Perubahan Format Kertas

Peperiksaan Sains Sukan (4572)
SPM Mulai 2018

MEI 2017

KPM dan telah diluluskan pada April 2016. Teknologi. Engineering dan Matematik (STEM) dan memberi fokus kepada keperluan perubahan kurikulum dan pentaksiran berasaskan kompetensi yang merujuk standard industri. Penyemakan semula sukatan Mata Pelajaran Elektif Ikhtisas (MPEI) ) Sains Sukan yang digubal untuk murid Tingkatan 4 dan 5 telah dilaksanakan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum. .1 LATAR BELAKANG Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Sains Sukan adalah satu Mata Pelajaran Elektif Ikhtisas (MPEI) di dalam kelompok Sains. badan profesional serta badan pensijilan kebangsaan dan antarabangsa.

5. semua daripada 3 Satu tugasan pada 40 markah soalan Tingkatan 5 20markah 4 Jumlah 40 Markah 60 100 . Bahagian A: Bahagian B: Tugasan soalan Pilihan Jawapan Item respon Item respon Aneka pilihan terhad terbuka 3 Bilangan 40 (jawab Bahagian A: Bahagian B: 2 Tugasan : Soalan semua) 10 item 3 item Satu tugasan pada Wajib jawab Pilih 2 soalan Tingkatan 4. FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN PENGETAHUAN SAINS SUKAN PERINGKAT SPM (MULAI 2018) KOD MATA PELAJARAN : 4572 BIL PERKARA KERTAS 1 KERTAS 2 KERTAS 3 1 Jenis Ujian objektif Ujian subjektif Kerja Projek instrumen 2 Jenis Item Objektif .

BIL PERKARA KERTAS 1 KERTAS 2 KERTAS 3 5 Wajaran Pengetahuan Wajaran Konstruk Pengetahuan dan Konstruk dan Kefahaman : Pengetahuan dan kefahaman-20% 60% Kefahaman : 40% Kemahiran -70 Nilai-10% Kemahiran: 40% Kemahiran: 60% 6 Tempoh 1 jam 15 minit 2 jam 30 minit Tingkatan 4: Ujian Ogos-September Tingkatan 5: Jun-Julai 7 Cakupan Konteks Semua bidang pembelajaran di Tingkatan 4 dan 5 8 Aras R:S:T = 3:4:3 Kesukaran R:S:T = 3:4:3 Berdasarkan Kriteria 9 Alatan Kalkulator tambahan Kalkulator Saintifik Peralatan asas sains sukan Peralatan ICT .

SEKIAN TERIMA KASIH .