LATARBELAKANG PENDUDUK DAN

GEOGRAFI ASIA TENGGARA

GEOGRAFI

• Huraian berhubung dengan kewujudan etnik Asia Tenggara
berkaitrapat dengan:

• ciri-ciri topografi,
• banjaran gunung,
• sistem sungai,
• kawasan tanah pamah dan pinggir pantai
• kepulauan

• Kedudukan Geografi ini mempengaruhi pembentukan sifat
kehidupan, politik dan budaya penduduknya.

• Kemajuan sesebuah masyarakat sehingga mampu mengawal alam
semulajadi mempengaruhi perkembangan peradaban masyarakat
itu.

ekonomi dan sosial yang sesuai dengan idea dan keperluan sesuatu masyarakat itu.• Intensif ke atas tanah pamah yang luas di sesuatu kawasan seperti delta Sungai Merah membolehkan masyarakat di kawasan itu menjalankan aktiviti menanam padi. . • Eksploitasi ke atas alam semulajadi merangsang manusia berusaha mengawal alam dengan mekanisme fizikal seperti pembinaan saliran atau empangan atau membentuk sistem politik.

.• Dari pembentukan mekanisme ini maka berlakulah transformasi seperti perubahan sempadan politik dari sebuah komuniti kepada sebuah negara atau kepada sebuah empayar.

Islam atau falsafah Kon-fu-tze. • Perubahan sosial misalnya dari masyarakat homogeneous kepada masyarakat heterogeneous atau kosmopolitan. • Sistem kepercayaan berubah dari animisme kepada sistem kepercayaan yang dianuti oleh sesuatu tradisi besar seperti agama Hindu- Buddha. . Taoism dan sebagainya.• Perubahan ekonomi berlaku dari aktiviti sara diri kepada pertukaran barangan (sistem barter) kepada perdagangan antarabangsa.

. Filipina. • Tanah Besar Asia . LOKASI • Asia Tenggara adalah merujuk kepada kawasan yang terletak di tenggara benua Asia. dan • Kepulauan Asia Tenggara . Semenanjung Malaysia dan Indochina).(Indonesia. Brunei dan Malaysia Timur). Thailand. • Terbahagi kepada dua kawasan utama.(dataran yang menjadi sebahagian dari benua Asia {Burma.

TANAH BESAR ASIA .

• Di sebelah timur terdapat dataran China. • Arah utara terletak dataran China dan • Arah selatan terdapat Australia dan New Zealand. Laut China Selatan dan Lautan Pasifik .• Di sebelah barat Asia Tenggara terletak Dataran India dan Lautan Hindi. .

. sungai besar. selat dan laut.• Umumnya kawasan Asia Tenggara jika dilihat sebagai satu unit yang besar. tasik. teluk. adalah kawasan yang terpisah oleh banjaran.

• Banjaran utama bagi Tanah Besar Asia Tenggara ialah dataran besar Den Lao (central massif) yang terbahagi kepada tiga rangkaian banjaran gunung yang menganjur selari dari utara ke selatan. .• Banjaran-banjaran dan sungai-sungai besar yang menganjur dari utara ke selatan menjadi pemisah kawasan di dataran Asia Tenggara.

.000 kaki) menjadi pemisah antara kawasan pantai dengan kawasan pedalaman Vietnam. • Rangkaian Arakan yang memisahkan Burma.• Rangkaian Annam (rata-ratanya setinggi 3. • Rangkaian Chin-Naga yang memisahkan Burma dengan India. Thailand dan Laos.

. • Tanah Tinggi Annam yang menganjur daripada arah utara ke selatan Indochina menghalang perhubungan perdagangan dan penghijrahan penduduk. • Kawasan ini pada zaman Awal sejarah didiami oleh orang-orang Cham yang juga dari bangsa Malayo Polynesia. Orang-orang Vietnam telah menakluk kawasan ini.• Genting Aranya dan sungai Prachin menghubungkan kawasan Tonle Sap ke Lembah Menam.

