ΙΤΑΛΙΑ

Νίίκη Άίρτεμίς Ιερωνυμάίκη
ΤΙ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ;
ΤΙ ΘΑ ΔΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ;
ΤΙ ΘΆ ΔΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΤΆΛΙΆ;
ΤΙ ΘΆ ΦΆΣ ΣΤΗΝ ΙΤΆΛΙΆ;

PIZZA
ΤΙ ΘΆ ΨΩΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΤΆΛΙΆ;
ΠΩΣ ΘΆ ΔΙΆΣΚΕΔΆΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΤΆΛΙΆ;
Grazie mille
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