You are on page 1of 17

SEBELUM SESI

PEPERIKSAAN
KETUA PENGAWAS & PENGAWAS PENGIRING PERGI KE
BILIK PENGETUA / BILIK OPERASI PENTAKSIRAN

TIMBALAN KETUA PENGAWAS TERUS KE PUSAT UJIAN


Ketua Pengawas dan Pengawas
Pengiring tanda tangan Rekod Penerimaan
Instrumen Ujian Bertulis daripada PENGETUA
KETUA PENGAWAS BUKA IKATAN
SAMPUL KERTAS SOALAN DAN SEMAK
DENGAN TELITI DAN PASTIKAN:

Sampul tiada kesan diceroboh.


Bilangan sampul kertas soalan mencukupi.
Nama Mata Pelajaran & kod kertas pada label
sampul betul untuk ujian bertulis hari itu.
Jumlah naskah akur dengan jumlah calon.
Terima Errata untuk hari itu, jika ada.
Tiada sampul yang tertinggal.
KETUA PENGAWAS MESTI
BERADA DI BILIK UTAMA
PENGAWAS-PENGAWAS MESTI BERADA
DI PUSAT UJIAN BERTULIS 30 MINIT
SEBELUM UJIAN BERMULA

Ketua Pengawas memberi tugas


kepada setiap pengawas.

SELEPAS ITU PENGAWAS-


PENGAWAS BEREDAR KE
DEWAN/BILIK UJIAN YANG TELAH
DITETAPKAN.
KEMUDIAN KETUA Instrumen diedarkan
PENGAWAS MINTA kepada calon 10 minit
CALON-CALON sebelum ujian
MASUK KE DALAM bermula.
DEWAN/BILIK
Calon diminta mengisi
UJIAN
butiran di muka surat
Masanya: di antara hadapan instrumen.
15 hingga 20 minit
sebelum memulakan Bimbing calon isi butiran
sesi ujian) seperti Angka giliran,
dsbnya.
KETUA PENGAWAS:
Pastikan calon telah berada di tempat duduk!!!
Semak dan pastikan Minta Pengawas lain
bahawa sampul semak dan kira
kertas soalan AKUR
tersebut
DENGAN LABEL
mengandungi kertas SAMPUL.
soalan ketika itu. Agih kertas soalan
Minta Timbalan berdasarkan jumlah
Ketua Pengawas calon bagi setiap
semak dan dewan/ bilik.
memastikannya.
ALIRAN KERJA KETUA
PENGAWAS
SEMASA UJIAN BERTULIS
PASTIKAN KERTAS SOALAN YANG AKAN DIUJI
1. TARIKH
2. MASA
3. MATA PELAJARAN
4. ERRATA JIKA ADA

SOALAN DIBUKA DI BILIK UTAMA


CALON MESTI BERADA DI DEWAN / BILIK
SEMASA
KERTAS SOALAN DIEDARKAN

04:21 10
TIMBALAN KETUA PENGAWAS /
(RUNNER) EDAR KERTAS SOALAN
KE DEWAN/ BILIK-BILIK.

Pengawas-pengawas Pengawas semak


tunggu arahan Ketua Instrumen sebelum
Pengawas sebelum mengedarkannya.
mengedarkannya Pengawas semak
kepada calon. sambil
mengedarkannya.
KP MEMBERI ARAHAN DENGAN
SUARA YANG JELAS
KETUA PENGAWAS /
Pengawas (bilik berasingan)

Minta calon semak butiran di muka


hadapan kertas soalan iaitu Nama
& Kod Mata Pelajaran.

Minta calon semak SETIAP


mukasurat Kertas Soalan.

Minta calon angkat tangan jika


kertas soalan ada masalah.

Baca dan tuliskan ERRATA


di papan tulis, jika ada.
UMUMKAN WAKTU MULA & TAMAT SESI
MENJAWAB INSTRUMEN UJIAN BERTULIS.

TULISKAN WAKTU MULA DAN WAKTU TAMAT


SESI MENJAWAB UJIAN DI PAPAN TULIS.

PERINGATAN:
MESTI MULAKAN UJIAN TEPAT PADA WAKTU yang
tercatat dalam Jadual Waktu Ujian.
JANGAN MULAKAN UJIAN AWAL
Jika terlambat memulakan ujian, TULISKAN WAKTU
YANG SEBENAR.

DILARANG UBAHKAN JARUM JAM.


PT 3
Bil. Dewan / Bilik: ..
Nama & Kod Mata Pelajaran: ...
Errata : Ada / Tiada
Waktu & Masa Ujian: ...... hingga ........
Bil. Calon Terdaftar:
Bil. Calon Hadir: ..
Bil. Calon Tidak Hadir: ..
Bil. Calon Persendirian :
Jumlah Keseluruhan Calon: .
Serah kepada Ketua Pengawas atau Timbalan Ketua
Pengawas semasa mereka membuat rondaan.
Ketua Pengawas masukkan semula ke dalam
sampul, dimeteri dengan masking tape & disimpan
di dalam almari berkunci.

DILARANG BACA KERTAS SOALAN.


DILARANG BUAT SALINAN.
DILARANG BERI KERTAS SOALAN KEPADA GURU /
SEKOLAH / PETUGAS (Hari Terakhir Setelah Tamat
Peperiksaan
Dibenarkan)
SEKIAN, TERIMA
KASIH