ΓΝΩΡΙΣΤΕ

Το Παράρτημα Αποθεραπείας
και Αποκατάστασης Παιδιών με
Αναπηρία Θεσσαλονίκης
« Ο Άγιος Δημήτριος»

1

Το Παράρτημα Αποθεραπείας και
Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία
Θεσσαλονίκης « Ο Άγιος Δημήτριος» είναι
το πρώην Κέντρο Περιθάλψεως Παίδων
«Ο Άγιος Δημήτριος» που ιδρύθηκε το 1973
ως Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας. Διοικητικά ανήκει στο Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας

2

ασφάλειας. Στο Παράρτημα μπορούν να εισαχθούν παιδιά 2-18 ετών.Α. « Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» είναι: Η παροχή φροντίδας. τα οποία έχουν νοητική υστέρηση με ή χωρίς άλλες αναπηρίες. Σκοπός του Π. κοινωνικής ένταξης και ψυχαγωγίας σε 24ωρη βάση σε άτομα και των δύο φύλων.Π. εκπαίδευσης. 3 .Α. περίθαλψης.Α.Θ.

Επιτυγχάνεται με την κατάργηση των ασυλικού τύπου δομών και με την αντικατάσταση τους με κατοικίες που είναι οργανωμένες να λειτουργούν σε μορφή οικογενειακού τύπου. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη ένταξη των περιθαλπομένων στην κοινότητα. 4 .

Στο Παράρτημα λειτουργούν: ΗΔιεπιστημονική ομάδα που έχει ρόλο συμβουλευτικό προς τη Διεύθυνση και το Δ. προκειμένου να συντονίζονται καλύτερα οι θεραπευτικές παρεμβάσεις. του Κέντρου σε θέματα που αφορούν τη γενικότερη λειτουργία του Παραρτήματος με στόχο πάντοτε την καλύτερη ποιότητα ζωής των νέων του.Σ. 5 . ΗΚλινική ομάδα η οποία ασχολείται με την πορεία των περιστατικών της.

 Τομέας Δημοσιοποίησης-Ευαισθητοποίησης  Τομέας Εκπαίδευσης  Τομέας Εθελοντικού  Τομέας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  Τομέας Άθλησης και Ψυχαγωγίας 6 .

Η λειτουργία του ΠΑΑΠΑΘ στηρίζεται στις αρχές της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία. η οποία τους επιτρέπει να δίνουν αξία και περιεχόμενο στην ζωή τους . 7 . που πηγάζουν μέσα από την έννοια της αποϊδρυματοποίησης και είναι:  Η αξιοπρεπής διαβίωση των περιθαλπομένων.

 Η εξατομικευμένη φροντίδα σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου  Η ανάπτυξη των ικανοτήτων και ειδικά εκείνων που σχετίζονται με την εκμάθηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και κοινωνικών δεξιοτήτων . τις οικογένειες τους και φορείς της κοινότητας. 8 . φίλους. Η ενίσχυση και η υποστήριξη των νέων από εθελοντές.

 Η εξασφάλιση συνεχούς .συστηματικής επιμόρφωσης και υποστήριξης όλου του προσωπικού. Η ενθάρρυνση και ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στους νέους και τις οικογένειες τους. 9 . ώστε να αποκτήσει τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για να ανταπεξέλθει στο ρόλο του.

 Πορεία αποϊδρυματοποίησης στο Π. 10 .  1994 Λειτουργεί η πρώτη προσομοιωμένη κατοικία για 5 νέου/ες στο κεντρικό κτίριο της Μονάδας.Α. Η λειτουργία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 1992-1994.Π.Α.Α.Θ.  Η μετάβαση από το ασυλικού τύπου μοντέλο διαβίωσης προς το μοντέλο αποϊδρυματοποίησης είναι μία πολυετής διαδρομή.

11 .  2001: Λειτουργεί η πρώτη προστατευμένη κατοικία στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης για 4 άτομα που ζούσαν στις προσομοιωμένες κατοικίες όπου εκπαιδεύτηκαν. με στόχο την προετοιμασία τους για να ζήσουν στην κοινότητα σε προστατευμένη κατοικία . 1996: Λειτουργούν άλλες δύο προσομοιωμένες κατοικίες στο κεντρικό κτίριο της Μονάδας για 8 περιθαλπόμενους.

Η λειτουργία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία- Πρόνοια» Μέτρο 3. 2002: Λειτουργούν 4 προστατευμένες κατοικίες ( α΄ οικίσκος) για 24 άτομα στον περιβάλλοντα χώρο της Μονάδας. στις περιοχές Χαριλάου και Τούμπα του Δήμου Θεσσαλονίκης.  2003: Λειτουργούν άλλες δύο κατοικίες στην κοινότητα για 4 άτομα η καθεμία. 12 .2 2000-2006.

