BAROK

 književnost. barocco = nepopolno okrogel biser • stile antico. • opera.port. 1580­1630). VISOKI BAROK  oz. arhitektura. • stile moderno. .  ZGODNJI BAROK (ok. 1630­1680). glasba. slikarstvo in kiparstvo. SREDNJI BAROK (ok. ROKOKO (1680­1730/50­70).

    nenaravne in izumetničene oblike. polnost in nasičenost.   usmerjenost v tostranstvo.   privilegij aristokratov.   iluzionizem.    ustvarjalni genij. mogočnost. izumetničenost in nenaravnost. ZNAČILNOSTI   blišč.   prekomerno poudarjanje čustev. . domišljija. Ustvarjalnost:   odmik od narave.

e    suita. e    sonata. e    oratorij.  tonsko okrasje. e    kantata in solokantata. e    concerto grosso. e    koncert.  harmonska gradnja. instrumentarij). GLASBENA UMETNOST V BAROKU  Splošne poteze:  obdrži nekatere značilnosti renesanse (⇨ polifonija.  GLASBENE OBLIKE: e    opera. e    fuga.  generalbas ali basso continuo.   razvijanje kontrasta. .

 1598. .  RAZVOJ OPERE IN NJENE PREDHODNICE:  sr. 1600). stol. – PASTORALE.  v ospredju posameznik.   16.  FLORENTINSKA KAMERATA  konec 16. (1580­92).  akademski pogovorni krog po antičnem vzoru.   MADRIGALNE KOMEDIJE. Gulio CACCINI  (Euridice. pesniki. INTERMEZZO.   14. – MISTERIJI.  grofa Bardi in Corsi.   posvetno ustvarjanje. BAROČNA OPERA  preobrat v monodijo. glasbeniki. vek – LITURGIČNE DRAME.  Jacopo PERI (Dafne. učenjaki. filozofi.   MEDIGRE oz. 1600). Emilio de CAVALIERI. stol.  plemiči. Euridice. stol.

 mitologiji.  močna čustva. Bologna.  brez predigre (začetek najavijo fanfare).  bogata scenska oprema. 1.  po vzoru antične tragedije nastopijo zbori. dejanje. čarovnije.  vsebina po zgledu pastoralnih dram v gr. Torino. Firence. Rim. ZNAČILNOSTI TEDANJE OPERE  se še ne imenuje opera. presenečenja  (manierizem). Mantova.  zgradba: prolog. dejanje.   zelo preprosta partitura.  . čudeži. 2.

 kastrati.  novosti ⇨ recitativ z izrazitejšo melodično linijo. Benetke.            humornost. Stefano Landi.  samostojno se razvije duhovna opera. oratorij.  velike predstave. Neapelj. močni zbori in veliki orkestri.  recitativo accompaniato (ork.  prevzame florentinsko opero.). OPERA V RIMU  iz Firenc v Rim.  recitativo secco (čb). Alessandro Stradella . Luigi Rossi.  vplivi ⇨ opera buffa.

 Kronanje Popeje. od renesančne polifonije do monodije in baročne glasbe). - študij na Univerzi v Cremoni.               aria Lamento iz Ariadne). DELA:  madrigali (9 knjig. dirigent na dvoru v Mantovi (vojvoda Gonzaga).               Ples nedostopnih.  opera (18.  Uvede izraz prima prattica in seconda prattica. . Odisejeva vrnitev v domovino. 1607 – bogat instrumentarij in baletni vložki. Marka v Benetkah. - pevec.  ohranjene samo Orfej. - kapelnik v baziliki Sv. Claudio MONTEVERDI  (1567­1643) - pevec v Cremoni.  cerkvena glasba. violinist.

 vloga orkestra (opisovanje prizorov.  uvertura (Toccata). ritorneli (kot kontrasti recitativu).  ansambli (dueti in terceti) in tudi madrigalski zbori. stille concitato. . pozavne­smrt.  arije (aria da capo – A B A.  plesne točke. dvodelna – A B). MONTEVERDIJEVA OPERA  za izražanje čustev. orgle­ orfej. godala­spanje).  sinfonije.  recitativi.  stille rapressentativo.

OPERA V BENETKAH  Mantova – poroka Gonzage – operni festival (za aristokrate). zgodovinska.  Claudio Monteverdi – Benetke – prva javna operna hiša (1637). Beneški operni slog: ­ arija. ­ kopičenje scenskih efektov. . secco. Claudio Monteverdi. ­ libreto je pomemben kot glasba. ­ snov (mitološka. ­ komične figure (iz komedije dellʼarte). zborov in baletov skoraj ni. r.  za ljudstvo – številna gledališča (spremembe v operni zgradbi). accompagnato). Francesco Cavalli. Marc Antonio Cesti. vedno junaška). ­ recitativ (r. ­ majheh orkester.

 stol. skladatelj svojega časa. liriko  iz recitativa k ariji  recitativ: pripoved dramskega dogajanja  arija: glasbeni užitek  aria da capo in devizna arija (uvodni verzi.  prednost daje ansamblom in zborom. MARC ANTONIO CESTI (1623–1669)  najpopularnejši it. do 18.  smisel za humor. . geslo  – prekinitev – nadaljevanje.)  Il pomo d’oro (1667)  prva programska uvertura.

c.  “aristokratski”. Ercole amante (1662).  Egisto (1643). humor. Xerse (1654). FRANCESCO CAVALLI (1602–1676)  pevec in organist. z b. barkarolni ritmi.  dramatični efekti..  sloves njegovih oper izven domovine.  ravnotežje med glasbo in besedilom.  recitativna umetnost (zgled Monteverdi).  majhen godalni ork.  ljudski napevi. .  izogiba se zborom in ansamblom.

