui berbagai cara.LANJUTAN Al-Quran diturunkan kepada Nabi s. sehingga Nabi s.w.a. seperti gemerincingnya lonceng.a. antara lain: 1) Malaikat Jibril memasukkan wahyu itu kedalam hati Nabi s.w. 2) Malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada Nabi s.

sejak Nabi Hijrah sampai turunnya wahyu yang penghabisan disebut pula periode hijrah.a.LANJUTAN Masa turunnya al-Quran dibagi kedalam dua periode: 1) Periode Mekkah. bermukim di Mekkah (610 – 622). . Ayat-ayat Madaniyyah berjumlah 1. mulai dari turunnya wahyu pertama sampai Nabi s.w. Ayat-ayat yang diturunkan pada periode ini dinamakan ayat-ayat Madaniyyah.a. Ayat-ayat yang diturunkan selama masa itu dinamakan ayat-ayat Makkiyah.510 ayat dan mencakup 25 surah. 2) Periode Madinah. melakukan hijrah ke Madinah. yaitu masa Nabi s. disebut pula periode sebelum hijrah.w. yang berjumlah 4. yaitu masa setelah Nabi s.a.w.726 ayat dan meliputi 89 surah. hijrah ke Madinah (622 – 632).

.  Kebanyakan mengandung pembahasan tauhid. anshar dan kaum munafiq serta ahli kitab.  Diawali dengan perkataan ya ayyuhallazina amanu. hal ihwal syurga dan neraka dan masalah-masalah yang menyangkut kehidupan ukhrawi. Ciri-ciri ayat Madaniyyah ialah:  Ayatnya panjang-panjang.  Banyak membicarakan orang-orang muhajirin.LANJUTAN Ciri-ciri ayat Makkiyah diantaranya adalah:  Ayat-ayatnya pendek-pendek.  Dimulai dengan perkataan ya ayyuhannas. iman kepada Allah.  Kebanyakan berisi hukum-hukum yang jelas.