Deklaracija o nazivu i

položaju hrvatskog jezika

Radoslav Katičić. Dalibor Brozović. Slavko Mihalić. Tomislav Ladan. Vlatko Pavletić • Vjesnik optužuje potpisnike i sastavljače za zaplotnjački čin • Udruženje književnika Srbije “Prijedlog za razmišljenje” .1967. Telegram • Odgovor na Novosadski dogovor • 18 hrvatskih znanstvenih i kulturnih ustanova potpisalo deklaraciju • Miroslav Brandt.• 17. Slavko Pavešić.3.

srpskoga.” “1) Ustavnim propisom utvrditi jasnu i nedvojbenu jednakost i ravnopravnost četiriju književnih jezika: slovenskoga..” “2) U skladu s gornjim zahtjevima i objašnjenjima potrebno je osigurati dosljednu primjenu hrvatskoga književnog jezika…” . kulturno–historijsku. stanovite nepreciznosti u formulacijama omogućavale su da ta načela budu u praksi zaobilažena.. Među tim atributima odsudno važnu ulogu ima vlastito nacionalno ime jezika kojim se hrvatski narod služi. međusobnog bratstva i socijalističke suradnje. iskrivljavana i kršena unutar širih pojava skretanja u realnosti našega društvenog i ekonomskog života. jer je neotuđivo pravo svakoga naroda da svoj jezik naziva vlastitim imenom…” “Novosadski dogovor opravdano je deklarirao zajedničku lingvističku osnovu srpskog i hrvatskog književnog jezika ne poričući historijsku.. Slovenci.“. Crnogorci i Makedonci formirali su federativni savez... sazdan od šest socijalističkih republika. kao jamstvo te uzajamne ravnopravnosti. Srbi. makedonskoga. hrvatskoga. nego i kulturnu djelatnost. Hrvati. nacionalnu i političku istinu o pravu svakoga naroda na vlastiti jezični medij nacionalnog i kulturnog života.. Ali usprkos jasnoći osnovnih načela.” “Načelo nacionalnog suvereniteta i potpune ravnopravnosti obuhvaća i pravo svakoga od naših naroda da čuva sve atribute svoga nacionalnog postojanja i da maksimalno razvija ne samo svoju privrednu.

srpskog. hrvatskog i makendonskog jezika • Primjena hrvatskog jezika u različitim ustanovama. upravi i javnom životu građana .• Pravo naroda za očuvanje svih atributa nacionalnog postojanja • Potiskivanje hrvatskog jezika u neravnopravan položaj lokalnog narječja • Jednakost slovenskog.

da imaju zajedničku ideju. Oni su potajno radili pripremajući Deklaraciju i iznenada udarili u leđa.«” -Josip Broz Tito • “Politički štetan. koja će ih voditi naprijed.. »Važno je da se ljudi idejno razumiju. već od onog što stvore stvaralačke ruke naših radnih ljudi«. nacionalistički čin” • Miroslav Krleža i Josip Broz Tito svaki narod ima pravo na svoj jezik iako način na koji je deklaracija formulirana i prezentirana nije bio mudar politički čin zbog stanja u državi . Čitava Jugoslavija je danas ogorčena zbog takvih postupaka. drugovi. a u prvom redu hrvatski narod. ne živimo od gramatike. Tako se kod nas više ne može raditi. „»Mi.. od ovog ili onog dijalekta.

3.1967. • Kažnjavanje sudionika Isljučivanje iz SK (preduvjet za bilo kakav socijalni napredak) + Krležina ostavka članstva u CK SKH . • Vladimir Bakarić “Deklaracija neprijateljska prema zajednici i današnjoj fazi revolucije” Sabor. 31.

• 1972. hrvatski jezik u Amandmanima na Ustav SRH • Hrvatski jezik zaštićen na ustavnoj razini .