Anxietatea și culpabilitatea

la adolescenți

.

Obiectul cercetării îl constituie: anxietatea și culpabilitatea la adolescenți .

Scopul cercetării: analiza nivelului anxietății și culpabilității la adolescenți .

 Selectarea și aplicarea instrumentelor corespunzătoare pentru atingerea scopului propus.  Interpretarea calitativă și cantitativă a datelor.  Elaborarea concluziilor și a recomandărilor. . Obiectivele investigației:  Studierea și analiza conceptelor științifice pentru determinarea bazei teoretice a domeniului investigat.

R. C. K. .. Freud. Lazarus. Baza conceptuală a cercetării: o constituie conceptele lui S. Costin M. Cu privire la analiza fenomenului culpabilității au fost analizate lucrările lui Weill A. Spielberg care au adus un aport considerabil în studiul anxietății. B. Freud. Ionașcu Tr. Pentru analiza și crearea profilului psihologic al adolescenții s-a făcut referire la lucrările prezentate de S. Cattle. Horney. R. C. Spielberg.

.Baza experimentală a cercetării: 200 de adolescenți cu vîrsta cuprinsă între 14 -20 ani.

. Ipoteză Presupunem că există o corelație între gradul de manifestare al anxietății și culpabilității la adolescenți.

 Practice:  Testul taylor . clasificare. sinteză. Metode de cercetare:  Teoretice: analiza surselor bibliografice.

dar și pentru centre de tineret.Importanța lucrării:  Rezultatele cercetării pot fi de ajutor psihologilor școlari pentru a cunoaște nivelul manifestării anxietății și culpabilității la adolescenți într-u prevenirea fenomenelor cu impact negativ specific vîrsteo/ În aceeași ordine de idei acestea pot servi ca suport pentru instanțele care lucrează cu persoane care se află în această perioadă de vîrstă. .