Jonska naravoslovca

:
Tales, Anaksimander
 naravo in človeka razlaga brez
nadnaravnih sil, hočejo naravno razlago
naravnih dogodkov
 Zanima jih od kod vse izvira – iščejo
ONTOLOŠKI izvor stvari:
BIT je materija
 V naravi vidijo spremembe - za njimi,
sklepajo, je nekaj nespremenljivega,
 če obstaja mnoštvo, tedaj je za njim eno

TALES  Materialist: substanca (podstat) je prasnov. Je izvor in vzrok stvari – počelo. Prasnov je VODA (Grki poznajo 4 osnovne elemente) .

Vsemu VLADA NEMINLJIVO . ANAKSIMANDER  Substanca je APERION (ne neka posebna snov) kvalitativno in kvantitativno neomejen BREZMEJNO. Vse ZAOBJAME. PRAVZROK vsemu drugemu. NESKONČNO. NENASTALO.

NIČA NI aksioma če bi nič bil. . če bi bil nekaj. PARMENID racionalist  Bivajoče biva. BIT JE  Nebivajoče ne biva . mnoštvo. bi bil nekaj. – čutila varajo  Le razum dojame resnico ... bi ne bil nič Posledice takaga sklepanja  Ni gibanja  Ni časa  Ni mnoštva  Ni nastajanja – minevanja  Čutila kažejo gibanje.

HERAKLIT  Vse se spreminja: “Vse teče”  Vzrok spreminjanja je boj nasprotij – simbolizira ga OGENJ  Boj nasprotij je harmoničen  Harmonizira ga svetovni um – LOGOS  Človek lahko spozna svetovni um dialektika .

DEMOKRIT ATOMIST Strinja se s Heraklitom: vse stvari v naravi se spreminjajo. kar je večno in nespremenljivo – ATOMI "nerazdeljivi" mali.  Atomov je neskončno veliko. kar pojasnjuje raznovrstnost sveta. eni so okrogli in gladki. a obstaja nekaj.večni delčki  Tega iz česar je vse zgrajeno se ne da še naprej deliti. so trdi in masivni. Imajo kaveljčke in ušesca da se lahko povezujejo . neenaki. hrapavi. drugi nepravilni. nevidni.

Človek nima neumrljive duše. a ne naključno. mehanicist  so le atomi in prazen prostor. vse v naravi se dogaja mehanično.duša je sestavljena iz posebnih okroglih in gladkih ognjenih atomov.  Zavest .  Občutki:. ko človek umre se atomi razkropijo in se ponovno zberejo v neko novo dušo. uho. . ko se atomi gibljejo v praznem prostoru zadevajo moje oko.

pogoj zanjo so izobraženi ljudje. ki argumentirajo svoja stališča.  potujoči učitelji SOFISTI (učenjaki. profesionalci). umetnost argumentiranja in dokazovanja. njihova dejavnost je PAIDEJA – IZOBRAZBA: zavestno in smotrno oblikovanje človekovega duha. ČLOVEK JE SREDIŠČE - antropološko obdobje Atene postanejo središče grškega sveta  govorništvo – retorika: demokracija. Učijo tehniko prepričevanja. . strokovnjaki.

od tega. SOFISTI  Kritični do mitov  Skeptični do kozmološke filozofije  Ločijo to. za vse veljavna resnica: RELATIVIZEM. zakoni družbe (nomos) niso ukoreninjeni v naravi stvari.  Agnostiki: o bogovih ne moremo povedati nič trdnega: . kar je ustvarila družba  običaji.  ne obstaja objektivna. kar je dano po naravi.

oba zdravita.  Vsak ima politično zavest. . zdravnik z zdravili. sofist z besedami. Ohranja status quo. PROTAGORA “Človek je merilo vsega”  Resnica je odvisna od zaznavajočega subjekta. zato lahko vsi razpravljajo in odločajo o zadevah skupnosti (polisa)  Analogija med zdravnikom in sofistom.