Sittang. . Delta Merah dan Lembah Sungai Brantas dan Sala.• Tiga kesimpulan dibuat mengenai kawasan atau struktur topografi Asia Tenggara iaitu: • Pertanian adalah asas kehidupan masyarakat seperti di Delta Mekong. Delta Irrawady. • Perdagangan laut merupakan suatu kegiatan yang penting sama dengan aktiviti pertanian. • Pengaruh alam sekitar memberi kesan kepada pertanian dan perdagangan. Menam.

• Ini kerana kawasan ini merupakan kawasan yang subur sesuai untuk pertanian terutama padi sawah. .• Sejarah petempatan penduduk secara tetap di Asia Tenggara bermula di kawasan tanah pamah.

. perternakan dan kebolehan mencipta perkakas di Asia Tenggara merupakan ciri-ciri kejayaan masyarakat dan ekonomi mereka sejak zaman Neolitik lagi. tetapi lebih terserlah mulai zaman Megalitik.• Usaha-usaha penanaman bekalan makanan iaitu menjalankan aktiviti pertanian. • Penyesuaian ekologi telah menyebabkan berlakunya penempatan secara tetap dan berkelompok.

• Kawasan yang subur menjadi tumpuan masyarakat awal di seluruh Asia Tenggara. • orang Shan dan orang Thai mendiami kawasan hilir dataran sungai Mekong dan sungai Merah. • Contohnya orang Pyu dan orang Burma mendiami kawasan lurah tengah sungai Irrawadi pada awal abad Masihi. kawasan Tebing sungai Merah dan lain-lain. Delta- delta yang subur seperti Delta Menam. .

• Kemajuan ini adalah disebabkan oleh perkongsian teknologi atau peningkatan pengetahuan puak- puak yang tinggal di kawasan ini. memperkembangkan adat-istiadat mereka dan juga berjaya mencipta alat-alat senjata.• Ini menyebabkan berlakunya perkembangan kemasyarakatan dan seterusnya mewujudkan beberapa buah kerajaan. • Mereka berjaya mencipta teknologi pertanian. .

• Kesannya muncul beberapa suku kaum mengikut lokasi/tempat. • Orang Khmer di selatan Vietnam dan lain-lain lagi. • Orang Mon di Burma. seperti: • Orang-orang Cham di Champa.• Ketika Zaman Prasejarah berlaku proses intergrasi kaum terutama dari Tanah Besar China. .

• Proses intergrasi sosial ini telah mewujudkan konflik di antara satu kumpulan etnik dengan kumpulan etnik yang lain. • Contohnya kedatangan orang-orang Mon ke lembah-lembah sungai di Burma mencetuskan persaingan dengan penduduk yang sudah ada di kawasan tersebut. .

• Orang Khmer yang dulunya tinggal di bahagian tengah Thailand berundur bersatu dengan puak Khmer utama di daerah Tonle Sap. .• Kedatangan orang Thai ke Lembah Menam telah menyebabkan orang Shan beredar berselerakan di timur dan barat Sungai Menam.

. • Pantai timur Semenanjung Indochina merupakan kawasan yang tidak sesuai untuk pelabuhan yang baik keranan ia dipengaruhi oleh tiupan angin monsun.• Bentuk mukabumi juga mempengaruhi pola petempatan terutama dari segi perhubungan antara kawasan atau aktiviti tertentu.

Parsi. Mesir dan Arab. • Pelabuhan utama di kawasan ini pada zaman lalu. menjalin hubungan perdagangan dengan Semenanjung Tanah Melayu. India. pantai barat Indochina yang terletak di Teluk Siam merupakan kawasan pelabuhan yang baik. Jawa.• Kawasan pantai timur. iaitu Oc-eo. . Borneo. Sumatra.

• Perhubungan daratan antara kawasan timur dan barat di Tanah Besar Asia Tenggara adalah sukar kerana adanya sempadan semulajadi seperti banjaran gunung dan sungai. .

