Bahagian Pembangunan Kurikulum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

1

PENTAKSIRAN
 Satu proses yang sistematik untuk memperoleh
maklumat perkembangan murid bagi membantu guru
membuat penilaian terhadap mereka dengan tujuan
mengenalpasti tindakan susulan yang sesuai untuk
membantu murid mencapai objektif pengajaran dan
pembelajaran yang dihasratkan

Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2

PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN SEKOLAH BERASASKAN SEKOLAH PENTAKSIRAN PUSAT (PBS) PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK PENTAKSIRAN PAJKSK Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 3 .

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 4 . faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam standard kandungan dan standard pembelajaran. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu.

• Kelemahan murid perlu dikenal pasti supaya dapat dipulihkan sebelum kelemahan ini terkumpul sehingga sukar diatasi. Dijalankan pada akhir suatu tempoh pembelajaran dan • Maklumat yang diperoleh digunakan bertujuan untuk mengetahui bagi mempertingkatkan keberkesanan PdP. tahap penguasaan murid. PENTAKSIRAN DALAM BILIK DARJAH PENTAKSIRAN FORMATIF PENTAKSIRAN SUMATIF • Memantau perkembangan murid secara berterusan. • memberi lebih impak kepada pembelajaran dan pencapaian murid Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA .

PERBEZAAN ANTARA PENTAKSIRAN FORMATIF & FORMATIF SUMATIF SUMATIF • Assessment for learning • Assessment of learning • Semasa PdP • Berlaku pada akhir suatu • Tidak digredkan tempoh pembelajaran • Penekanan pada proses • Digredkan • Pelaporan dalam bentuk deskriptif • Penekanan pada produk • Berterusan • Pelaporan dalam bentuk • Maklumat membantu meningkatkan skor/gred kualiti PdP • Berkala •Maklumat menunjukkan tahap pencapaian murid Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA .

bukan untuk melabel dan membandingkan antara murid Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 7 . Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid Menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta  Pengukuhan dan pengayaan  Pemulihan dan bimbingan Meningkatkan pembelajaran murid.

BAGAIMANA DATA PENTAKSIRAN DIHASILKAN ? • Guru diberi kuasa untuk menetukan tahap penguasaan murid • Guru merujuk kreteria standard prestasi yang telah ditetapkan di dalam DSKP setelah guru sudah menyampaikan Standard Kandungan atau keseluruhan Standard Pembelajaran Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA .

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 9 .

Mendapatkan gambaran tentang perkembangan murid Menilai keberkesanan PdP Membantu memperbaiki PdP Membantu perancangan tindakan susulan Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 10 .

murid akan dapat: Memahami tujuan mereka belajar dan perkembangan mereka Motivasi dan keyakinan diri untuk mencuba lagi Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 11 .Melalui maklumbalas pentaksiran.

iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. 2 Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1 Murid tahu perkara asas. serta tekal dan bersikap positif. 4 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA . 5 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu. 6 Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara sistematik. bersikap positif. kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi. 3 Murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik.

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA .

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA .

Pembinaan item mengikut Tahap Penguasaan Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA .

Murid dikehendaki melengkapkan peta buih yang berkaitan dengan identiti negara Buku Teks Identiti Negara Jata Negara Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA .Bahan Pentaksiran TP1 Murid mengetahui Jata Negara sebagai lambang identiti negara.

TP3 Murid boleh menerangkan tentang Jata Negara sebagai lambang identiti negara. (Menguasai sekurang-kurangnya 5 makna pada lambang) TP4 Murid boleh menguasai maklumat tentang Jata Negara sebagai lambang identiti negara. (Menguasai semua makna pada lambang) Melambangkan kekuatan dan keberanian Dua ekor harimau Melambangkan budaya Melayu Jata Negara Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA .

TP5 Murid boleh membuat penilaian tentang Jata Negara sebagai lambang identiti negara. Kepentingan Jata Negara Memupuk perpaduan masyarakat pelbagai kaum Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA .

Berikan cadangan berkaitan di mana Jata Negara perlu dipamer dan mengapa.TP6 Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang Jata Negara sebagai lambang identiti negara. Di mana Mengapa Pasport Antarabangsa Pengenalan kewarganegaraan seseorang pada peringkat antarabangsa Kepentingan menghayati dan mengamalkan cogan kata Jata Negara “Bersekutu Bertambah Mutu” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA .

anda diminta memilih satu kelompok dalam DSKP Kemudian anda berbincang dalam kumpulan untuk membina item mengikut Tahap Penguasaan daripada kelompok yang telah dipilih. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA . AKTIVITI BENGKEL Peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan Dalam kumpulan.

PELAPORAN PENTAKSIRAN DSKP Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA .

① OFFLINE ② MUDAH ③ TIDAK MEMBEBANKAN GURU ④ EXCELL ⑤ TEMPLETE DISEDIAKAN (BPK) Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 22 .

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 23 .

Isikan maklumat pada bahagian ini Isikan maklumat murid mengikut kelas Tahap penguasaan diisi setelah guru selesai mengajar sesuatu standard kandungan Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 24 .

Contoh paparan Tarikh pelaporan pelaporan untuk perlu diisi secara cetakan manual Laporan murid disediakan secara automatik Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 25 .

Contoh paparan graf pelaporan bagi setiap tajuk Graf pelaporan disediakan secara automatik Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 26 .

Data Pernyataan Tahap Penguasaan adalah kunci utama kepada templete pelaporan Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 27 .

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKANMALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 28 .