Prof dr D Zamaklar

Ass dr B Trifunović

na ventro- lateralnom aspektu embriona pojavljuej se mezenhimalna izbočina prekrivena ektodermom  U mezodermu se formiraju dve zone:  polarizovana zona-u posteriornom delu  progresivna zona-u anteriornom delu . nedelja.Embriologija  3.

tetiva će prirasti za najbližu okolnu strukturu  Šaka se razvija od 4.-7.Embriologija  Progresivna zona se izdužuje pri čemu se ujedno mezoderm diferentuje u hrskavične strukture i mišićne strukture  Tetive se razvijaju nezavisno od mišića i tek u kasnijim fazama se spajaju sa njima  Ako se kost na koju se pripaja nije razvila. nedelje .

Dismorfologija  Uzroci nastanka anmalija šaka:  Genetski  Faktor sredine (spoljni)  Nepoznati .

Dismorfologija  Većina ovih anomalija spada u tzv.  Do sada su anomalije šake opisane u 112 sindroma . SEKVENCE (Jedna anomalija dovodi subsekventno do niza drugih anomalija)  Kada je uzrok nepoznat koristi se termin MALFORMACIJA  5% slučajeva spada u poznate SINDROME (multiple anomalije gde ne postoji jedna polazna anomalija).

poremećaj u formiranju  Transverzalni  Longitudinalni  Preaxialni: hipoplazija palca ili radijusa  Centralni: cleft hand  Postaxialni: ulnarna hipoplazija.International Federation of Societies for Surgery of the Hand)  Tip I. hipoplazija hipotenara  Segmentni longitudinalni poremećaj: fokomelija .American Society for Hand surgery and IFSSH.Klasifikacija  Klasifikacija po SWANSON- u (ASSH.

Klasifikacija  Tip II. Kamptodaktilije  Skeletni: sinostoze  Tumori:vaskularne i neurološke malformacije . Poland Sindrom.Poremećaj u diferencijaciji  Mekotkivni: Sindaktilije.

Klasifikacija  Tip III.Duplikacije  Npr polidaktilije .

Preterani rast  Makrodaktilije  Hemihipertrofije .Klasifikacija  Tip IV.

Usporen rast  Radijalna hipoplazija  Brahisindaktilija  Brahidaktilja .Klasifikacija  Tip V.

Sindrom Amnionskih brida .Klasifikacija  Tip VI.

Cleft palate)  Arthrogryposis multiplex congenita .Generalizovane anomalije i sindromi  Npr: EEC sy (Ectrosyndactyly.Klasifikacija  Tip VII. Endodermal dysplasia.

Očekivanja  RODITELJI  Su zgroženi anomalijom svoga deteta  Očekuju od hiruga da detetu napravi “normalnu” ruku .

Očekivanja  DETE  Deca se služe sa onim čime raspolažu i prilagođavaju se situaciji  Zaprepašćujuće se dobro služe svojim rukama i često je funkcionalni nedostatak veoma mali uprkos lošem estetskom nalazu  Često nisu ni svesni svoje mane do početka socijalizacije u školi ili vrtiću .

a šta nije moguće uraditi sa šakom njihovog deteta .Očekivanja  HIRURG  Imperativ je popraviti funkciju šake (rascep šake- dete ima 100% funkcije normalne šake)  Estetski efekat je sekundarnog značaja  Mora upoznati roditelje šta je moguće.

Vreme operacije  Smatra se da punu funkcionalnost šake dete uspostavlja tek sa dve ili tri godine života  Optimalno vreme za operaciju je do 2 godine života  Prednosti:  Postiže se pun potencijal za rast i razvoj šake  Rana inkorporacija korigovanih delova šake u razvoj manuelnih sposobnosti  Bolje ožiljavanje tkiva  Smanjuje se efekat deformiteta na psihološki razvoj deteta  Bolje prihvatanje u okruženju deteta .