You are on page 1of 21

MANUAL PENGGUNA BMT

PAKEJ DAN PERKHIDMATAN BARU 1GovUC


Kandungan

1. Pengenalan 1GovUC BMT

2. Komponen BMT

3. Cara Akses ke 1GovUC BMT (SSO atau secara terus)

4. Aturan pengguna
MASALAH SEMASA

01 Had lampiran emel = 10MB

Menghantar fail yang besar kepada


02 pengguna

Menghantar emel dan fail yang besar


03 kepada pengguna 1GovUC
BMT Big Mail Transfer

Maksimum
01 penghantaran sehingga
2GB

Boleh menetapkan kata


02 laluan dan tarikh luput

Fail akan dilupuskan


03 selepas 1 bulan
BMT Big Mail Transfer

DEFINISI
o Perkhidmatan menghantar lampiran emel yang besar
o Perkhidmatan emel 1GovUC pada masa ini mempunyai kekangan had kuota
menghantar lampiran/kepilan lebih dari 10MB
o Pengguna BMT boleh menghantar lampiran yang besar melalui laman sesawang BMT
yang disediakan

CIRI - CIRI
Menghantar lampiran yang Hantar fail kepada lebih Perkhidmatan boleh
01 02 03
bersaiz tidak lebih dari dari seorang penerima digunakan secara
2GB dalam satu masa berkumpulan

Laman sesawang BMT Keselamatan Fail Encrypt Muat naik History dan
04 05 06
boleh diakses melalui semua fail yang di muat boleh menetapkan kata
pelbagai jenis peranti naik dan mewujudkan laluan dan tarikh luput
dengan menggunakan persekitaran yang selamat kepada fail yang dikongsi
internet browser . Antivirus pula bagi untuk menjamin
mengesandan keselamatan
menghapuskan virus
semasa proses Upload.
5
Big Mail Transfer (BMT)

Muat Turun Cipta Fail


Fail

Muat Naik Perkongsian Hapus Fail


Fail Fail
Cara Akses Secara Terus ke BMT

ATURAN PENGGUNA
Cara Akses Secara Terus ke BMT

Klikpadabrowser andadanmasukkanurlberikut:
URL:https://bigbox.1govuc.gov.my/user
atau:https://58.26.10.155/user
BMT Big Mail Transfer
Memuat Naik Fail
DariLamanUtamaBMT,klikUpload.

Pilihfailyangdikehendakidanklikopen.

FailyangdimuatnaiktelahberadadiLamanUtama.
Memuat Turun Fail
DariLamanUtamaBMT,pilihfailyanghendakdimuatturun.
KlikDownload yangberadadisisifailtersebut.

Muatturunakanbermuladanfailakanberadadidalam
komputeranda.
Perkongsian Fail Pengguna
1.DariLamanUtamaBMT, pilihfailyanghendakdikongsi.

2.KlikShared padafailtersebut.

3.TekanShareLink.
Tips:Andajugabolehcopy link tersebutdanpastekeemel
pilihananda(contoh:emelOWA1GovUC)
Sambungan..
4.TekanPassword protectdanmasukkankatalaluan.(Jika
andaperlukanperlindungantambahanbagifailanda)

5.MasukkanEmailpengguna.Sekiranyauntukramaipengguna,
gunakanSpaceuntuksetiapEmail.

6.TekanSet expiration datedanpilihtarikhyangdikehendaki.


Sambungan..
7.Apabilaselesai,tekanSenduntukberkongsifail.

8.PenerimaakanmenerimaEmailuntukfailyangdikongsi.Tekan
KlikDisini!untukmelihat.
Perkongsian Fail Awam
1.DariLamanUtamaBMT, pilihfolderfailyanghendakdikongsi.

2.KlikShared padafolderfailtersebut.

3.TekanShareLink.

Tips:Andajugabolehcopy link tersebutdanpastekeemel


pilihananda(contoh:emelOWA1GovUC)
Sambungan..
4.TekanPassword protectdanmasukkankatalaluan.(Jika
andaperlukanperlindungantambahanbagifailanda)

5.TekanAllowPublicUploaduntukperkongsianawam.

6.MasukkanEmailpengguna.Sekiranyauntukramaipengguna,
gunakanSpaceuntuksetiapEmail.
Sambungan..
7.TekanSet expiration datedanpilihtarikhyangdikehendaki.

8.Apabilaselesai,tekanSenduntukberkongsifail.
9.PenerimaakanmenerimaEmailuntukfailyangdikongsi.Tekan
KlikDisini!untukmelihat.
Sambungan..
10.Masukkankatalaluan.
11.Apabilaberadadihalamanutama,tekanUpload.
12.Pilihfailyangdikehendakidanklikopen.

13.FailyangdimuatnaiktelahberadadiLamanUtama.
Menghapuskan Fail
1.DariLamanUtamaBMT, pilihfailyangingindihapuskan.

2.KlikDelete.
Menukar Nama Fail
1.DariLamanUtamaBMT, pilihfailyanginginditukarnama.

2.KlikRename dantukarnamafailanda.
Sekian, terima kasih
PasukanProjek1GovUC