You are on page 1of 15

ASINHRONE MAŠINE

Princip rada asinhronih mašina

Kada zatvorimo S (slika), usled
statorske magnetopobudne sile nastaje
obrtno magnetno polje, čija (sinhrona)
brzina iznosi:

Principijelna šema kliznokolutne mašine

ASINHRONE MAŠINE Frekvencija i indukovani napon rotora pri obrtanju .

ASINHRONE MAŠINE Određivanje vrednosti struje rotora .

Ekvivalentna šema asinhrone mašine Nsks : Nrkr Rs jωsLγs (m:1) jωrLγr Rr Rotor koji se Is Ir obrće Us ωs Es Er ωr Ur Nsks : Nrkr Rs jωsLγs (m:1) jωsLγr Rr / s Ekvivalentni rotor Is Ir koji se NE obrće Us ωs Es Er0 ωs Ur .

Ekvivalentna šema asinhrone mašine Rs jωsLγs m2jωsLγr m2Rr / s 1:1 Svođenje na ekvivalentni transformator prenosnog Is Ir odnosa 1:1 m Us ωs Es mEr0 =Es ωs mUr Rs jωsLγs jωsLγr’ Rr’ / s Ekvivalentna šema asinhrone mašine Is Im Ir’ svedena na stator Us ωs Es jωsLm Ur’ .

Ekvivalentna šema asinhrone mašine Rs jωsLγs jωsLγr’ Rr’ / s Ekvivalentna šema I0 sa uključenim modelom Is Im Ir’ gubitaka u gvožđu Ig (klizno-kolutna mašina) Us ωs Es RFe jωsLm Ur’ Rs jωsLγs jωsLγr’ Rr’ / s Ekvivalentna šema I0 asinhrone kavezne Is Im Ir’ mašine Ig ωs Es RFe jωsLm .

Ekvivalentna šema asinhrone mašine Protok snage kod asinhronih motora Rs jωsLγs jωsLγr’ Rr’ I0 Ps Is Im Ir’ Ig ωs Es RFe jωsLm 1-s Rr’ s PCus Pob PFes≈PFe 1  s  Pob  Pob Pob Pmeh M  meh 1  s  s s PCur Rr' '2 Pmeh Pob  3   I r Pdodr s Pmv Ptrv .

ASINHRONE MAŠINE Obrtni moment asinhronog motora Rs Xs Is Ir Rr Xr II0 3 Rr s X s M U s2    1 1 s s R  2   Us Es X Rr   X  Rs    r   X s    X r 2 s  s  Rs Xs IsIr Rr Xr 3 Rr s M   U s2  1 s s R 2 Us Es Rr  s   Rs  r     X s  X r 2   s  Xs IsIr Rr Xr 3 Rr s 1 s M   U s2  Rr  s 2  Rr    Us Es   X s  X r s 2   s  .

ASINHRONE MAŠINE Izgled momentne karakteristike asinhronog motora Proizvedeni elektromagnetni moment u funkciji brzine (ili klizanja) 350 300 2 250 3 Moment [Nm] 200 1 150 100 50 0 0 300 600 900 1200 1500 1800 Brzina omin .

sprega . 50 Hz.7  150  846.996  31.2 kW 2 U U  U2 E0  U 0 I Fe  0 PFe  3  RFe   0   3  0 RFe  RFe  RFe Rs Xs 3  U 02 3  380 2 RFe  RFe   511.088 sin  0  1  cos 2  0  1  0.8 X   31. Ogledom praznog hoda i kratkog spoja trofaznog asinhronog kaveznog motora.7 W približno PFe  PFes 2 PFe  3  R Fe I Fe I Fe  I 0 cos  0 P0  1.2 kW. motor je povlačio iz mreže struju od Ik  70 A i snagu od Pk  6 kW. 380 V. Snaga mehaničkih gubitaka dobijena iz ovog ogleda iznosi Ptrv  150 W. Vrednost otpora namotaja statora pri nominalnom režimu rada iznosi 0. Pretpostaviti da je Xs  Xr.8  I0  20.6  I0f PFe 846. Podaci motora: 30 kW.5 Naponi.6  0.8 A P0  P0  3  I 02 f Rs  1200  3     0. struje i ekvivalentna šema asinhronog motora u ogledu praznog hoda . dobijeni su sledeći rezultati: a) u ogledu kratkog spoja pri naponu Uk  100 V.47 .7 IFe I U0 f U0 380 X   Z 0 sin  0 Z0     31. Prvi zadatak 1. Na osnovu na- vedenih podataka odrediti parametre ekvivalentne šeme.8 A i snagu od P0  1.47  996. 2  20.088 2  0.996 3 U 0 I 0 3  380  20.7 W 20.8 3 P0 1200 cos  0    0.6  Usf Es RFe X I0 f I0 3 20. b) u ogledu praznog hoda pri nominalnom naponu motor je povlačio iz mreže I0  20.8  3  U0  380 V I0 f  A 3 PFe  P0  Ptrv  996.

