Cursul de

Psihopedagogia
copiilor cu CES

Tema 2: CERINŢELE
EDUCAŢIONALE
SPECIALE ŞI
DIZABILITATEA

Modele de abordare a dizabilitatii
• Dizabilitatea (handicapul) este o noţiune
care a evoluat mult în ultimele decenii, de la un
model dominant medical spre unul social...
• Modelul medical, care sugerează, accentuează
îndeosebi prezenţa unei deficienţe biologice şi în
consecinţă a unei acţiuni curative, ce vizează o
vindecare totală sau parţială. Conceptele utilizate
în educaţia specială de către anumite ţări
reflectă această viziune – învăţământ corectiv,
‘de remediere’, pedagogie curativă,
‘defectologie’...

Dizabilitatea este în esență o construcție socială iar problemele (dificultățile. lansat în anii ’70 ai secolului XX (odată cu emergența pe agenda internațională a problematicii dizabilității) se afirmă în esență ca model bazat pe drepturile omului – drepturi și șanse egale. barierele) nu sunt ale individiului ci ale societății. Modele de abordare a dizabilitatii • Modelul social Acest model.. ale mediilor care nu reușesc să primească și să se adapteze acestor persoane. se leagă mai ales de atitudinile persoanelor fără dizabilități.. .

1980) • Clasificarea internaţională a deficienţelor. Disabilities and Handicaps .Deficienţa – dizabilitatea - handicapul (ICIDH. • Definiţia OMS din 1980 este o clasificare a ‘consecinţelor unei boli’. OMS.ICIDH). dizabilităţilor și handicapurilor (International Classification of Impairments.prof. Manchester • Este prima încercare a lumii știinţifice (din domeniul sănătăţii) de a depăși efectiv modelul medical dar și de a face o distincţie – cât mai clară posibil .... 1980.între cei trei termeni foarte utilizaţi în lume (deficienţă – dizabilitate – handicap). Wood.. .

.reprezintă orice restricție sau lipsă (rezultată dintr-o deficiență) a abilității de realiza (performa) o activitate. rezultat dintr-o deficiență sau dizabilitate care limitează sau impiedică (interzice. fr. în maniera sau în limitele considerate normale pentru o ființă umană • Handicapul (tot în contextul experienței de sănătate – OMS. Semnificaţia termenilor triadei • Deficienţa (engl. Deficienţa poate fi rezultatul unei maladii. pentru un anumit individ. OMS.. în varianta franceză. 1980) reprezintă dezavantajul. factorilor sociali și culturali).) împlinirea unui rol considerat normal pentru acel individ (din punct de vedere al vârstei. tulburare fiziologică sau psihologică) – în contextul experienței de sănătate. ICIDH. a unui accident etc • Dizabilitatea (incapacitatea) (engl. 1980.’deficience’) semnifică absenţa. pierderea sau alterarea unei structuri ori funcţii (leziune anatomică.’incapacite’) – în contextul experienței de sănătate .’disability’. ‘impairment’. genului.. franc.

OMS.ICIDH. Integrarea termenilor . 1980.

OMS.la reeditarea din 1993 - succesiunea si determinarea au un singur sens. . precum şi la fluxul unidirecţional.260) .. ICIDH. dinspre deficiență (afectare) spre dizabilitate şi handicap. la lipsa de schimbare în timp.” (CIF CT. pg. 1980 .Limite • Unele limite ale acestei taxonomii sunt recunoscute chiar de documentul în sine.. • “S-au formulat multe critici care s-au referit la modelul cauzal care a stat la baza versiunii din 1980 a ICIDH. 2012...