• Di sebelah timur terdapat banjaran yang dipanggil tanah tinggi Annam • Di bahagian barat terdapat satu siri gunung- gunung yang membentuk komuniti Shan dengan keluasannya lebih kurang sama saiz Semenanjung Tanah Melayu. . • Keadaan ini menyukarkan perhubungan antara kawasan lembah Sungai Menam dengan Pantai Teluk Benggala.

. • Dataran Cham-non pula boleh dihubungi melalui dataran Ha-Trai dan genting Kao-nua di paras ketinggian 2.164 kaki. • Tanah Tinggi Tian-ninh di Vietnam boleh dihubungi melalui genting Cua Rao dan dataran Nghe-an di kawasan Sungai Mekong.• Bagaimanapun perhubungan dari arah utara ke kawasan selatan tidak begitu sukar.

• Manakala laluan Ai Lo menjadi jalan masuk ke Laos pada aras ketinggian 1.344 kaki bagi mereka yang datang dari bahagian Quang-tri dan bahagian utara Sungai Mekong. China dan Laos. • Kesemua laluan ini memainkan peranan penting dalam sejarah perhubungan antara Vietnam dengan Khmer. .

Kepulauan Asia Tenggara .

. • Pembahagian kawasan ini telah menyumbang kepada kebangkitan pelbagai pola etnik. kerajaan. teluk. aktiviti ekonomi dan sifat-sifat budaya yang tersendiri. KEPULAUAN ASIA TENGGARA • Sungai dan banjaran. selat dan laut menjadi pemisah antara satu-satu kawasan.

• Faktor-faktor lain yang memainkan peranan menentukan penempatan penduduk ialah iklim. hasil bumi (galian) dan "flora. . • Potensi ekonomi ini menentukan kepadatan dan corak kehidupan manusia di sesuatu tempat.fauna" • Hampir keseluruhan kawasan Asia Tenggara kaya dengan tumbuhan dan haiwan serta galian.

• Manusia yang dikelaskan sebagai Melayu-Proto mendiami kawasan Semenanjung Malaysia. . • Kehadiran mereka menyebabkan orang-orang Negrito mula beredar ke kawasan hutan dan bukit. PENDUDUK • Menurut teori migrasi penduduk kepulauan Asia Tenggara sekitar 2500 SM datang dari wilayah China.

Tahap teknologi dan kemahiran serta bentuk kehidupan mereka yang suka berpindah-randah menempatkan mereka kepada peradaban Zaman Neolitik. • Seribu tahun selepas kedatangan orang Melayu-Proto (Melayu lama). . Melayu-Deutro (Melayu baru) mula datang dari daerah Yunan ke rantau ini.• Orang Melayu-Proto adalah pelayar dan petani yang juga pandai mengubah-cipta barangan dan membuat alat perhiasan. • Mereka ini dianggap sebagai nenek moyang kepada orang Melayu sekarang.

SEKITAR 10.000 SM • wujud penempatan awal di pinggir pantai dalam bentuk kumpulan kecil yang selalu bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ini kerana pola kehidupan mereka sebagai pemburu dan pengutip hasil tumbuhan. .

SEKITAR 5000-1500 SM • Wujud penempatan di pinggi pantai dan adanya usaha bercucuk tanam di samping kerja memburu dan mengutip hasil hutan sebagai aktiviti sekunder .

. SEKITAR 3000 SM • Wujud kehidupan berkampung secara kecil- kecilan dengan aktiviti bercucuk tanam yang merupakan tempoh kritikal bermulanya aktiviti pertanian.

. SEKITAR 2000-500 SM • Kehidupan berkampung semakin meluas diamalkan dan masing-masing berautonomi dengan persekitaran yang berbeza-beza. Kemahiran mencipta semakin tinggi dengan kebolehan menggunakan bahan logam (gangsa) dan melaksanakan pengeluaran pelbagai makanan.

