You are on page 1of 30

Stephen R.

Covey

7 navika
uspjenih
ljudi
Etika linosti i etika karaktera
rete
Etika linosti razvija se nakon nakon 2. svjetskog rata, bazira se na
javnoj predodbi, stajalitima i ponaanjima, vjetinama
i tehnikama za interakciju s ljudima.

Etika karaktera temelj osobnosti, ono to mi stvarno jesmo, ono u to


vjerujemo i naa naela.
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

Paradigma
rete
Paradigma nain kako vidimo svijet, ne oima nego kako
ga shvaamo, doivljavamo i tumaimo
rete
rete
rete
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

1. rete
Navika

BUDITE PROAKTIVNI
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

rete inicijativu i biti


Biti proaktivan preuzeti
odgovoran za svoj ivot
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

rete
Poticaj Reakcija
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

Poticaj Sloboda Reakcija


izbora

Svijest o sebi Slobodna volja

Mata Savjest
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

Ljut sam, frustriran,


rete uzrujan!
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

Ljut sam, frustriran,


rete uzrujan!

Prihvaam te osjeaje; ne poriem ih


i ne potiskujem ih, ali znam da sam odgovoran
i da mogu birati svoje ponaanje.
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

2. rete
Navika

PONITE IMAJUI
NA UMU KRAJ
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

Vizija
rete

U mislima sam stvorio budunost.


Jasno je vidim i sve mogu odlino zamisliti.
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

Misija
rete

to elim biti?
to elim initi?
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

3. rete
Navika

STAVITE
NAJVANIJE NA
PRVO MJESTO
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

rete
Uspjean ovjek ima naviku
raditi ono to promaeni
ljudi ne vole raditi.
E.M. Gray
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

rete
Tjedna organizacija

Odrediti
Uloge Ciljevi Planovi
Rasporediti
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

4. rete
Navika

PRISTUP
POBJEDNIK/POBJEDNIK
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

rete
Pobjednik/gubitnik

Gubitnik/pobjednik
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

Pobjednik/pobjednik
rete

Mentalitet obilja;
za sve ima dovoljno!
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

5. rete
Navika

NASTOJTE PRVO
SHVATITI, A ONDA BITI
SHVAENI
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

Empatijsko sluanje
rete

Nastojte prvo shvatiti...


7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

... a onda nastojte


rete biti shvaeni!

ethos vaa osobna vjerodostojnost


pathos empatika strana, osjeaj
logos logika, racionalni dio prezentacija
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

6. rete
Navika

UDRUITE SNAGE
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

rete
Sinergija

Znai da je cjelina vea od zbroja dijelova.

2+2=5
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

rete
Bit sinergije je cijeniti razlike
mentalne, emocionalne i psiholoke
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

7. rete
Navika

OBNOVA
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

etiri dimenzije obnove


rete
Tjelesno

Intelektualno Socijalno/emocionalno

Duhovno
7 navika uspjenih ljudi Stephen R. Covey

rete
Tjelesna dimenzija znai dobro se brinuti za tijelo; jesti zdravu hranu,
dovoljno se odmarati i oputati, te redovito vjebati

Duhovna dimenzija izvori koji nas nadahnjuju i podiu poput meditacije,


glazbe, dodir s prirodom

Intelektualna dimenzija itanje, vizualiziranje, planiranje, pisanje

Socijalno/emocionalna dimenzija vezana uz 4., 5. i 6. naviku, obnavlja


se putem svakodnevnih interakcija s
ljudima