PERANAN GURU

SEKOLAH RENDAH
DISEDIAKAN OLEH :
P.CARELINE
P.RAMYA
M.SUMITHARA
E.VINOTHINY

PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH PENGAMAL ILMU DAN KEMAHIRAN PEMBIMBING PENYELIDIK PENGAMAL REFLEKTIF AGEN SOSIAL AGEN PERUBAHAN PENGGANTHI IBU BAPA PEMBENTUK TINGKAH LAKU PENGURUS PEMBELAJARAN .

pembalikan . pola interaksi dan tindakan. kenangan atau pernyataan fikiran dalam bentuk tulisan atau percakapan’. mengamalkan reflektif dalam proses pedagogi membolehkan pembelajaran bermakna (meaningful learning) berlaku menerusi penilaian kendiri terhadap sesuatu andaian . renungan . • Mezirow (1994). .• Kamus Dewan Dwibahasa (1979). reflektif ditakrifkan sebagai ‘gambar (bayangan) dalam cermin .

1987) mendefinisikan pengamal reflektif sebagai seorang yang boleh berfikir semasa bertindak balas. (1983. semasa membuat refleksi terhadap pengalaman. . • Donald Schon. menegaskan kepentingan amalan reflektif dalam pembelajaran.• John Dewey (1933). seseorang boleh memahami sesuatu situasi yang kabur dialaminya kepada satu situasi yang jelas.  Menurutnya.

• Melalui reflektif. seorang guru dapat :  murid meminati pelajaran Mengelakkan keciciran ilmu dalam kalangan murid Mengelakkan murid berasa rendah diri yang akan menyebabkan mereka menjadi murid yang gagal atau lemah. .  tidak akan mengabaikan potensi muridnya Dapat meningkatkan prestasi sesebuah sekolah.

• Guru sebagai penyelidik : Sentiasa memperbaiki mutu p&p. Mendapat idea untuk mempelbagaikan kaedah dan strategi. Dapat melahirkan modal insan yang berkualiti. .• Seseorang guru perlu sentiasa melakukan penyelidikan demi menaikkan mutu pengajaran di dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

Menanamkan sikap mengkaji dalam diri guru. Guru lebih memahami dan mendekati keperluan pembalajaran murid . Guru akan sentiasa membuat refleksi pada setiap P&P yang dilakukan bagi mencari kelemahan yang perlu diatasi.Guru akan menjadi semakin peka terhadap persekitaran P&P.

SEKIAN…… .