DASAR EKONOMI BARU

NURAZLINDA BINTI AZHAR PPISMP KAJIAN SOSIAL SEMESTER 3/2010

SOALAN
DEB mempunyai falsafah dan strategi yang tersendiri dalam mencorakkan kesejahteraan rakyat. Sejauhmanakah DEB berjaya mencapai hasrat dan kehendaknya?

Penubuhan DEB
Usaha untuk mengubah masyarakat dan negara daripada keadaan mundur kepada maju dalam pelbagai aspek kehidupan

1971 -1990
Untuk mencapai pembangunan yang seimbang bagi semua sektor ekonomi, perpaduan kaum dan kestabilan politik

Mengurang dan membasmi kemiskinan

MATLAMAT DEB Menyusun semula masyarakat

Sediakan perkhidmatan sosial secara percuma atau bagi subsidi lebih meluas

Menambah peluang untuk menukar kegiatan yang mempunyai daya pengeluaran yang rendah kepada yang tinggi

MATLAMAT 1: Mengurang dan membasmi kemiskinan

Menambah peluang pekerjaan

Menambah daya pengeluaran dan pendapatan melalui teknik moden dan kemudahan yang lebih baik

MATLAMAT 2: Menyusun semula masyarakat

Menambah bahagian bumiputera dan Melayu dalam pemilikan modal harta syarikat dan pembentukan masyarakat perniagaan bumiputera

Memajukan kawasan yang mundur melalui agensi-agensi wilayah

Permodenan kehidupan desa dengan meninggikan daya pengeluaran serta mempertingkat dan mengimbangkan pertumbuhan kegiatan bandar

PENCAPAIAN DEB

Perubahan atau pembaikan dibandingkan dengan keadaan sebelum DEB dilancarkan

PENCAPAIAN: Mengurang dan membasmi kemiskinan
Strata 1970 JIRM (ribu) Luar bandar 705.9 KK (%) 58.7 1990 JIRM (ribu) 530.3 KK (%) 21.8 2000 JIRM (ribu) 266.3 KK (%) 12.4

Bandar

85.9

21.3

89.1

7.5

86.6

3.4

Golongan termiskin Kemiskinan keseluruhan

-

-

143.1

4.0

64.1

2.9

-

-

619.4

17.1

351.1

15.4

Pencapaian
Pendapatan purata bulanan isi rumah di Semenanjung Kelantan Terengganu Pendapatan purata bulanan bumiputera Kadar kemiskinan di Semenanjung Malaysia Taraf KDNK per kapita Malaysia Bekalan kemudahan elektrik

1970
RM 264

1990
RM 1163

RM 269 RM 339 RM 172 49.3 % RM 993 48 %

RM 726 RM 905 RM 931 15 % RM 4392 80 %

Pencapaian lain:
Wujud peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor untuk semua kaum ± kurang pengangguran

Peningkatan dalam daya pengeluaran dan pendapatan dengan bertambahnya kemudahan untuk semua golongan

Kerajaan memberi peluang untuk baiki taraf dan kualiti hidup melalui pelajaran, kesihatan, kemahiran, infrastruktur dan latihan

Wujud suasana kerja yang menggambarkan komposisi kaum dan wujudnya kumpulan perusahaan, perniagaan dan perdagangan bumiputera

PENCAPAIAN: Menyusun semula masyarakat

Pencapaian
Pendapatan purata bulanan isi rumah Melayu di Semenanjung Penglibatan Melayu dalam sektor ke-2

1970
RM 172

1990
RM 931

30.8 %

48 %

Penglibatan Melayu dalam sektor ke-3

37.9 %

51 %

Keahlian bumiputera dalam kumpulan profesional

4.9 %

29 %

Hak Milik Modal Saham Syarikat-syarikat Berhad (%)
Kumpulan Hak Milik Pemastautin Malaysia Bumiputera Bumiputera perseorangan Agensi amanah Bukan Bumiputera Pemastautin Asing 1971 38.3 4.3 2.6 1.7 34.0 61.7 1988 75.4 19.4 13.0 6.4 56.0 24.6 1990 76.3 19.6 13.6 6.0 56.7 23.7 2000 59.4 19.1 17.4 1.7 40.3 32.7

Pencapaian lain:
75 % pencapaian dalam pemilikan harta (saham) untuk anak negeri daripada saham syarikat

Kerajaan memberi kontrak, kuota dan lesen kepada perniagaan milik bumiputera dan syarikat usahasama dengan bumiputera bagi membentuk sebuah Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) Tertubuhnya agensi pembangunan yang bertujuan untuk membantu bumiputera dalam bidang perdagangan dan bagi memajukan wilayah ± Bank Pembangunan dan Amanah Saham Nasional Kerajaan juga telah menubuhkan beberapa agensi untuk mempercepatkan pencapaian matlamat seperti yang diharapkan ± Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS-1960), Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (1971), dan RISDA (1973)

Peningkatan dalam KDNK dan pendapatan per kapita (1970 ± 1990)

Maklumat

1970

1990

Keluaran Dalam Negara Kasar Pendapatan Per Kapita

RM 21 548

RM 59 155

RM 1 109

RM 6 180

SEKIAN TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.