LUCRAREA PRACTICA

Partea I
1.Identificarea problemelor
2.Selectarea unei probleme, care poate fi
de pe alt nivel initial si devine problema de
rezolvat de catre proiectul nostru
3. Schema cauza-efect
Totul in stransa lagatura cu grupul tinta
( marimea/vulnerabilitati/efecte sociale
importante pe care le genereaza problema,
etc)

Partea a II a • Titlul proiectului • Estimarea costurilor • Obiectivul/obiectivele • Estimarea duratei proiectului activitatilor • Justificarea /necesitatea • Calendarul activitatilor • Elaborarea • Rezultatele asteptate bugetului .

training.Suma de rezerva pt. costuri specializate cerute de program ( evaluare externa. cheltuieli neprevazute ( se deblocheaza doar cu acordul scris prealabil al AC)- Cheltuieli indirecte Cheltuieli de regii ( chirii. audit financiar. traduceri. etc).Cheltuieli de deplasare: transport. cheltuieli de subcontractare. onorariile specialistilor implicati . diurna . utilitati. cazare.Cheltuieli necesare derularii activitatilor incluse in proiect: consumabile. reproduceri.Cheltuieli de personal: salarii si cheltuieli salariale aferente personalului din lista proiectului. asigurari. echipamente.Principalele cheltuieli eligibile se pot clasifica: Cheltuieli directe . telefon posta) . amortizari .

nementionate in propunerea de proiect • Acoperirea diferentelor de schimb valutar • TVA. facute inainte sau dupa perioada de valabilitate a contractului de finantare • Costuri legate de alte activitati curente ale organizatiei • sponsorizari . dobanzi la credite anterioare • Achizitionarea de bunuri/servicii fara legatura cu obiectul si activitatile proiectului. Costuri neeligibile • Costuri pt. atunci cand poate fi recuperata • Costuri legate de proiect. acoperirea unor pierderi sau datorii.