You are on page 1of 15

PERSONALITI PEMIMPIN

KELOMPOK KAUNSELING
Mengapa ciri-ciri peribadi pemimpin
penting?
Menentukan kualiti perhubungan & kejayaan
proses kelompok
Kaunselor perlu pengaruhi orang yg dibimbing
untuk ubah
Kaunselor sebagai contoh
Ciri kaunselor efektif meliputi:

1. Personaliti / aspek kendiri pembimbing


2. Kefahaman & kesedaran intrapersonal /
kendiri
3. Kefahaman & kesedaran interpersonal
4. Pengetahuan & latihan
Beberapa Ciri Kaunselor Berkesan
(Pendapat Gladding, 2004)
Berilmu ( mengenai pelbagai cara bantu &
sentiasa ingin belajar
Bertenaga (emotionally & physically)
Flexible (boleh ubahsuai teori & teknik ikut
keperluan orang yang dibimbing)
Memberi sokongan (tetapi tidak buat orang
bergantung)
Membantu berdikari
Mempunyai kesedaran kendiri tinggi
Selesa berhubung lain budaya
Ciri kaunselor Berkesan
(Pendapat James Guy dlm Gladding 2000)

Amat berminat terhadap manusia


Suka dan mahir mendengar
Suka berbual
Memahami dan berempati
Selesa kendali hal emosi (diri & orang)
Mementingkan/mendahulukan keperluan
orang lain
Boleh rapat dengan orang tanpa agenda
Selesa dengan kuasa/autoriti yang diberi
Kebolehan berjenaka / melihat aspek yang
melucukan
Ciri & Tingkah Laku Kaunselor Efektif
(Cormier & Cormier, 2003)
Kemampuan intelek - Counseling is an intelectually
demanding process. In addition to being warm & fuzzy,
counselling & therapy require that one have a thorough
& adequate knowledge base of many diverse areas
Bertenaga - Emotionally & physically draining!
Flexible - Can adapt methods to suit clients
Supportive
Ikhlas / Jujur (Genuine/good will)
Kesedaran kendiri yang tinggi dan yakin diri
Ciri Kaunselor Berkesan
(Carl Rogers,1961)

Bersedia menerima orang lain tanpa menilai


atau memaksa (acceptance)
Jujur memberi maklumbalas mengenai orang
yang dibimbing (genuine)
Ikhlas ingin menolong
Perlakuan diri selaras dengan pendirian
(congruence)
Rogers berpendapat sifat diri kaunselor lebih
utama dari kemahiran/teknik
The most effective helper is one
who has not only developed the
expertise and technical skills
associated with help-giving but has
also recognised and worked with
his or her interpersonal issues.
Cormier & Nurius, 2003
Bagaimanakah Aspek kendiri anda?
Kendiri fisikal
Kendiri sosial
Kendiri spiritual
Kendiri emosi
Keperluan interpersonal
Bagaimanakah anda dari segi..(Cormier &
Nurius, 2003)
Intimasi
Ingin diterima
Kepentingan perhubungan
Mempercayai orang
Keperluan bergantung
Meminta bantuan
Kemahiran sosial
Memerlukan perhatian
Meluahkan emosi
Berkongsi maklumat diri
Keselesaan dengan kenalan baru
Akur kpd autoriti?
BAGAIMANA MENINGKATKAN KESEDARAN
KENDIRI ?
Cermin diri sendiri
Bertanya ibu bapa
Bertanya rakan rapat
Bandingkan persepsi diri dan persepsi orang lain
mengenai diri anda
Yang mana sahih??
Ambil tindakan positif ubah
Eksplorasi diri dari segi..(Cormier &
Nurius, 2003)

Mengapa anda tertarik dengan perhubungan


menolong?
Apakah masalah atau isu yang anda belum
selesaikan?
Bagaimana cara anda sedang cuba selesaikan isu
tersebut?
Adakah anda sedang bermasalah dengan seseorang?
Apakah ciri individu yang anda tidak sukai?
Pengetahuan & Kemahiran Kaunselor
(Seligman, 1986 ) meliputi:
Kemahiran Komunikasi Melaksanakan
Pembangunan Manusia program latihan
Teori & teknik komunikasi
kaunseling interpersonal,
B & K Kelompok keibubapaan,
B & K Keluarga strategi belajar,
stress management
B & K Kerjaya
Program motivasi
Perundingan dengan
ibubapa / penjaga Penyelidikan
Boleh interaksi dgn Penilaian minat,
golongan istimewa kefungsian klien
Motif Tidak Sesuai Pilih Profesion
Kaunseling
Menghadapi masalah belum selesai (unfinished
business)
Mencari pengalaman atasi masalah sendiri
Ingin berkuasa ke atas orang atau kaum yang
lemah/ bermasalah
Kesunyian dan mencari kawan
Marah dan ingin balas dendam kepada sesuatu
kumpulan
Ingin dikasihi /mencari penerimaan
Tiada alternatif kerjaya lain
lain-lain??
Persoalan sekitar ciri-ciri pembimbing
efektik untuk renungan bersama...

Apakah ciri pembimbing efektif dari perspektif


masyarakat Melayu Muslim, masyarakat Dayak,
masyarakat India, masyarakat Cina?
Bolehkah pembimbing dan klien daripada
berlainan agama (kepercayaan) dan budaya
bekerjasama? Apakah masalah yg mungkin
dihadapi?
Adakah bentuk program latihan yg boleh
membantu?