 A.  izražanje duševnih stanj s pomočjo tonov. Alessandro SCARLATTI (1660­1725)  dvignjen glasbeni slog. VRHUNEC OPERE SERIE (A. na dvoru balet in zborovske točke. Pergolesi. st. Ch. st. poln jasnosti in čustev. in evrop. Cimarosa. opero.  zanimiva kompozicijska praksa.  navdih od obiska beneških umetnikov. NEAPELJSKA OPERA  vpliv na it.  neapeljska sinfonija (hitro­počasi­hitro). Piccino. F. 17. Hasse. J. pol.  do srede 17. N.  D.  2. Händl. G. . G. B. Bach). Scarlatti. J.

. 1671). Cambert.1581 Ballet comique de la Royne in ballet de cour.  Javno operno gledališče v Parizu (Pomone.  airs de cour.OPERA V FRANCIJI   l.  P. Perrin in R.  Versailles in Ludvik XIV.

 solistov in baleta. vključi oboo in fagot.  1652/53 na dvor Ludvika XIV.  skladatelj baletov (ballet de cour ⇨ commedie ballet oz. plesalec dvornega baleta.  glasbenih točk za Molierove komedije.  direktor dvorne opere. polna moči in globoko emocionalna.  v instrum. opere)  glasbeni vodja dvora Ludvika XIV.  živahna glasba.  .   recitativi s čembalom.. zbora.JEAN BAPTISTE LULLY  violinist.. scenograf. dirigent.  utemeljitelj francoske opere.  vodja orkestra.

 UVERTURA (A B A)  PROLOG – slava vladarju  ponovitev UVERTURE  razkošne scene (kostumi). .  ­ povezava drame in glasbe. ariozni recitativi  brez solistovih improvizacij (⇨ bliže recitativni deklamaciji). Lullyjeve opere  Tragedie lirique (lirična tragedija) ­ vzporednica klasicistični tragediji (Corneill. ­ vsebine: mitološke. petje. Racine. nadnaravne sile (efekti)  recitativi. ­ baletni prizori (⇨ nov žanr: opera – balet). srednjeveške zgodbe o junakih. ­ 5 dejanj (spopad med dolžnostjo in čustvi). Quinault).

­ l. . ­ l. Francoska komična opera ­ kritika resne dvorne opere ⇨ ljudsko gledališče  (vaudevilles). 1664 Princese Elide.1752 ⇨ nova operna estetika.  arije. ­ govorjena komedija + plesi + petje (recitativi.  ansambli).  Commedie­ballet ­ nasprotje resnemu dvornemu baletu. ­ Andre Ernest Modeste Gretry.

 1644 S. J. N. 1629 H. 1678 prva nemška »javna in ljudska« operna hiša. prevodu. A. G. T. HASSE  (Dresden). ­ J.  l. ­ največji razcvet med 1686 do okoli 1710. ­ biblijske teme.  utemeljitelj nemške opere Nicolaus Adam Strungk. ­ R.  dvorna gledališča (Hannover. A.OPERA V NEMČIJI  prevzamejo iz Italije. P. ­ nova dela.  l. Staden: Seelewig (singspiel).  . München). Schütz: Dafne v nem. Teile: duhovna opera Adam in Eva. KEISER. predelave italijanskih in francoskih oper.  Hamburška baročna opera (1678­1735) ­ l. Dresden. TELEMANN. STRUNGK.

 Locke.  gostovanje it. operne družbe.   L.  italijanski recitativ in arije.: masque. . R. Purcell). Grabu. zbori in plesi.  prekomponirane opere (The Siege of Rhodes). stol.  odrska igra z glasbo (M. Cambert.  francoska uvertura. H. /17.OPERA V ANGLIJI  16.

 semi­operas. chacone.  učitelj J. anthems. organist. Blow (orgle. kraljevi upravnik glasbil. kompozicija). ­ visoko izrazna glasba.  dvorni skladatelj. 1689 ­ Žalostinka Didone pred smrtjo. instrumentalna glasba (izreden  prispevek za instr. sonate.  opera. ­ spevna melodika. pavane).  Dido in Enej. drzna harmonija. s tipkami.HENRY PURCELL (1659­1695)  izhaja iz glasbene družine. ­ kromatična. suite. .

 stol. arije.  izraz ok.   Filippo Neri ­ v pridige vključil glasbo (preprosta. homofona in dostopna širšim  slojem).   historicus (lat.  ansambli in orkestralni deli.  oblika: podobna zgodnji operi – recitativi.  .).  17.  brez scene. l.  velika vloga zbora. razcvet posebne glasbene oblike.) oziroma testo (it. ORATORIJ  srečanja v cerkvenih in samostanskih oratorijih. 1640.

 A.  pogosto del liturgije.  pretežno Stara zaveza.  bolj razširjen.  Kristusove besede (recitator).  izven cerkve.  Händel.  G. Modena). S Italija (Bologna. jeziku.   solistični princip. Latinski oratorij (oratorio  Ljudski oratorij  (oratorio  latino) volgare)  tekst v lat.   skoraj povsem omejen na Rim.  vzporedno z opero (recitatvi. Carissimi. Scarlatti. G. Stradella.   A.  Rim. F. .   svoboden izbor besedila.  tekst ljudskega jezika. besede ljudstva (zbor). arije)  izvajal v cerkvi.