Kitar

semulajadi
Aifa Afeeqa Binti Jamilan

Maksud dan komponen Maksud • Kitaran yang berlaku dalam alam sekitar dan kebiasannya berlaku bagi memastikan kelangsungan hidup Komponen • Kitar karbon • Kitar nutrien • Kitar air .

.penggunaan dan pengembalian karbon (dalam bentuk karbon dioksida) dalam atmosfera secara berterusan. Kitar karbon Kitar karbon merupakan proses pengambilan.

.

Kitar nutrien Aliran atau kitaran unsur kimia nitrogen (NO2 dan NO3) dalam sesebuah ekosistem secara berterusan untuk mencapai keseimbangan nitrogen .

.

Menganalisis Kitar Nitrogen & Kepentingannya Kitar Nitrogen Nitrogen dalam udara Letupan Kilat Gunung Berapi Bakteria Pendenitritan Diserap Bakteria tumbuhan pengikat nitrogen Sisa buangan Nitrat dlm Sebatian haiwan dan tanah Ammonium Diurai oleh haiwan / Bakteria Larut resap Penitritan bakteria tumbuhan mati pereputan Air bawah tanah Panitia Sains KVKK 2013 .

 Pancaran kilat: nitrogen  nitrogen oksida  Nitrogen oksida + air  nitrat  Nitrat diserap ke dalam tanah dan di dalam tumbuhan melalui akar  Haiwan makan tumbuhan  ada nitrate  Haiwan/ tumbuhan mati  sebatian ammonium oleh bakteria pereputan  Sebatian ammonium (bakteria penitritan)  nitrit  nitrat  Bakteria pendenitritan ubah nitrat dalam tanah jadi nitrogen semula .

Kitaran air Kitaran air secara berterusan dari bumi ke udara dan balik kepada bumi .