Alam nyo bang may mga takdang lugar na tawiran? .

Ang pedestrian lane o ang guhit na puti na nakapinta sa kalsada o sa daan na animo hagdanan at “zebra stripes” ang siyang takdang lugar kung saan tayo dapat tumawid.Pedestrian lane – ang takdang tawiran na dapat nating alam kung nasaan. . Pedestrian – ang tawag sa mga taong tumatawid o naglalakad sa kalsada.

Kung wala tayong pedestrian lane na makita. may mga karatula o senyales (signs) pantrapiko upang ipaalam sa atin ang itinakdang tawiran. .

Ngunit alam nyo bang di dapat tumawid na nag-iisa o walang bantaykapag di pa umaabot ng 10 taong gulang? Kayo dapat na bang makatawid? .

.Gumuhit ng pedestrian lane sa kwaderno at sa maikling talata ipaliwanag ang dapat gawin ng isang pedestrian dito.

Pagpapahalaga Disiplinang Pansarili .

Related Interests