ُ‫هللا َوبَ َر َكاتُه‬ ُ

ِ ‫علَ ْي ُك ْم َو َر ْح َمة‬
َ ‫سالَ ُم‬
َّ ‫ال‬

Kelompok 1
Nur Mala
Sri Hastuti
Vidya Astari

• Datuknya bernama ‘Abdul Mutthalib bin Hasyim bin ‘Abdi Manaf bin Qushaiy bin Kilab. • Ayahandanya. Kelahiran Muhammad • Lahir pada pagi hari Senin tanggal 12 bulan Rabi’ul- awwal tahun Gajah/571 Masehi. berasal dari keturunan terhormat. • Bundanya juga berasal dari keluarga Quraisy yang terhormat. ‘Abdullah. bernama Aminah binti Wahab bin ‘Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab . A. di kota Makkah Al- Mukarramah.

‘Atikah. Ummu Abdul Mutthallib binti Wahab Hakim. Silsilah Datuk Ayah Aminah:Wahab bin Abdul Mutthallib Abdul Manaf Bin Hasyim Ibu Aminah adalah dan Fatimah binti Amr Barrah binti Abdul Uzza Paman : Abu Thalib. Ruqaiyah. Abdullah bin Menikah Aminah Bibi : Arwa. Fatimah Az Zahra. Barroh dan Umaimah. Ummu Kultsum . mempuyai : Putera : Al Qasim. Abdullah Al Tahir Puteri : Zainab. Az Ayah Ibu Zubair. Muhammad Bin Abdullah Dari istri bernama Khadijah.

air susu Halimah melimpah sehingga dapat memuaskan anak susuan lainnya . Ibu Susuannya • Nama : Halimah al-Sa’diyyah • Disusukan hingga berumur 2 tahun • Dipelihara hingga berumur 4 tahun • Selama disusukan.

Perkembangan Muhammad Kejadian yang mengagetkan Mengikuti Ibunya ke Yastrib Menjadi yatim piatu ad-Dhuha ayat 6 : ‫أَلَ ْم يَ ِج ْد َك يَ ِتي ًما فَ َآوى‬ Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim.B. lalu Dia melindungimu? Dalam asuhan kakeknya .

Lanjutan … Dengan pamannya Abu Thallib Budi pekerti semasa kanak2 Dengan pendeta Nasrani Melamar kerja pada pedagang Jadi anak semang pedagang .

Lanjutan … Berniaga ke Siria Kesan-kesan Khadijah Perjodohal yang ideal Perbandingan dengan Khadijah Dari segi nasab (keturunan) .

Lanjutan … Pesta pernikahan sederhana Kehidupan setelah menikah Anaknya dengan Khadijah Adopsi Zaid bin Haritsah Menjelang turunnya wahyu .

‫جزاكم هللا خيرا كثيرا على حسن اهتمامكم‬ .