BAROČNA

INSTRUMENTALNA GLASBA
SUITA, SONATA, KONCERT

lutnja.  instrumentarij (violina. . teorba. čembalo. flavta. oboa. harfa.Začetki in razvoj  srednji vek – vaganti. pavke). cink. viola.  tesno povezana z vokalno glasbo. stoletju (⇨beneška šola). rog. čelo. orgle. kitara. trobente.  instrumentalna glasba za ansamble v 16.

stoletju v Italiji.  ornamentiratnje.  improvizacija. glasba za violino ter manjše ali večje instrumentalne zasedbe. Nemčiji in Franciji.  orgelska glasba.  medsebojno povezanost polifonije in homofonije. . glasba za čembalo.Razmah instrumentalne glasbe  vrhunec v 17.

 solistični koncert.  cerkvena sonata (sonata da chiesa)  dvodelni stavki.  enotematična.  koncert  večglasni koncert.  concerto grosso. .Glasbene oblike  suita  plesni par ritmičnega značaja (počasi-hitro)  sonata  komorna sonata (sonata da camera).

Pomembnejši predstavniki  Italija  Jan Pieterszoon SWEELINCK  Girolamo FRASCOBALDI  Arcangelo CORELLI  Nemčija  Johann Jakob FROBERGER  Johann PACHELBEL  Dietrich BUXTEHUDE  Francija  Françoise COUPERIN.  brata GAULTIER .