• CIF nu mai este doar o clasificare a ‘consecinţelor unei boli’ (în comparaţie cu ICDIH din 1980).Clasificarea Internaţională a Funcţionării. este un model ‘bio-psiho-social. • CIF se bazează pe integrarea a două modele opuse – cel medical şi cel social.. din toate continentele.. .CIF se adresează tuturor oamenilor. Dizabilităţii şi Sănătăţii (CIF. ‘Componentele sănătăţii’ identifică elementele constitutive ale sănătăţii. 2001) • CIF este rezultatul muncii laborioase de peste 7 ani. în timp ce ‘consecinţele’ se concentrează pe impactul ulterior al bolilor sau al altor stări de sănătate. a 1800 de specialiști din 50 de ţări ale lumii. OMS.. • CIF redă esenţa integrării diverselor perspective ale funcţionării umane. ci este o clasificare a ‘componentelor sănătăţii’..

social si atitudinal.Elemente constitutive ale funcţionării si dizabilităţii. particularitatile psihice etc) .. cu facilitatori sau bariere) Factorii personali (vârsta. . implicarea in situatii de viata (performanta) – Restrictia de participare (handicapul în sensul ICIDH 1980).. • Factorii contextuali Mediul (fizic. statutul social.Limitarea de activitate (dizabilitatea. genul/sexul. după CIF.. experienta de viata. în sensul ICIDH 1980). OMS. • Participarea.. pierdere sau deteriorare semnificativa a structurilor ori functiilor organismului • Activitatea – executarea unei sarcini de catre un individ (capacitate) .Deficienta (afectarea) – lipsă. 2001 • Condiţia de sănătate (structurile si functiile organismului).

OMS. • . 2001) asupra dizabilităţii este foarte importantă conceptualizarea funcţionării (universal umane) înţeleasă ca interacţiune dinamică între condiţia de sănătate a unei persoane.. • Pentru înţelegerea viziunii actuale (CIF. mai larg și mai complex decât însemna dizabilitatea în ICIDH (1980). CIF.. Dizabilitatea a devenit acum conceptul central.(daca este înţeles doar ca restricţie de participare socială). cel mai general. factorii de mediu şi factorii personali. 2001 • Noțiunea de dizabilitate în CIF OMS 2001 are un alt sens.. care integrează alte componente – inclusiv deficienţa – utilizată cu aceeaşi semnificaţie în CIF ca şi în ICIDIH – sau handicapul.. • Între componentele) CIF există o interacţiune dinamică: intervenţia asupra unei componente are capacitatea de a modifica una sau multe dintre celelalte entităţi... OMS.

.

sociale personale Schimbări ale Executarea de sarcini în mediul şi atitudinale structurilor curent organismului (anatomice) Aspect pozitiv Integritate Activităţi funcţională şi Participare Elemente de facilitare Nu e cazul structurală Funcţionare Afectare Limitare de activitate Bariere / obstacole Aspect Restricţie de participare Nu e cazul Negativ Dizabilitate . Partea 1: Funcţionare şi dizabilitate Partea 2: Factori contextuali Componente Funcţii şi structuri ale Activităţi şi participare Factori de mediu Factori personali organismului Funcţiile Arii de viaţă Influenţe externe Influenţe interne asupra Domenii organismului (sarcini. acţiuni) asupra funcţionării şi funcţionării şi dizabilităţii Structurile corpului dizabilităţii Constructe Schimbări ale Capacitate Facilitarea sau funcţiilor Executarea de sarcini într-un obstrucţionarea organismului mediu standard impactului (fiziologice) caracteristicilor Impactul caracteristicilor Performanţă realităţii fizice.

. cea individuală şi cea socială. fiecare dintre ele precum şi interacţiunile dintre ele pot avea o influenţă pozitivă (funcţionarea) sau negativă (dizabilitatea). • Dizabilitatea.. OMS. CIF. limitări ale activităţii şi restricţii de participare cât şi pentru factori de mediu (bariere)...funcţionarea şi dizabilitatea - sunt înţeleşi ca termeni umbrelă (generici) pentru a denota aspectele pozitive sau negative ale interacţiunii dintre perspectiva biologică.corelate cu factorii personali.Toate trei palierele sunt importante. 2001 concluzii • În viziunea CIF termenii de bază .. în accepția OMS din 2001 are o semnificație generică – atât pentru deficienţe (afectări).....

