Experimente-Principiul lui

Bernoulli

Colegiul Naţional “Nichita Stǎnescu”
Prof. Ioana Totolici

masǎ .-Ridicarea riglei Iatǎ o riglǎ ce se va ridica în sus şi chiar se va da peste cap. foarfecǎ. scotch. creion. De ce? • Materiale necesare: O fâşie de carton uşor. de lǎţimea riglei şi jumǎtate din lungimea ei.riglǎ. Echipa 1.

Pune rigla pe masǎ şi pune-o în echilibru pe un creion. astfel cǎ presiunea exercitatǎ pe aripǎ este mai micǎ. ajusteazǎ punctual de balans al riglei şi mai încearcǎ o datǎ. Deoarece curentul de aer este mai încet pe partea dorsal şi platǎ a aripii. suflǎ un current constant de aer peste fâşia de carton şi de-a lungul riglei. el produce o presiune mai mare şi impinge avionul în sus . intrǎ în funcţiune principiul lui Bernoulli. Ce se întâmplǎ: Rigla se ridicǎ şi se dǎ peste cap. Acum. cam de 1. Aerul trece peste o aripǎ de avion sau dintr-o fâşie de carton. Împinge fâşia puţin în sus. Dacǎ nu se întâmplǎ nimic.5 cm înǎlţime.Ce ai de fǎcut? Pune fâşia de carton pe riglǎ aşa încât sǎ atingǎ un capǎt al ei şi sǎ se îndrepte înspre partea di mijloc. Tot el se aplicǎ şi aripii noastre de carton montate pe riglǎ. Rigla ar trebui sǎ depǎşeascǎ cu 8cm marginea mesei. sau rigla se mişcǎ pe masǎ rostogolind creionul. De ce: Când un avion se înalţǎ în aer. trebuie sǎ treacǎ mai departe mai repede. pentru a forma o arcadǎ joasǎ sau curbǎ.Lipeşte de riglǎ cu scotch ambele capete ale fâşiei.

Echipa 2.-Sǎ dǎm din aripi Acesta este ca o brizǎ. Materiale necesare: • Hârtie. o agrafǎ mare pentru hârtie. ajutorul unui adult pentru a îndrepta agrafa . scotch. Croieşte aripa unui avion şi vezi cum reacţioneazǎ la un curent de aer rapid.

pentru a ancora hârtia. Presiunea mai scǎzutǎ a aerului de deasupra aripii şi presiunea mai mare de dedesubt au provocat ridicarea. dacǎ este necesar. cam de 11X14cm. principiul lui Bernoulli explicǎ totul.Ce ai de fǎcut? Pregǎteşte douǎ foi de hârtie. Fii atent sǎ sufli doar câteva momente şi sǎ respiri între aceste reprize (corpul tǎu are şi el nevoie de aer!) Ce se întâmplǎ:Când ai suflat o palǎ scurtǎ de aer peste partea curbatǎ a aripii. suflǎ nişte aer peste partea scurtǎ din faţǎ a aripii. ca în imagine. . De ce: Din nou.) Lasǎ una din bucǎţile de hârtie sǎ rǎmânǎ platǎ şi fǎ cu cealaltǎ o buclǎ sau o movilǎ peste ea. Cu atenţie. aceasta s-a ridicat.. apoi suflǎ chiar dedesubtul ei.( taie o foaie de xerox în sferturi. Acum îndreaptǎ cu atenţie o agrafǎ mare de hârtie şi înfige-o prin mijlocul ambelor bucǎţi de hârtie. dar repede. dar nu s-a produs nicio mişcare când fluxul de aer a trecut pe sub aripǎ.Lipeşte bucata curbǎ de hârtie pe marginile celei plate si ai obţinut o copie a unei aripi de avion. Îndoaie agrafa uşor dedesubt.

-Ruleta Titlul te duce cu gândul la un joc din Las Vegas? Nu vei fi nevoit sa pariezi. pai de bǎut şi o masǎ stabilǎ. Materiale necesare: • Douǎ role de carton de la hârtia igienicǎ. E vorba din nou de principiul lui Bernoulli privind presiunea aerului. platǎ . Echipa 3. care demonstreazǎ ridicarea.

Cu ajutorul paiului. provoacǎ un current constant de aer între ele. ca sǎ poţi sta mai comod) Ce se întâmplǎ:Curentul de aer suflat prin pai face ca cele douǎ role de carton sǎ ruleze pe masǎ şi sǎ se apropie ( acum ştii de ce acest experiment se numeşte ruleta).Ce ai de fǎcut? Pune cele douǎ role de carton cam la 2. De ce: Pe mǎsurǎ ce aerul provenit din pai trece printre cele douǎ role. pentru a ridica locul experimentului. Diferenţa în presiune a aerului este suficientǎ pentru a face cele douǎ role sǎ se apropie . ( pune rolele pe o carte groasǎ şi grea pe o masǎ.5cm distanţǎ. presiunea aerului de acolo devine mai micǎ decât cea dinprejurul tuburilor.

Echipa 4. Materiale necesare: • Douǎ baloane.-Baloanele ciudate Aerul afecteazǎ aeronavele în multe feluri. cât şi împingându-le. atât ridicându-le. Observǎ cum reacţioneazǎ douǎ baloane unul faţǎ de celǎlalt. . o sfoarǎ de 1 m lungime.

Acum suflǎ pentru ca aerul sǎ circule repede între cele douǎ baloane şi încearcǎ sǎ le desparţi mai mult. în pause de câteva minute.Ce ai de fǎcut? Umflǎ fiecare balon la mǎrimea unei portocale mari . Leagǎ un balon de fiecare capǎt al sforii. Ţine sfoara ridicatǎ. iar presiunea mai mare de pe marginea exterioarǎ baloanelor le impinge unul spre celǎlalt. De ce: Când sufli între baloane. ci le apropie şi mai mult. Fii atent sǎ te odihneşti. chiar înaintea feţei tale. cam la 5 cm distanţǎ. curentul rapid de aer în mişcare provoacǎ o scǎdere a presiunii aerului. Ce se întâmplǎ:Fluxul rapide de aer nu separǎ baloanele aşa cum ai crede. aşa încât cele douǎ baloane sǎ atârne la aceeaşi înǎlţime. şi leagǎ-le strâns. . unul lângǎ celǎlalt. sau agaţ-o de un suport înalt sau de un candelabru. sǎ te opreşti din suflat.

Suflu puternic Imitǎ sau copiazǎ aripa unui avion în acest experiment simplu. dar înǎlţǎtor Materiale necesare: • O fâşie de hârtie .

producând o presiune mai micǎ. . peste partea de sus a hârtiei trece un flux rapid de aer.Ce ai de fǎcut? Pune un capǎt al hârtiei chiar sub buza ta de jos şi suflǎ tare peste ea. Ce se întâmplǎ:Hârtia se ridicǎ şi fâlfâie în aer. iar fluxul mai lent de aer de sub hârtie are o presiune mai mare. Diferenţa provoacǎ o ridicare şi impinge fâşia de hârtie în sus. De ce: Din nou.

VǍ MULŢUMIM! .