SEKITAR 500 SM • Wujud penempatan yang berpusat dan kompleks dengan pimpinan ketua-ketua kawasan masing-masing. Kemahiran mengguna logam. besi dan gangsa semakin tinggi – produk yang dihasilkan semakin bermutu/banyak/pelbagai. .

SEKITAR 200-1500 MASEHI • Kebangkitan kerajaan-kerajaan awal dan kehidupan bermasyarakat yang kompleks serta mempunyai hubungan dan menerima pengaruh sama ada dari China dan India. .

iaitu: • Masyarakat Tanah Pamah.• Masyarakat Asia Tenggara umumnya dapat dibahagikan kepada 3 kelompok menurut perbezaan geografi. • Masyarakat Tanah Tinggi. dan • Masyarakat Kepulauan. .

dan • Masyarakat Minoriti ("Outsiders" yang biasanya tinggi di bukit-bukit atau gunung-gunung.• Ia terbahagi kepada dua iaitu: • Masyarakat Dominan. .

. MASYARAKAT MINORITI DI TANAH BESAR ASIA TENGGARA • Masyarakat minoriti secara relatifnya mempunyai budaya yang kekal adalah penduduk luar (outsiders) kepada kerajaan- kerajaan yang dibangunkan oleh penduduk tanah pamah.

Chau Ma dll. • terdapat dua kategori orang bukit jika dihuraikan melalui bahasa dan corak hubungan darah (Mon-Khmer dan bukan Mon-Khmer). Chau Sre. Sedang. Lainnya Koho.• Organisasi orang bukit adalah simple iaitu: • tidak ada organisasi politik • agama bersifat hal ehwal individu/famili dengan komuniti tidak mempunyai peranan. Contoh kumpulan Mon-Khmer ialah Banhar. . Mnong.

• berfungsi sebagai pencari bahan-hasil hutan. dan • menawarkan kemahiran khusus seperti melatih/ menjinakkan gajah dll. • sumber hamba abdi kepada penduduk tanah pamah. CIRI-CIRI MASYARAKAT MINORITI INI IALAH: • merupakan penduduk yang tinggal di kawasan tanah tinggi dan tidak tertakluk kepada jentera pentadbiran kerajaan-kerajaan yang wujud di kawasan tanah pamah. .

. • Sebahagian kecil pula merupakan ahli kepada masyarakat: • hidup tetap. • mengamalkan teknik tebas dan bakar untuk bertani. • bertani dengan teknik-teknik penanaman padi sawah di kawasan-kawasan lembah dataran tinggi.• menjalankan kegiatan ekonomi: • Petani pindah randah. • tetapi menentang atau enggan perbauran ke dalam kehidupan tanah pamah.

• Hubungan-hubungan dari aspek etnik dan bahasa antara penduduk bukit dan masyarakat tanah pamah (dominan) selalunya rapat. • Misalnya orang Thai bukit dengan orang Thai tanah pamah. masing-masing sedar tentang persamaan asal mereka. .

• Perbezaan yang sangat jelas antara etnik-etnik bukit
dengan masyarakat tanah pamah.

• Di Burma tidak wujud perpaduan masyarakat
(berpunca dari terlalu banyak persaingan pelbagai
etnik).

• Orang-orang bukit Burma (seperti Shan, Kachin,
Karen dan Chin, dll.) menerima pemerintahan
kerajaan Burma yang cuba dikenakan ke atas
mereka.

KELOMPOK-KELOMPOK
ORANG BUKIT

THAILAND

THAILAND • Orang bukit yang utama ialah orang Meo (Miau/Mong) yang bererti kucing atau tunas padi. utara Vietnam dan di Laos. • Etnik ini terdapat juga di kawasan-kawasan di selatan China. atau Thai atau Sinitic atau Tibeto-Burman. • Etnik Meo biasanya berpindah setiap 10 hingga 20 tahun sekali. Etnik Meo mempunyai pertalian dengan etnik Yao yang antaranya menggunakan bahasa Mon-Khmer lama. .

