You are on page 1of 8

Demografi di

Malaysia

Sheron Daniel
Anizavina Bt Mohd Esa
Ling Lii Lik
Vernon Viv Anak Amy
Muhammad Zaheed Bin Abd Rajak

Achille Guillard (1885). .Pengelompokan masyarakat ini juga boleh dibincangkan secara bersama dengan ‘Demografi’. pertama menggunakan istillah ‘Demografi’ ini dalam karyanya yang berjudul ‘Elements of Human Statistics or Comparative Demography’. Kata ‘Demografi’ berasal dari bahasa Yunani ‘demos’ bermaksud penduduk di sesuatu kawasan.

Mortaliti (Kematian). Kajian Saintifik dan Statistikal meliputi soal Fertiliti (kelahiran).Demografi Kelompok merupakan analisa statistik terhadap jumlah dan komposisi penduduk di sesuatu kawasan. . Perkahwinan serta Imigrasi dan bagaimana komponen ini berubah mengikut masa serta mempengaruhi saiz dan taburan penduduk manusia.

. Suku kaum etnik di Sabah dan Sarawak ialah sebanyak (14%). India (7%). Cina (25%).Demografi Kelompok di Malaysia pula terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Masyarakat di Malaysia boleh diklasifikasikan kepada pelbagai bangsa dan kelompok iaitu Melayu (54%). suku kaum etnik di Sabah serta suku kaum etnik di Sarawak. Golongan Bumiputera Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu.

Penduduk utama Malaysia adalah akibat pembentukan Masyarakat Majmuk. . Masyarakat Majmuk terdiri daripada etnik Melayu.(Menerima Budaya orang lain ke dalam Budaya sendiri). India. Peradaban Islam serta Peradaban India amat mempengaruhi pembangunan peradaban Melayu di Asia Tenggara. Orang Asli dan Suku Kaum di Sabah dan Sarawak. Cina. Penduduk Asal atau Melayu yang mendiami alam Melayu ini telah membina asas peradaban yang mantap sebelum bertembung dan melalui Proses Difusi Budaya.

Ekonomi orang Asli masih lagi berasaskan pertanian dan sara diri. terdapat kira-kira 23 suku kaum etnik manakala di Sarawak terdapat kira- kira 17 suku kaum etnik yang menetap di sini. Pada tahun2006.Di Sabah. . terdapat jumlah orang Asli seramai 141. 230 orang. Terdapat kira-kira 46 Suku Kaum etnik yang terdapat di Malaysia.

Matlamat akhir proses penyatuan ini ialah terbentuknya satu ‘Bangsa Malaysia’ yang terdiri daripada satu masyarakat berbilang etnik yang bersatu padu. . Mereka mengamalkan budaya. agama. Proses perpaduan negara dalam kalangan negara yang berbilang etnik diwakili oleh parti politik etnik masing-masing. bahasa dan orientasi pemikiran masing-masing.Malaysia meletakkan Perpaduan Nasional sebagai matlamat akhirnya. sejahtera dan mempunyai identiti nasional tersendiri.

Terima Kasih 1 MALAYSIA .