You are on page 1of 7

TENTATIF PROGRAM

8.00 AM - Pendaftaran pelajar/peserta


- Kata Aluan Pengarah Program
8.30 AM - Ice Breaking
- Sorakan Kumpulan
- Rope Hero
9.30 AM - Slot 1 (Now You Lead)
- Brainstorm
10.30 AM - Slot 2 (Super leader TN50)
- Brainstorm
11.30 AM - Pembentangan kumpulan
12.30 PM - Majlis Perasmian
- Penyampaian Hadiah
- Makan Tengahari
1.30 PM - Bersurai
ICE BREAKING
ROP
E
HER
!
NOW YOU LEAD!
TERANGKAN KEFAHAMAN ANDA BERKAITAN
RUKUN NEGARA :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

NYATAKAN 2 KEWAJIPAN KITA DALAM MELAKSANAKAN RUKUN


NEGARA
SUPER LEADER TN50
BAGAIMANAKAH PERLAKSANAAN ANDA
DALAM MEREALISASIKAN TN50 MELALUI:
EKONOMI
SOSIAL
SAINS DAN TEKNOLOGI
PENDIDIKAN
INDIVIDU
TERIMA KASIH
WARGA SEKOLAH MENENGAH
KEBANGSAAN SULTAN SALAHUDDIN
ABDUL AZIZ SHAH

S IH
LA DI,
SE LA IH!
U N KE AS
A
DA AUN A K MP
D RI M J U I
A
TE KIT LAG