ASAS KEMAHIRAN

MEMBINA LAMAN
WEB
DISEDIAKAN OLEH :
EN MOHD SHAZWAN BIN MUHIYUDDIN
(ILP IPOH)

TUJUAN PEMBELAJARAN (AIMS)

Pelajar-pelajar mesti boleh :
1.Nyatakan definisi sistem penamaan domain (domain name system)
2.Nyatakan fungsi sistem penamaan domain
3.Terangkan penggunaan nama domain
4.Huraikan tatacara kerja sistem penamaan domain
5.Terangkan mengenai pendaftaran domain

PENGENALAN KEPADA INTERNET .

APA ITU INTERNET INTER NET INTERCONNECTED NETWORK Secara umum internet adalah sebuah komunikasi global yang menghubungkan berbagai mesin komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia .

.

TAKRIF DARI SEGI PENGGUNAAN Internet boleh dikatakan sebagai sebuah rangkaian yang. • Memberikan perkhidmatan komunikasi elektronik • Capaian jarak jauh • Permindahan fail • Penyebaran maklumat • Pencarian maklumat .

.

.

Istilah –Istilah Internet .

WEB BROWSER (Pelayar Web) • Program yang digunakan untuk melihat/membuka laman web • Yang dipasang pada komputer atau peranti komunikasi yang digunakan .

.

ilpipoh.gov.URL (Uniform Resource Locator) • Format arahan yang digunakan untuk mengarahkan web browser menghubungi sesuatu pelayan aplikasi internet • Juga dikenali sebagai alamat laman web http://www.my Protokol Aplikasi Nama Domain .

gov. http://www..ilpipoh.html Helaian web . Sambungan.my/pendaftaran.

PENGENALAN KEPADA LAMAN WEB .

APA ITU LAMAN WEB? Ditafsirkan sebagai : Laman yang dikunjungi oleh pengguna di dalam talian internet. .

Istilah-istilah Laman Web .

• Web Site • Himpunan laman web (web pages) yang berkait dan mempunyai pelbagai kandungan yang boleh diterokai dengan pelayar web • Homepages • Laman pertama bagi web sites. Juga dikenali sebagai index.Istilah Dalam Laman Web • Web Pages • Dokumen web yang ditulis dalam kod HTML.html • Hyperlinks • Pautan yang digunakan untuk menghubungkan laman web (web pages) .

• Perlu di simpan dalam teks fail dengan extension ‘.Sambungan… • HTML • Kod atau arahan yang ditulis untuk dibaca oleh pelayar web dan menghasilkan laman web. • Mempunyai standard yang telah ditetapkan. notepad atau wordpad .htm’ atau ‘.html’ • Ditulis dengan menggunakan HTML Editor .

Jenis-jenis Laman Web .

KEMAHIRAN MEMBINA LAMAN WEB .

TERIMA KASIH .SEKIAN .

Related Interests