VOLVULUS

Prof dr Marija Lukač

VOLVULUS
UVOD

Razumevanje poremećaja intestinalne rotacije i
fiksacije je ključno za dečje lekare jer se većina
ovih problema manifestuje u detinjstvu

VOLVULUS
EMBRIOLOGIJA

STADIJUM I

4-10 nedelja: protruzija srednjeg creva
i razvoj fiziološke umbilikalne hernije

VOLVULUS EMBRIOLOGIJA STADIJUM II 10-12 nedelja: srednje crevo se vraća u abdomen. rotira se za 270 suprotno od kazaljke i leže u desnu ilijačnu jamu. cekum inicijalno leži levo. . mes. istovremeno se duodenojejunalna vijuga (Treitzov ligament) rotira suprotno od kretanja kazaljke oko a. super. prvo tanko crevo a na kraju cekokolična vijuga.

Treitzov ligament je normalno fiksiran levo od kičme iznad ili u nivou pupka.VOLVULUS EMBRIOLOGIJA STADIJUM III Fuzija pojedinih delova mezenterijuma sa fiksacijom cekuma. Cekum je fiksiran u desnom ilijačnom kvadrantu. ascendentnog i descendentnog kolona. .

VOLVULUS POREMEĆAJI ROTACIJE KOMPLETNA NONROTACIJA SREDNJEG CREVA NAJČEŠĆA: izostanak rotacije i duodenojejunalne i cekokolične vijuge NAJČEŠĆI RAZLOG VOLVULUSA SREDNJEG CREVA .

2% . VOLVULUS PREZENTACIJA MALROTACIJE AKUTNI VOLVULUS DUODENALNA OPSTRUKCIJA INTERMITENTNI/HRONIČNI BOL ASIMPTOMATSKI/SLUČAJNI NALAZ 0.

VOLVULUS Najčešće u doba novorođenčeta (70%) i mladog odojčeta (mlađeg od godinu dana 90%) U dece mlađe od godinu dana povraćanje žučnog sadržaja mora se smatrati kao moguća posledica malrotacije sve dok se ne dokaže suprotno .

VOLVULUS MALROTACIJA SA VOLVULUSOM .

Strangulacioni ileus kao posledica volvulusa srednjeg creva .VOLVULUS KLINIČKA SLIKA NEONATALNI PERIOD 1. Rekuretna subakutna opstrukcija sa intermitentnim povraćanjem žučnog sadržaja 2.

prisustvo tamne krvi u stolici i šok. perforaciju i peritonitis. povraćanje žučnog sadržaja. moguće krvavog.VOLVULUS KLINIČKA SLIKA NEONATALNI PERIOD Količni bolovi. Strangulacija progredira u gangrenu. distenzija i bol abdomena . a edem i eritem abdominalnog zida postaju uočljivi .

DIJAGNOSTIKA MALROTACIJA SA VOLVULUSOM RTG nativni: visoka opstrukcija creva – zahteva dalje radiografsko ispitivanje da bi se isključio ili potvrdio volvulus .

ZBUNJUJUĆA NATIVNI SNIMAK ABDOMENA JE ČESTO NORMALAN ALI OBELEŽJA KOJA UKAZUJU NA MALROTACIJU SA ILI BEZ VOLVULUSA SU DISTENDIRAN ŽELUDAC I PROKSIMALNI DUODENUM OSKUDAN GAS DISTALNO BILO U CELOM ABDOMENU ILI UNILATERALNO .VOLVULUS RADIOGRAFIJA .

kod malrotacije. (SMV) menjaju položaj: normalno SMV je desno od SMA. i pasaža ostaje zlatni standard. (SMA) i v.sup. Važno je da normalan odnos SMA/SMV ne isključuje malrotaciju. mez. DIJAGNOSTIKA MALROTACIJA SA VOLVULUSOM EHO nalaz: a. SMV može ležati direktno ispred ili levo od SMA.mez.sup. *Indikovana dopler ultrasonografija .

DIJAGNOSTIKA MALROTACIJA SA VOLVULUSOM CT pregled .

VOLVULUS PASAŽA TANKIH CREVA URGENTNA OBAVEZUJUĆA KOD SVAKOG POVRAĆANJA ZELENOG SADRŽAJA .

