SONATA V

KLASICIZMU
Analiza sonatnega stavka

 sonatni ciklus. .  baročne enostavčne sonate. gosti  sonatna oblika (»sonatni allegro«). suonare = igrati. IZRAZ SONATA  it. sonare. PREDHODNICE  plesni stavki suite.  concerto grosso.

Bach. Stamitz .  sonata da camera. J. stol. RAZVOJ  l.  baročna sonata: monotematska  sonata da chiesa. . Scarlatti. Händel. Ph.  beneška sonata (canzona da suonar). Telemann. Vivaldi. V. Bach. Gabrielli (Sonata pian e forte). Tartini.prvi obrisi klasicistične sonate  D. Quantz  sredina 18. E. C.  Corelli. 1596 G.

hiter. stavek: sonatni allegro. KLASICISTIČNA SONATNA OBLIKA  Zgradba sonatnega stavka:  (uvod). .  Zgradba sonatnega ciklusa:  1.  3.  IZPELJAVA.  2.  REPRIZA. stavek: menuet. stavek: počasen in liričen. (coda).  4. EKSPOZICIJA. stavek: finale.

JE TEMELJNA OBLIKA KLASICIZMA IN NAJVIŠJA OBLIKA HOMOFONEGA SLOGA. . KONCERT. SIMFONIJA. PIHALNI KVINTET. GODALNI KVARTET. KLAVIRSKI TRIO.

KOMORNO MUZICIRANJE  »HARMONIEMUSIK«  18. .  PIHALNI KVINTET. serenada. vrh med 1780-1840  komorna glasba za pihala.  KLAVIRSKI TRIO. stol.  glasba na prostem.  oblika: divertimento.  GODALNI KVARTET.

trobente.”  javni koncerti. vstopnine. KLASICISTIČNI ORKESTER  godala. ki se izgublja v daljavi. 1742) “Nj. fagoti. p kakor pomladanski vetrc. cresc.  Mannheim: prvi “moderni” simfonični orkester (Stamitz. 2 oboi.  konec 18. dim.  glasbeni festivali. kakor mirna reka. nj. kakor mogočen slap. f je kakor grmenje. stol: flavte. . timpani. nj. klarineti. nj. 2 rogova.