…γίνε εθελοντής

αιμοδότης
η ελπίδα …
…ταξιδεύει μαζί
σου

Ο εθελοντισμός είναι
στάση και επιλογή ζωής
Ας μιλήσουμε για την
Εθελοντική Αιμοδοσία…
 Ηλικιωμένοι

 Όσοι έχουν κάνει τατουάζ
 Όσοι έχουν ταξιδέψει σε εξωτικά νησιά

 Χρόνια ασθενείς
 Έγκυες μητέρες
Αν δεν είσαι στις προηγούμενες ομάδες ατόμων,
μπορείς να γίνεις εθελοντής αιμοδότης!!!
Οι ανάγκες της χώρας μας είναι μεγάλες…
Είναι άδικο να ξοδεύουμε χρήματα για να εισάγουμε αίμα από άλλες χώρες…
Πήγαινε στο κέντρο αιμοδοσίας της περιοχής σου…
Θα τελειώσεις πριν να το καταλάβεις…
Στο νοσοκομείο θα συμπληρώσεις ένα ερωτηματολόγιο με τη βοήθεια
των γιατρών…
Είναι μια ανώδυνη διαδικασία…
Δεν θα πονέσεις καθόλου…
Η ποσότητα που παίρνουν είναι ελάχιστη…
Αδύνατον γιατί τι προσωπικό που κάνει τις
μεταγγίσεις είναι γιατροί με μεγάλη
ευαισθησία…
Δεν πουλώ το αίμα μου, αλλά το προσφέρω με μεγάλη ευχαρίστηση!!!