DIJAGNOSTIKA MALROTACIJA SA VOLVULUSOM Pasaža creva. ZLATNI STANDARD .

DIJAGNOSTIKA MALROTACIJA SA VOLVULUSOM Pasaža creva Duodenum se spušta paralelno desno od kičme .

DIJAGNOSTIKA MALROTACIJA SA VOLVULUSOM Znak vadičepa .

DIJAGNOSTIKA MALROTACIJA SA VOLVULUSOM Delimična opstrukcija duodenuma sa dilatacijom I i II segmenta – znak vadičepa .

DIJAGNOSTIKA MALROTACIJA SA VOLVULUSOM Znak kljuna – kompletna opstrukcija na nivou duodenuma .

DIJAGNOSTIKA MALROTACIJA SA VOLVULUSOM Malrotacija bez volvulusa .

VOLVULUS IRIGOGRAFIJA POZICIJA CEKUMA JE VEOMA PROMENLJIVA I U 15% SLUČAJEVA MALROTACIJE JE UREDNA IRIGOGRAFIJA NEPOUZDANA .

DIJAGNOSTIKA MALROTACIJA SA VOLVULUSOM IRIGOGRAFIJA U 85% pacijenata pozicija cekuma ukazuje na malrotaciju .

VOLVULUS I DRUGA STANJA ILI SINDROMI KONGENITALNA DIJAFRAGMALNA HERNIJA NONROTACIJA GASTROŠIZA OMFALOCELA PRUNE – BELLY SINDROM .

VOLVULUS POSLE NEONATALNOG DOBA Većina starijih* pacijenata ima hronične simptome 10 -14% razvije volvulus srednjeg creva sa nekrozom 30% intermitentno povraćanje 20% količni abdominalni bol * Starijih od mesec dana .

VOLVULUS MALROTACIJA KAO SLUČAJNI NALAZ LADD-OVA PROCEDURA DA ? NE .

Supraumbilikalna transverzalna incizija i brza evisceracija creva Kolon obuhvata bazu mezenterijuma tankih creva Proksimalni duodenum je dilatiran i obuhvaćen vijugama kolona .LEČENJE VOLVULUS 1.

LEČENJE VOLVULUS 2.DETORKVACIJA VOLVULUSA-tanko crevo se rotira suprotno od kazaljke .

Ladd-ova procedura Peritonealni nabori se pružaju od ascen. kolona do duodenuma i desnog lateralnog zida abdomena (LADD- ove bride) .LEČENJE VOLVULUS 3.

LEČENJE VOLVULUS Kompletna Ladd- ova procedura .

Odvajanje priraslica mezenterijuma izmedju duodenuma i tankog creva što proširuje bazu mezenterijuma i sprečava recidive .OPERACIJA 4.

LEČENJE VOLVULUS 5. Apendektomija Nekroza creva – resekcija (sindrom kratkog creva -dugotrajna TPN) ***Transplantacija . Provera prohodnosti duodenuma 6.

VOLVULUS ZAKLJUČAK 1. Ishod nakon Laddove procedure za izolovanu malrotaciju je veoma povoljan. a za volvulus zavisi od intenziteta strangulacije i vremena operacije . Volvulus se javlja u 45-65% dece sa malrotacijom i mortalitet iznosi 7-15% 2.

recidiv < 10% 4. Transplantacija tankih creva – našim pacijentima nedostupna . Najčešća postoperativna komplikacija je athezivni ileus 3 -5%. 18% dece sa sindromom kratkog creva na dugotrajnoj TPN imalo je dijagnozu volvulusa 6. Nekroza i resekcija više od 75% tankog creva je udružena sa sindromom kratkog creva 5. VOLVULUS ZAKLJUČAK 3.

VOLVULUS ZAKLJUČAK  DIJAGNOSTIKA I OPERATIVNO LEČENJE VOLVULUSA JE JEDNO OD NAJURGENTNIJIH STANJA  BRZINA U DELOVANJU SPAŠAVA I PACIJENTA I LEKARA .

HVALA NA PAŽNJI ! ZAGRLIMO NEKOG ! PROŠETAJMO DO KALEMEGDANA. GDE DUNAV LJUBI SAVU .