PRIPRAVA NA PREVERJANJE

ZNANJA
- Verizem,
- Nacionalne šole.

količina vokalne mase). stoletja v Italiji.  vrh med leti 1875 in 1900.  nasprotovanje Verdijevi heroiki in Wagnerjevi poduhovljeni drami. vero = resnično. Verizem  konec 19. . groba).  slikanje sodobnega življenja.  it.  snov (besedilo) opere (čustvena.  brez romantičnih utvar ali idealiziranja (naturalizem).  zavrnitev tradicionalnih načel belcanta (vibrato.

Ruggiero Leoncavallo (1858-1919)  navdušen nad velikim uspehom Mascagnijeve opere Cavalleria Rusticana.  internacionalna slava pri 26.Pietro Mascagni (1863-1945)  potoval po Italiji kot kapelnik in klavirski učitelj.  opere (15. Iris). ork. operete.  sam pisal librete.  kritiki: "one-opera man“. operete.  opere. in vokalna dela. .  velik uspeh kot skladatelj in dirigent. L'amico Fritz.

opera enodejanka opera v dveh dejanjih  Glasba: Pietro Mascagni. gledališču.  drama o ljubosumju v neki  konsistentnost dramske zgodbe. Il Pagliacci (Glumači. junija 1892 v Milanu. Tozzetti in Guido Menasci (po  Premiera: 21. predlogi Giovanni-ja Verge). .  ljubosumni mož spektakularno  Premiera: 17. maj 1890 v Rimu.  Glasba: Ruggiero Leoncavallo. sicilijanski vasi.  Liberto: Giovanni Targioni.  mojstrska enotnost glasbe in  ljudski prizori. melodika)  poigravanje z idejo gledališča v  dramatičnost. spevi (⇨preprosta libreta. Cavalleria Rusticana (1890).  južnoitaljanske ljudske melodije.  Liberto: Ruggiero Leoncavallo. 1892). umoril nezvesto ženo.

Nemčija  Eugen dʼAlbert: Tiefland. 1903 ◦ preproste melodije. Zola. 1891  snov E. Francija  Alfred Bruneau: Sen.  blizu Debussyju (⇨linije glasov) . ◦ wagnerjanski orkester. 1900  wagnerjanski orkester.  Gustav Charpentier: Luisa.

uspehi (Manon Lescaut. Ponchielli).  uživač.  potovanje po Ameriki (Caruso). 1893). v ljubezenskih aferah iskal navdih.  ork. . Giacomo Puccini (1858-1924)  izhaja iz glasbene družine v Lucci.  †19.  pevec.  začetnik dinastije prapra ded Giacomo (Maestro di Cappella).  siromaštvo (mati s 7 otroki).  operacija.1924. prve opere. pouk orgel. dela. Bruselj.  študij v Milanu (A.11.

 razlaga občutja. svet malih ljudi.  podlaganje pevske melodije (raba Wagnerjeve motivne tehnike v orkestru). 1904).  naslanjal se je na novonemško glasbo (Wagner).Dela:  realnost. pentatonika (Madame Butterfly.  ni več meje med deklamatoričnim in arioznim petjem. Requiem.  impresionistična barvitost (Plašč).  Maša v As-duru. bitonalno kopičenje akordov (Turandot). Dekle z zlatega Zahoda. . Gianni Schicci. komorna glasba. samospevi.  La Boheme. Tosca.  skladnost besedila in glasbe. Sestra Angelica.