Akutni abdominalni bol - prvo

kod pedijatra ili hirurga?

Prof.dr Zoran Golubović, dečji hirurg

Statistika

 Najčešći razlog dolaska u ambulante urgentne
medicine u SAD je bol u trbuhu na koji otpada
7,6 miliona prvih pregleda godišnje.
 Primenjeno na Srbiju to bi bilo oko 166000
prvih pregleda zbog bola u abdomenu.
 U dečijoj populaciji oko 4% svih dolazaka u
primarnu pedijatrijsku zdravstvenu zaštitu
otapada na bol u trbuhu.

. urologu. dečjem ili opštem hirurgu. pedijatru. Akutni abdomen kod dece  Akutni abdomen – akutna epizoda abdominalnog bola koji počinje naglo ili postepeno tokom nekoliko sati  Početni simptomi nespecifični pa se pacijent obraća različitim profilima lekara: opšte prakse. ginekologu. ... infektologu.

Bol prvi i dominantni simptom  Postoji li bol u trenutku pregleda?  Kad je počeo?  Gde je počeo?  najčešće periumbilikalno  Da li menja lokalizaciju?  Da li je kontinuiran ili intermitentan?  Da li se pojačava pokretanjem tela?  Može li se dovesti u vezu sa funkciom mokraćne bešike ili debelog creva?  Da li mu predhodi neka trauma posebno abdomena?  Da li je pacijent predhodno dobijao bilo kakve lekove? .

Akutni abdomen klinički pregled  Inspekcija  Palpacija  Perkusija  Auskultacija  Rektalnipregled  Pregled genitalija .

Akutni abdomen dijagnostički postupci  LAB  EHO  Nativna radiografija abdomena AP i profil-uspravno  Eventualna kontrastna ispitivanja  Endoskopija i laparoskopija  Dijagnostička punkcija i lavaža  CT i NMR .

ova purpura . Nehirurški uzroci  kolike neonatusa i odojčeta  konstipacija (opstipacija)  spazam sigme  alergija na mleko  abdominalna epilepsija  celijakija  emocionalni razlozi  porfirija  henoch-schonlein .

Hirurški uzroci  ishemije  perforacije  rupture  opstrukcije  upale .

 torzija testisa  torzija ovarijuma  uklještena kila  invaginacija  volvulus creva . Ishemija.

Perforacija  perforacija ovarijalne ciste  povrede sa perforacijom šupljih organa  Mekelov divertikulum  Apendicitis .

Ruptura  Slezina  Jetra  Bubreg  Pankreas .

Opstrukcija  bubrežne kolike  postoperativni ileusi  kalkulozni holecistitis .

Upala  appendicitis  mezenterijalni limfadenitis  akutni pankreatitis  gastroenteritis  upala jajnika i adneksi  meckel-ov divertikulitis  akutni holecistitis  urinarna infekcija .

medjutim .  kod dece se uglavnom postavlja pitanje “jeste ili nije” u pitanju upala crvuljka  Ali. ono što se čini lako. Često nam. zadaje najviše glavobolja  Oko 20% svih urgentnih prijema na dečju hirurgiju je pod sumnjom na akutni apendicitis. kad ono.

Od onih 20% primljenih  35-40% zbog bolova u trbuhu se podvrgne apendektomiji  6% je negativnih intraoperativnih nalaza. 54% 35-40% neoperisani 6% operisani upala negativan nalaz .  preko 50% ne bude neoperisano i otpušteno pod Dg akutnog nespecifičnog bola u trbuhu ili drugih Dg.

.  a polovovina od tog broja se hospitalizuje 2 i više puta. Od ovih 50% neoperisanih  Oko 2% dece se javlja ponovo na pregled zbog rekurentnih bolova u desnom donjem kvadrantu trbuha.

Nina Goergen. FAAP Huma Ali. MSCE  Nonspecific abdominal pain is a safe diagnosis Journal of Pediatric Surgery Volume 49. David John Laurie Pennel. November 2014. MD. May–June 2015. Savremeni radovi  Nonspecific Abdominal Pain in Pediatric Primary Care: Evaluation and Outcomes Academic Pediatrics 15. MSHP . FRCPC. September 2010. Issue 3. Fiks. Issue 3. Alexander G. MDCM . Driver  Treating Abdominal Pain in Children: What Do We Know? Clinical Pediatric Emergency Medicine Volume 11. MDCM. Chris P. Wallis. Samina Ali. Elizabeth M. MD.

. Nelečenje bola se odavno smatra neetičkim i nestandardnim činom Ipak  Nema sumnje da obolela deca zahtevaju i zaslužuju agresivnu terapiju protiv bola u cilju preveniranja dečje patnje.

 Jak akutni abdominalni bol tzv suspektni akutni abdomen uprkos napretku u dijagnostici i lečenju ostaje najčešće razlog izbegavanja davanja anlgetika. . Opravdani ili ne strahovi  Davanje analgetika u terapiji akutnog abdominalnog bola se izbegava zbog opasnosti od maskiranja slike akutnog hirurškog oboljenja i posledičnog kašnjenje u postavljanju dijagnoze i započinjanju lečenja.

 ne utiče na tačnost dijagnoze.  ne odlaže postavljanje dijagnoze  ne povećava broj perforativnih appendicita. . Savremeni trendovi  Noviji radovi dokazuju da davanje opijatnih analgetika (morfin)  ne povećava broj promašenih appendicitisa.

Bilijarne kolike  Ako su u pitanju bilijarne kolike i ako retke u pedijatrijskoj populaciji apsolutno su preporučeni nesteroidni antiinflamatorni lekovi NSAID i ako su i dalje najčešće primenjivani opijati. .

. Renalne kolike  Za bubrežne kolike nekolicina novijih radova pokazuje dobre rezultate kombinacijom opijata i NSAID uz dodatak skopolamidskih preparata i nifedipina kao dodatne terapije.

.2%. Nespecifični abdominalni bol  U radu o nespecifičnom abdominalnom bolu u pedijatriskoj populaciji potvrdjuje se da je ova klinička dijagnoza sigurna i da je rizik od promašenog appendicitisa samo 0.

Umesto zaključka  Nie potrebno žuriti sa postavljanjem dijagnoze  Analgetici nisu apsolutno kontraindikovani  Kratka anamneza kao i dugačka od nekoliko dana verovatno ne zahteva hitnu hirurgiju  Ipak na kraju odluka je na hirurgu .

Težimo Da od ovakvog stanja što pre dodjemo Do ovakvog Hvala na pažnji .

Related Interests