You are on page 1of 4

SOALAN TERTUTUP

khas yang
cukup
soalan yang
sekadar
menghadkan
dijawab
kepada
dengan gerak
beberapa
balas yang
perkataan
ringkas, tepat
sahaja lebih spesifik
dan padat
dan
memerlukan
jawapan yang
mempunyai
satu atau dua
perkataan
TUJUAN
mendapat
kan
kepastian mendapatk
bagi an
sesuatu maklumat
fakta yang
khusus
tidak mengurangk
terkeluar an klien
daripada daripada
topik bercakap
perbincangan perkara
yang tidak
diperlukan