EFICIENTA ORGANIZATIEI SI MANAGEMENTUL

PERFORMANTEI

MARKETING- ANUL 1
Grupa 16- Tema 14
Tofoleanu Ionela
Dinu George
Ciulica Radu
Panait Ana-Monica
Cornea Rares

Termenul organizație derivă de la grecescul ὄργανον, care are sensul
de instrument, unealtă.

• Definirea organizatiei

Organizația este definita ca un grup de persoane care este structurat și
gestionat pentru a satisface o nevoie sau pentru a urmări obiective colective .
Toate organizațiile au o structură de management care determină relațiile dintre
diferitele activități și membrii , împarte rolurile și responsabilitățile, le atribuie
deasemenea și autoritatea de a efectua diferite sarcini . Organizațiile sunt
sisteme deschise - acestea afecteaza si sunt afectate de mediul lor .

activitatea membrilor fiind reglementată de anumite norme. se supun regulilor şi îndeplinesc toate activităţile necesare funcţionării organizaţiei. ei fiind cei care împărtăşesc regulile organizaţiei. care stabilesc poziţia şi rolul fiecărei persoane în structura organizaţională. ORGANIZAȚIA Această definiţie generală pune în evidenţă trei elemete specifice ale conceptului: • este formată din oameni. • există cu un scop bine stabilit. . • funcţionează într-un cadru normativ bine stabilit.

 Definirea eficientei  Raportul dintre eficienta si eficacitate .

.DEFINIREA EFICIENȚEI Ideea de eficienţă este uşor de definit. dar greu de exploatat cu adevărat. Definiţia nu poate fi decât în termeni de genul "beneficii mai mari decât costurile".

iar costul este inteles din perspectiva costului de oportunitate. atunci acţiunea este eficientă dacă individul este liber să acţioneze. Dacă beneficiu ar înseamna strict utilitate conform scării de valori a unui individ. . Ideea centrală a managementului afacerilor constă în realizarea eficientă a activităţilor.

Drept urmare.EFICIENŢA • Eficienţa semnifică măsura rezultatelor unei activităţi prin raportare la eforturile făcute în timpuldesfăşurării activităţii respective. eficienţa reprezintă randamentul utilizării energiei (randamentul fiind cu atât mai mare cu cât energia pierdută între intrare şi ieşire este mai mică). în primul rând datorită dificultăţilor de a compara intrările (resursele de orice fel) şi ieşirile (produsele de orice fel). Sunt foarte cunoscute sensurile eficienţei în fizică şi în economie: • în fizică. acestea având unităţi de măsură diferite. analiza eficienţei este mai dificilă decât în fizică şi în economie. a fi eficient înseamnă a face un lucru cît mai bine cu costuri cît mai reduse. . eficienţa este raportul dintre câştigul economic şi cheltuieli (eficienţa fiind ridicată atunci când câştigurile sunt mai mari cu cheltuieli cât mai reduse). În teoria organizaţiilor şi în management. • în economie. În sens general. eficienţa înseamnă maximizarea rezultatelor şi diminuarea costurilor.

realizează un obiectiv. .RAPORTUL DINTRE EFICIENTA SI EFICACITATE Eficacitatea reprezintă măsura în care o activitate satisface o necesitate. eficacitatea unei şcoli este dată de gradul în care profesorii reuşesc să transmită cunoştinţele necesare elevilor. Spre exemplu. îndeplineşte o funcţie.

. de exemplu) • negativă (prin activitatea respectivă se obţin efecte contrare celor urmărite). Dacă eficienţa presupune existenţa unor efecte.EFICACITATEA Eficacitatea unei activităţi poate fi • pozitivă (activitatea avută în vedere e realizată într-o oarecare măsură). • nulă (o activitate de propagandă nu convinge pe nimeni. eficacitatea constă în realizarea obiectivelor şi exercitarea sarcinilor manageriale în condiţii temporale şi calitative prestabilite . în raport cauzal cu eforturile depuse pentru obţinerea lor.

.

• Definirea performantei • Definirea managementului • Definirea managementului performantei • Indicatori de performanta • Organizatia si institutia • Calitatea resursei oamenilor in raport cu performanta .

• Conceptului de performanta i se asociaza trei notiuni : economicitatea (procurarea resurselor necesare la cel mai mic cost). pornind de la o cantitate data de resurse. . eficienta (a maximiza rezultatele obtinute. fie a minimiza cantitatea de resurse pentru un rezultat prestabilit) si eficacitate (rezultatele obtinute sa atinga rezultatele prevazute).

. daca obiectivul propus este de a obtine pierdere. Poate fi pozitiva. aceste rezultate fiind măsurate față de obiectivele organizaționale. • Performanța organizațională constă în rezultatele pe care le obține organizația. daca obiectivul propus este de a obtine profit si negativa.• Performanta reprezinta realizarea obiectivelor propuse.

managementul comenzilor. managementul timpului. Termenul desemnează: • o activitate.• Management „arta de a înfăptui ceva împreună cu alți oameni” (conform definiției date de de Mary Follet). managementul schimbarii • totalitatea acțiunilor obișnuite de conducere sau administrare a organizațiilor • un grup de persoane cu preocupări predominante pentru acțiuni organizatorice sau de conducere (un grup de manageri) • agenți ai sportivilor sau artiștilor. management personal. managementul configurației. managementul cunoștințelor. . o acțiune sau un proces exemple: managementul proiectului.

optimizarea proceselor de afaceri. planificarea și bugetarea financiară. măsurarea și monitorizarea performanțelor. managementul proiectelor și progamelor. .a. managementul resurselor umane.d. Procesele și termenii asociați managementului performanței includ: planificarea strategică.m. managementul cunoașterii s.• Managementul performanței este ceea ce fac companiile pentru a avea mai mult succes și pentru a se poziționa în fața concurenților.