2 2000-2006. 2007: Λειτουργούν άλλες 4 προστατευμένες κατοικίες ( β΄ οικίσκος) για 24 άτομα στον περιβάλλοντα χώρο της Μονάδας.Πρόνοια» Μέτρο 3. Η λειτουργία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία. 13 . .

Η περίθαλψη είναι οργανωμένη σε δύο επίπεδα: στην κλειστή και στην ανοικτή φροντίδα.  Η κλειστή φροντίδα περιλαμβάνει:  Δύο κατοικίες στην κοινότητα με 5 ενοίκους η καθεμία  Δέκα κατοικίες μέσα στο χώρο της Μονάδας με 4-8 άτομα η καθεμία. 14 .  Μία ασυλικού τύπου δομή με 10 άτομα.

εκπαίδευσης και απασχόλησης για άτομα τα οποία ανήκουν στην δύναμη της Μονάδας αλλά διαμένουν με τις οικογένειες τους. 15 . Λειτουργεί καθημερινά στις εγκαταστάσεις της Μονάδας 8:00-16:00. Η ανοιχτή φροντίδα περιλαμβάνει:  Κέντρο Ημέρας: Εφαρμόζει προγράμματα ημερήσιας φροντίδας.

Σκοπός τους είναι να εξασφαλίζεται το δικαίωμα και η δυνατότητα των ατόμων με αναπηρίες να παραμείνουν στο σπίτι τους και ταυτόχρονα να υποστηρίζονται οι οικογένειες τους στο δύσκολο έργο τους. Φιλοξενείο: Παρέχει ολοήμερη παραμονή ή και διανυκτέρευση τρία Σαββατοκύριακα το μήνα και απευθύνεται σε άτομα που διαβιούν με τις οικογένειες τους. 16 . Τα προγράμματα αυτά υποστηρίζονται οικονομικά από το Σύλλογο Φίλων του ΚΕΠΕΠ. Λειτουργεί στο κτήριο του Κέντρου Ημέρας. από συνδρομές γονέων των παιδιών που συμμετέχουν στα προγράμματα και από το ΠΑΑΠΑΘ «Ο Άγιος Δημήτριος».

 Προγράμματα κατασκηνώσεων και διακοπών. λογοθεραπεία.  Υπηρεσίες κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης. 17 .  Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης της κοινότητας μέσω ενημερώσεων.Παρεχόμενες υπηρεσίες και προγράμματα του ΠΑΑΠΑΘ  Ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες.  Πρόγραμμα εθελοντών. εργοθεραπεία.διαλέξεων σε σχολεία και οργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με φορείς.  Προγράμματα φυσικής αγωγής και ψυχαγωγίας.  Φυσικοθεραπεία.

Σήμερα δραστηριοποιούνται 2 ομάδες εθελοντών:  Η ομάδα εθελοντών λειτουργεί από το 1989 και υποστηρίζει: . . Εθελοντισμός και αναπηρία Οι εθελοντές είναι πολύτιμοι συνεργάτες του Παραρτήματος και συντελούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτονομίας των νέων. συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις).την απασχόληση των περιθαλπομένων στο χώρο της Μονάδας. εκδρομές. 18 .δραστηριότητες στην κοινότητα (εξόδους στην πόλη.

το πρόγραμμα του εθελοντισμού. Υποστηρίζει οικονομικά τα προγράμματα της αποασυλοποίησης. Ο Σύλλογος Φίλων του ΚΕΠΕΠ είναι μη κυβερνητικός – μη κερδοσκοπικός Σύλλογος που δραστηριοποιείται από το 1974. το Κέντρο Ημέρας και το Φιλοξενείο. Διοργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινότητας και ταυτόχρονα την οικονομική υποστήριξη του έργου του. 19 .

Κ. 20 ..Ε.Ανάπτυξη δικτύωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας Το ΚΕΠΕΠ « Ο Άγιος Δημήτριος» από το 1985 λειτουργεί ως χώρος πρακτικής άσκησης για φοιτητές διαφόρων σχολών των Α. όπως ‘HELLIOS I & II’ . ‘Προγράμματα Καταπολέμησης του Κοινωνικού Αποκλεισμού’.. Από το 1985 υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα.Ε. ‘HORIZON’. ‘COMENIUS’.Ι. ‘Νεολαία για την Ευρώπη’.Ι. Τ. και Ι.Ε.

21 . «Σταδιακή Επανένταξη των Ατόμων με Αναπηρίες στην Κοινωνικοοικονομική Ζωή και Προώθηση στην Αυτόνομη Διαβίωση».2. το οποίο και αποτέλεσε τον στυλοβάτη στα βήματα της αποασυλοποίησης. Από το 2002 έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006. Από το 1998 είναι πιστοποιημένο Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΚΚΕΕ « Ο Άγιος Δημήτριος») καθώς και πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ «Νέοι Ορίζοντες»). Μέτρο 3.