• Etnik lain di Thailand ialah Yao (kimmien) yang bererti (dalam bahasa China) "anjing liar". • Etnik Yao terbahagi juga kepada beberapa kumpulan dialek (yang juga dikenali melalui perbezaan warna pakaian kegemaran setiap kumpulan). • Etnik ini banyak terdapat di bahagian selatan China dan berdekatan sempadan Burma. Laos dan juga tersebar di Vietnam. .

LAOS .

.

LAOS Di Laos . Di dalam bahasa Lao. .Etnik-etnik rumpun Mon-Khmer yang terdapat di Laos ialah etnik Kha Khmu dan Kha Lamet. dua kumpulan ini masing- masing dikenali sebagai Phou Lao dan Laotian Tai. Kha bererti hamba. dan khmu bererti orang. Etnik Khmu dan Lamet mempunyai hubungan yang rapat. Keduanya berkait dengan orang Lawa/Lawas di Thailand dan Palalung-wa di Burma (atau Senoi di Malaysia).

Mereka mengamalkan kesukuan (jurai bapa) dan berkelompok hidup ke jurai bapa (patrilocal). . Etnik-etnik lain di Laos ialah etnik Meo dan Yao yang sama dengan etnik Meo dan Yao di Thailand dan juga etnik Thai (Thai Hitam. Thai Putih dan Thai Merah) yang hidup bertani di kawasan bukit.

KEMBOJA .

.

. • Orang Stieng/Budip berbahasa Mon-Khmer lama. KEMBOJA • Orang bukitnya (phnong) ialah Jarai. Steing/Budip. juga Kui (Soal dan Sui). Saoch dan Samre. • Orang Jarai berbahasa Malayo-Polynesian yang ada persamaan dengan bahasa orang Cham. Mon-Khmer dan Malayo-Polynesian. Manakala di Vietnam etniknya terdiri dari puak- puak Muong. Chong. Pear.

BURMA .

.

kertas. "lacquerware". BURMA • Orang Shan yang dikenali juga dengan nama- nama seperti Tai Yai. Mereka juga berdagang barangan seperti tembikar. Ngio dan Sam adalah penduduk kawasan tanah tinggi yang mengerjakan pertanian padi sawah. Tai Tau. • Di sebelah barat laut negeri Shan terdapat penduduk minoriti etnik Palaung dan Wa yang berasal dari rumpun Mon-Khmer. . barang perak (perhiasan) dan kain kapas.

Lashi dan Maru. dan • Gumsa (stratified) menurut struktur sosial orang Shans.• Di negeri Kachin terdapat etnik Jinghpaw. Komuniti mereka ini tersusun dalam satu atau dua bentuk. . Atsi. iaitu bentuk • Gumlao (egalitarian) iaitu menurut struktur sosial orang-orang Kachin.

Naga dan Garo.• Di wilayah Chin wujud pula etnik Chin. Pusat utama kehidupan etnik Chin ialah negeri Manipur di Assam dan di sini mereka lebih dikenali sebagai etnik Meithei yang mengamalkan agama .

KEPULAUAN ASIA TENGGARA .

.

ekonomi.• Sebelum kedatangan pengaruh asing ke Kepulauan Asia Tenggara. masyarakat awal yang mendiami kawasan ini sudah memiliki kebudayaan dan tamadunnya tersendiri. sistem kekerabatan dan masyarakat. teknologi dan kepercayaan dan amalan. • Masyarakat ini memiliki cara hidup tersusun yang wujud di dalamnya organisasi sosial. cosmogony. .

Era Hindu-Buddha dan akhir sekali ialah Era Islam yang merupakan era yang paling berpengaruh di Nusantara hingga ke hari ini. Dr. maka kebudayaan masyarakat Kepulauan Asia Tenggara telah dibahagikan kepada tiga iaitu Pra-Hindu- Buddha. . Koentjaraningrat mengklasifikasikan manusia Indonesia kepada sekurang-kurangnya enam jenis berdasarkan sosial-budaya mereka. • Prof.• Akibat daripada perkembangan kebudayaan selepas kemasukan pengaruh asing.