.

echipelor. . spune Adrian Brudan. departamentelor si organizatiilor.• "Indicatorii cheie de performanta ajuta la cuantificarea realizarii unui rezultat. permitand factorilor de decizie sa ia masuri in vederea realizarii obiectivelor dorite". oferind vizibilitate in raport cu performanta indivizilor.

fiind un indice de performanta operational. "Indicatorul se preteaza atat firmelor producatoare sau care comercializeaza bunuri.• 1. cat si in cazul celor ofertante de servicii. cum sunt prevazute in contractul de servicii/de livrare. MARJA DE PROFIT NET. CLIENTI PROFITABILI "Desi de multe ori este greu de monitorizat. • 2. indicatorul poate oferi premise esentiale pentru luarea unor decizii strategice in raport cu portofoliul si segmentele de clienti.“ . Livrarea la timp si in conformitate cu asteptarile clientilor.” • 3. Este un indicator recomandat pentru benchmarking-ul la nivel de industrie.

“CINE EFECTUEAZĂ EVALUAREA PERFORMANTELOR?” • a) managerii îsi evalueaza subordonatii: • este cea mai des întâlnita metoda. • poate genera o atitudine “amabilă” a managerilor. c) angajatii de pe pozitii echivalente se evalueaza între ei: • modalitate destul de rar întâlnita. • prezintă marele avantaj al obiectivităţii aprecierii datorate lipsei posibilelor consecinte nedorite pe cale ierarhică. Fiind clarificate aceste aspecte preliminare. • principalul dezavantaj îl constituie costul ridicat al realizarii. • permite autoeducarea angajaţilor în vederea perfecţionării profesionale şi a dezvoltării carierei. facând posibilă îmbunatăţirea performanţelor manageriale şi identificarea managerilor incompetenţi. • datorită fricii de represalii. în detrimentul preocupării si exigenţei faţă de performanţele profesionale ale acestora. fie să nu-şi evalueze în mod obiectiv superiorii. d) autoevaluarea: • aplicabilă mai ales când un angajat lucreaza izolat sau are sarcini unice. astfel facând posibilă identificarea aspectelor ce au fost evaluate în mod diferit. e) evaluarea de catre evaluatori externi: • în general. favorizată de o puternică tradiţie organizaţională. b) subordonaţii îşi evaluează superiorii: • evidentiază situaţiile conflictuale dintre manageri şi subordonaţi. • aplicată şi ca etapa preliminara în cadrul evaluării de tip a). • completarea de către manageri a unor jurnale în care înregistrează evenimente şi atitudini relevante ale subordonaţilor. subordonaţii tind fie sa refuze această sarcină. orientată spre relaţia lor cu subordonaţii. • este eficientă mai ales când este utilizată combinat cu evaluarile şefului ierarhic. foarte eficientă. . când e realizata de specialişti/experţi. să trecem în continuare la modul în care este elaborat sitemul de evaluare a performanţelor.

intrucat se refera la mecanismele si procesele structurarii vietii de zi cu zi a oamenilor.• Conceptele de institutie si organizatie sunt fundamentale pentru analiza societatilor traditionale sau moderne. mecanismele de grupare a oamenilor pentru a atinge anumite obiective prin organizarea resurselor. . Ele vizeaza seturi ordonate de comportamente individuale si fluxuri de interactiuni. proceselor si tranzactiilor din schimburile reciproce si variabilitatea in timpul si spatiul social al performantelor. baza normativa a ordonarii acestora sau abaterile de la norme si reguli care genereaza tulburari sociale.

retenţie. unde valoarea angajaţilor face oricând diferenţa. Fără resurse umane de calitate. motivare şi dezvoltare a resursei umane de calitate. .• Resursele umane reprezintă principalul factor în excelenţa unei societăţi. Într-un mediu economic bazat în primul rând pe cunoaştere. datoria esenţială a managementului este de a asigura cu maximă responsabilitate calitatea proceselor de recrutare. viziunea strategică a managementului nu valorează mai nimic.

managementulperformantei.• http://www.startups.html .hart.ro/ro/resurse/noutati/robert-hogan-hogan-assessment-systems-eficienta- organizationala/ • http://www.tinapse.scribd.com/doc/146081588/Eficienta-Si-Eficacitate#scribd • http://www.html • http://www.ro/pages/integrare/introducere/integrarea- managementului-performantei-la-toate-nivelurile-5.unibuc.ro/~solcan/shelf/ipe/node3.ro/StiinteADM/cornescu/cap6.ro/home/coltul-liderilor/resurse-materiale-instrumente/managementul- performantei-o-provocare-pentru-orice-lider • http://www.ro/analize/ce-sunt-indicatorii-cheie-de-performanta • http://ebooks.ub-filosofie.htm • http://www.