Mga salitang

magkaparehong
baybay ngunit
magkaiba ang
kahulugan
INAKAY INAKAY
- anak ng ibon/manok - inaalalayan / tinutulungan

TALON TALON
- lumundag - Isang uri ng anyong tubig
KUSOT KUSOT
- isang proseso ng paglalaba - pinagtabasan ng kahoy

TUBO TUBO
- pinagkukunan ng asukal- gamit para sa daanan ng tubig
LOBO LOBO
- isang uri ng laruan - Isang uri ng hayop

BAGA BAGA
- ningas ng sinindihang uling - parte ng laman loob ng tao
TASA TASA
- tulis ng lapis - isang uri ng iniinuman

PITO PITO
- gamit pangsilbato - numero / bilang
BABA BABA
- galing sa taas pababa - isang parte ng mukha

SIPA SIPA
- puwersa gamit ang paa - isng uri ng laro
TABLA TABLA
- manipis at malapad na kahoy - pareho ng iskor

LABI LABI
- parte ng mukha - bangkay / patay
PASO PASO
- nabanlian / nadarang - isang bagay na tinataniman

PILA PILA
- baterya - hanay / linya
PAKO PAKO
- isang uri ng halaman - bagay ginagamit ng karpintero

UPO UPO
- hindi nakatayo - isang uri ng gulay
GABI GABI
- Isang uri ng halamang gulay - madilim

BABOY BABOY
- Isang uri ng hayop - makalat / madumi
PASO PASO
- nabanlian / nadarang - isang bagay na tinataniman

PILA PILA
- baterya - hanay / linya
TAPON TAPON
- takip ng bote - hagis / pukol

ASO ASO
- isang uri ng hayop - usok mula sa apoy o mainit