You are on page 1of 11

BAB 2

ELEKTRIK

1 2.1 Mengira Mengira Kos Kos Tenaga Tenaga Elektrik Elektrik JENIS ANALOG JENIS DIGITAL METER KILOWATT JAM Digunakan untuk menyukat jumlah tenaga elektrik dalam bentuk . 2.

b)Bacaan 1/10 tidak diambil kira c)Jika petunjuk berada di antara 2 nombor . . ambil bacaan yang terendah. MEMBACA METER KWj • Contoh: 100 10 1 1/10 0 Bacaan: 596 unit 100 a)Baca unit terbesar dahulu.

1 Membaca Membaca Meter Meter Kilowatt Kilowatt Jam Jam 1 1 kWj kWj = =11 unit unit tenaga tenaga elektrik elektrik kWj 3 1 9 4 5 9 10 000 1 000 100 10 1 1/10 Bacaan Bacaan meter meter = = 31945 31945 kWj kWj Jumlah Jumlah unit unit tenaga tenaga elektrik elektrik = = 31945 31945 unit unit . 2.1.1 2.1.

1.1. 2.2 Mengira Mengira Kos Kos Penggunaan Penggunaan Tenaga Tenaga Elektrik Elektrik kWj kWj 6 3 9 1 5 5 6 4 2 2 1 9 10 000 1 000 100 10 1 1/10 10 000 1 000 100 10 1 1/10 Bacaan meter bulan dahulu Bacaan meter bulan semasa Bacaan meter bulan semasa 64 221 Tolak - Bacaan meter bulan dahulu 63 915 Jumlah unit yang digunakan 306 .2 2.

• Ia ditetapkan berbeza mengikut jenis penggunaan. • Bagi tempat kediaman kadar tarif yang digunakan ialah Kadar Tarif A (sila rujuk Jadual 1). Kadar Tarif • Kadar tarif adalah ketetapan bayaran yang ditentukan oleh Tenaga Nasional Berhad (TNB). .

108 (Tidak termasuk senggaraan) Bayaran minimum bulanan ialah 15% daripada jumlah bil yang dikira dalam sebulan 4. Jadual Jadual 11 Kategori Tarif Kadar (RM / unit) 1.421 2.00 0.118 Bayaran minimum bulanan ialah 15% daripada jumlah bil yang dikira dalam sebulan .345 Bayaran minimum bulanan ialah RM 6.173 (Tidak termasuk senggaraan – terpakai untuk lampu jalan yang dipasang pada tiang-tiang sesalur bervoltan rendah TNB) Bagi semua unit 0.00 3. Tarif G1 – Tarif Lampu Neon dan Floodlight (Terpakai untuk tujuan menerangi papan-papan iklan di tepi jalan raya atau menghiasi permukaan luar bangunan-bangunan) Bagi semua unit 0. Tarif B – Tarif Perdagangan Voltan Rendah Bagi semua unit 0.288 Bayaran minimum bulanan ialah RM6.218 Bagi 800 unit berikutnya sebulan Bagi setiap unit tambahan sebulan 0. Tarif G – Tarif Lampu Jalan Raya Bagi semua unit 0. Tarif A – Tarif Domestik (Kediaman) Bagi 200 unit pertama sebulan 0.

.

Pengiraan Bil Elektrik (a) Mengira jumlah unit tenaga elektrik yang digunakan Bacaan meter bulan semasa 64 221 Tolak - Bacaan meter bulan dahulu 63 915 Jumlah unit yang digunakan 306 (b) Mengira kos tenaga elektrik Jumlah kos yang dikenakan dikira dengan mendarabkan jumlah unit tenaga elektrik yang telah digunakan dengan kadar tarif.60 Bagi 106 unit berikutnya ialah : 106 x RM 0.218 RM 43.345 + RM . Bagi 200 unit pertama ialah : 200 x RM 0.

REFLEKSI .

Sekian Selamat Mengulangkaji .