• Manusia jenis kedua yang terdapat di Indonesia ialah orang-orang yang menjalankan kegiatan berladang atau bersawah. . Kawasan kediaman mereka adalah terpencil tanpa stratifikasi demografi yang jelas. Kehidupan bermasyarakat mereka adalah sebagai petani yang berstratifikasi simple yang tidak mengaalami pengaruh Hindu-Buddha atau Islam.• Tanaman padi tidak dikerjakan.

Contoh manusia ialah etnik Batak. .• Pengaruh gereja Barat dan Indonesia moden tidak mendalam dan baru sampai. Flores dan Ambon. • Mereka agak maju dari segi aktiviti ekonomi dan telah menerima pengaruh Hindu-Buddha atau Islam ataupun Barat. Penduduk Kalimantan Tengah. Minahasa.

ASPEK POLITIK .

• Manusia yang mepunyai greater spiritual power daripada yang lain. • Sebelum kemasukan pengaruh asing. masyarakat Kepulauan Asia Tenggara telah mempunyai sistem politiknya yang tersendiri dan gelaran-gelaran tertentu untuk pemerintahnya seperti ‘ratu’ dan ‘raka’ adalah gelaran pemerintah di Jawa dan ‘datu’. . ‘penghulu’ dan ‘demang’ di Sumatera. akan dianggap berstatus tinggi dan sebagai berkuasa untuk mediate antara kuasa alam dan dunia ke atas manusia lain.

ASPEK EKONOMI .

tebu dan sagu. masyarakat ini bergantung kepada amalan pertanian. perikanan dan perternakan. . seterusnya diikuti oleh ubi keledek. • Pertanian yang paling utama ialah penanaman padi. • Kegiatan pertanian lebih dominan dan meluas di kawasan pendalaman. pisang.• Dari segi ekonomi masyarakat Kepulauan Asia Tenggara. Penanaman padi sebagai sumber makanan yang utama bagi masyarakat Kepulauan Asia Tenggara ini di mana bukti terawal penanaman padi ini adalah dari Sulawesi.

Perahu-perahu ini digunakan untuk berdagang dengan perairan selatan India. . menangkap ikan adalah aktiviti utama.• Bagi mereka yang menetap di persisiran pantai. dan perternakan seperti babi dan anjing juga dijalankan secara meluas kerana ia merupakan sumber protein bagi masyarakat Kepulauan Asia Tenggara. • Masyarakat Kepulauan Asia Tenggara mempunyai kemahiran dalam bidang pelayaran di mana mereka mahir dalam membina perahu berserta layarnya.

Aspek Kepercayaan .

• Kepercayaan mereka juga dikaitkan dengan animisme. dualisme kosmologi di antara laut dan gunung dan kepencayaan numerologi yang dikaitkan dengan magis. Buddha. Kristian dan Islam. namun ia bergantung kepada variasi dan modifikasi yang berlaku akibat penganuh agama Hindu. • Elemen-elemen kepercayaan ini masih diamalkan di kalangan masyarakat Melayu Kepulauan Asia Tenggara. .

.

.

.

KESIMPULAN .

lembangan sungai. banjaran. pulau. . paya. tanah tinggi. tasik. hutan. pinggir pantai. dan sebagainya dengan tahap kesesuaian ekologi yang berbeza menyebabkan wujudnya kepelbagaian ras dan budaya dengan pencapaian yang berbeza- berbeza.• Corak fizikal kawasan Asia Tenggara yang terdiri dari delta.

• Arus asas perjalanan sejarah dari Zaman Prasejarah hingga kini telah menentukan arah pemikiran. . ideologi dan aktiviti penduduk rantau ini. • Kesemua aspek ini membantu membentuk identiti yang tersendiri bagi kehidupan penduduk kawasan yang kini dikenali sebagai Asia Tenggara. semangat.

SEKIAN. TERIMA KASIH. ..