22 2 2 3  I kf  70  3     3 Rr  Rk  Rs  1.47  0. Prvi zadatak 1 s Ik  70 A Rr 0 s 70 Uk  100 V I kf  A 3 Zk  Rs  Rr 2  X s  X r 2  Rk2  X k2 Pk  6 kW 2 Pk  3  I kf Rs  Rr   3  I kf2 Rk Pk 6000 Rs Xs Isf  Ir Rr Xr Rk  Rs  Rk    1.47 2  1.47  I kf I k 3 70 3 Naponi.22  0.75 Usf Es Uk Uk 100 Zk     2. struje i ekvivalentna šema asinhronog X k  X s  X r  Z k2  Rk2  2.15 motora u ogledu kratkog spoja Xk X s  X r   1.22 2  2.08 2 .

5  0.08  I0 IFe I 511. Prvi zadatak 0.08  Is Ir 0.75  1.6 1 s Usf Esf 31.75   s Parametri ekvivalentne šeme .47  1.

6  PFe 214. Ogled kratkog spoja sa 60 Hz: Uk  212 V. Pk  675 W.5 kW.18  0. Trofazni asinhroni kavezni motor ima sledeće rezultate za izvršene oglede: 1.176 I0f 3 U 0 I 0 3  219  5.262  354.46 P0  380 W U0 219 Z0    22. 2.3 A.46  140  214.984 Usf Es RFe X X   Z 0 sin  0  22. Ogled kratkog spoja sa 15 Hz: Uk  26.6 A.18 3I 0 3  5. Ik  83. Na osnovu navedenih podataka odrediti: a) Parametre ekvivalentne šeme. Ogled praznog hoda: U0  219 V. 19 A. Pk  20.7 2  0. sprega Y. I0  5.7 IFe I sin  0  1  cos  02  1  0. Ik  18. P0  380 W.7 A.5 V.984  21. Drugi zadatak 2. 220 V.7 A P0  P0  3  I 02 Rs  380  3  5.176 2  0.83 Naponi. Jednosmerni otpor po fazi (mereno neposredno posle drugog ogleda) iznosi Rs  0. b) Polazni momenat.7 Rs Xs P0 380 cos  0    0. struje i ekvivalentna šema asinhronog motora za ogled praznog hoda .46 W RFe  q s  U 02 f   3  219 3 2  223.7 A 3 U0  219 V PFe  PFes  P0  Ptrv  354. 2p  4. 60 Hz.1 kW. Podaci o motoru: 5.26 . 3. I0  5. Ptrv  140 W.46 W 219 U0 f  V I0f  5.

6 Pk . Uk 26.825 2  0.15    0.652 3  I k2 3  18.008 2 2 Rs Xs Is Ir Rr Xr Naponi. struje i ekvivalntna šema asinhronog motora za ogled kratkog spoja I0 IFe I Usf Es RFe X Rr1  s s .825 3I k 3  18.016 X s  X r    1.5 Z k .15  X s.652  0.504 Usf Es 60 60 X k  X s  X r   X k .504  2. Drugi zadatak U ogledu kratkog spoja sa 15 Hz efekat potiskivanja struje u Ik rotorskom kavezu je slabije izražen.652 2  0.15  3  I k2 Rk  3  I k2 Rs  Rr  Pk Pk .6 2 Rs Xs Isf  Ir Rr Xr Rr  Rk  Rs  0.15  Rk2  0.390 X k .15 675 Rk  Rs  Rr    0.262  0.016 15 15 X k 2. a struja je bliska U kf  Uk Ikf nominalnoj vrednosti pa su radni uslovi u tom ogledu bliži Uk 3 nominalnim nego uslovi prilikom ogleda sa 60 Hz.15   0.15  Z k2.15  X r .

7 Nm ogleda kratkog spoja  izračunati polazni moment. ako se ne može  212  direktno izmeriti. Drugi zadatak Polazni moment treba izračunati na osnovu podataka izmerenih u ogledu kratog spoja sa 60 Hz jer su u tom ogledu radni uslovi bliski uslovima prilikom upuštanju motora. P M ob  ob s Pobk  Pk  PCusk  PFes  Pk  3  I k2 Rs  PFes Gubici u gvožđu pri ogledu kratkog spoja su 3  4 puta manji od nominalnih te se zanemaruju.7 Nm 2π  1800 60 2 U  M p   n  M k Uk   220  2 Ovaj zadatak ilustruje kako se može  na osnovu podataka iz Mp    77.262  14646 W P P M k  obk  obk s 2  ns 60 14646 Mk   77.7  83. Pobk  Pk  3  I k2 Rs  20100  3  83. .32  0.