221 din 2010 de ratificare a Convenţiei ONU 2006) apreciem că semnificaţia actuală al dizabilităţii este relativ echivalentă termenului de handicap. • Pe baza analizei semnificaţiei celor doi termeni în documentele OMS (CIF 2001/2004 si CIF-CT 2007/20012).. Dizabilitate şi handicap.. De aceea considerăm adecvată (până la modificarea Constituţiei şi/sau a legii organice în domeniu) utilizarea celor doi termeni împreună – dizabilitate (handicap).. ..292-2011) si Legea nr. Legea asistentei sociale (nr. şi în legislaţia în vigoare din România (Legea 448 din 2006...

• Între cele două noţiuni – dizabilitate şi CES .. de educaţie specială (adică au CES). .. – Pot avea CES însă şi copii fără dizabilităţi (derivate din deficienţe).. în context educaţional.Relaţia dizabilitate (handicap) – cerinţe educaţionale speciale • Este complexă dar delimitările sunt posibile şi necesare. • Există şi zone de delimitare între cele două noţiuni.pot fi şi unele suprapuneri.. – La unii copii cu dizabilităţi (handicap) derivate din deficienţe) este posibil să nu apară cerinţe speciale. o anumită zonă de intersecţie – copii sau tineri cu dizabilităţi care au nevoie de sprijinul adiţional.

.

dizabilităţi.Dizabilitate şi Cerinţe educaţionale speciale – în baza definiţiei CES a OCDE. C – dezavantaje . B – dificultăţi şi tulburări. A .

.... Numărul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale este mai mare decât cel al copiilor cu dizabilităţi. Această relaţie este clarificată de unele ţări europene prin legislaţie şi este ilustrată şi de statistici – daca sunt dezagregate.Relaţia CES – dizabilitate.una de la o parte – dizabilitatea – la întreg (cerinţele educaţionale speciale). . Concluzii Din perspectivă educaţională. relaţia cea mai probabilă şi logică este .

In continuare doar două ilustrări în acest sens.este de aceea foarte important.CES și dizabilitate sau chiar a unora mai specifici (intracategorie/categorii) . . Contextul utilizării unuia sau a altuia dintre acești 2 termeni . Concluzii • Copiii cu dizabilităţi (handicap) şi desigur copiii cu CES constituie un grup (grupuri) foarte foarte divers(e) și complex(e).Relaţia CES – dizabilitate.

suntem în risc de a face o extrapolare nejustificată..Importanta contextului pentru relatia CES – dizabilitate. cei cu dizabilităţi intelectuale etc) dar foarte rar la nevăzători. dacă asociem cumva tulburarea de pronunţie cu toţi copiii care au (sau pot avea) cerinţe educaţionale speciale.deci şi pe cei nevăzători .. ca de pildă în formularea ‘Tulburările de pronunţie la copiii cu CES’ şi înţelegem prin copii cu CES şi toţi copiii cu dizabilităţi (handicap) ... Ca atare. Exemple • Tulburările de pronunţie pot fi regăsite la diverse grupuri de copii (cei cu tulburări de limbaj. o eroare. .

. ca de pildă copii cu dificultăţi (specifice) de învăţare.În mod tradiţional în școlile speciale au învăţat (și învaţă) copiii/elevii cu dizabilităţi (handicap) ..Importanta contextului pentru relatia CES – dizabilitate. Exemple • O altă exprimare care ar trebui analizată de asemenea cu mai multă atenţie este: Elevii cu CES din învăţământul special. .derivate din deficienţe (școlile fiind organizate adesea pe tipuri de deficienţe) .și foarte rar alte (sub)grupuri de CES...

Importanţa contextului • Ca atare. o anumită dificultate de învăţare etc). . în funcţie de contextul lingvistic ar trebui utilizat unul sau altul dintre cei doi termeni – CES ori dizabilitate ..sau chiar unii termeni mai specifici (un anumit tip de dizabilitate..