You are on page 1of 19

Karotenoidi

Pripremio
Prof dr Midhat Jašić

Probava i sorpcija karotenoida 4.Uloga i mehanizmi djelovanja u organizmu .Bioiskoristivost 5.Hemijska i fizikalna svojstva karotenoida 2. Sadržaj 1.Vrste karotenoida i u kojoj hrani se nalaze 3.

Karotenoidi • Danas je poznato • U serumu čovjeka nekoliko stotina spojeva pronanena 34 karotenoidna (preko 600) koji pripadaju karotenoidima. . • Razlikuju se dvije strukturne grupe • Karotenoidi su topivi u karotenoida: uljima i organskim otapalima • karoteni i • ksantofili. • Boja varira od žute preko narandžaste do crvene .

ugljikovodični supstituend na kraju karotenoidi lanca. aktivnošću . Karotenoidi KSANTOFILI KAROTENI • Sadrže karboksilnu / • Ne sadrže molekulu hidroksilnu grupu kao kisika. • β-karoten • lutein • α-karoten • zeaksantin • Likopen • kriptoksantin Spojevi sa provitam. tzv.

Karotenoidi • Osnovnu strukturu karotenoida čine kovalentno povezane izoprenske jedinice. . kriptoksantin . Beta-karoten • Prirodno je u trans obliku • Na kraju svakog lanca nalazi se ili prsten ili lutein otvoreni lanac i po tome se karotenoidi međusobno razlikuju. • To su polinezasičeni likopen spojevi.

κ-karoten-6′-on α -karoten β. ε-karoten-3. 3′-diol Likopen ψ. Karotenoidi Trivijalani i polusistemski nazivi Trivijalno ime Polusistematsko ime Kapsantin 3. ψ-karoten Zeaksantin β. ε-karoten β-karoten β. β-karoten-3. 3′-diol . β-karoten Lutein β. 3′-dihidroksi-β.

i 15-cis) • Tokom oksidacije najprije se • likopen: u tkivima i serumu formiraju epoksidi i karbonili. uglavnom u cis formi (otkriveno • Daljnjom oksidacijom nastaju preko 18 geometrijskih kratkolančane mono. svjetla ili razlikuju kiseline. izomera (9-. • β-karoten: u serumu uglavnom • Lako oksidiraju zbog velikog prisutan trans oblik broja konjugiranih dvostrukih • u tkivima prisutna i tri cis veza. Karotenoidi • Mogu se lako izomerizirati pod • izomeri u hrani i tkivima se djelovnjem topline.i izomera likopena) dioksigenirane komponente koje uključuju i epoksi-β-ion. . 13.

1. α-karoten (mrkva). Zeaksantin ( kukuruz) . 9. nastaju oksidacijom LDL-a 8. 3. Lutein (brokula. violaksantin. β-karoten. inhibiraju inicijaciju 2. špinat). Najzastupljeniji karotenoid u egzogeni antioksidansi biljnom svijetu je 1. 3. lančane reakcije. zaustavljaju 4. . slobodnih radikala koji paprika). a ostali karotenoidi pronađeni u biljkama su : 2. “hvataju” radikale. Karotenoidi Nenutritivni. neoksantin. β-kriptoksantin(citrusi) • Sprečavaju djelovanje 7.lubenice) lačane reakcije 5.lipofilni. Likopen( paradajz. 6. kapsantin (crvene papričice.

Karotenoidi KOMPONENTA IZVOR KORIST Antioksidansi Mrkva. špinat. Antioksidansi lubenica . kaisija Reduciraju rizik pojave katarakte. citrusi Lutein brokula. jaja. breskva. povrća pospješuje imunitet (kod osoba starije dobi) Špinat.Gorušica Antioksidans Zeaksantin Kukuruz Antioksidans Paradajz i proizvodi Likopen od paradajza . Beta-karoten druge vrste voća i bolesti koronarnih arterija.

Karotenoidi Apsorpcija 10% i 30% • Smanjuje se s povećanjem unosa • Apsorpciju potiču masnoće • Apsorbiraju se samo u prisutnosti micela žučnih soli. .

Karotenoidi • prenose se • dio karotenoida ne pasivnom difuzijom ugrađuje se u hilomikrone • u enterocitima se već se otpušta natrag u inkorpoririaju u tanko cijevo hilomikrone i otpuštaju u Apsorpciju smanjuju limfu • Vlakna • karotenoidi mogu se • Bolesti jetre i žuči u tankom crijevu konvertirati • Upalne bolesti crijeva. u vit A prije ulaska u limfu • Promjene crijevne mikroflore • Antibioticimi i • Starost .

Karotenoidi Bioraspoloživost Toplinska prerada poboljšava bioraspoloživost karotenoida • β-karotena iz sirove mrkve i • likopena iz paradjaza je niža u usporedbi s kuhanom mrkvom ili sokom od paradjza Toplina razara komplekse karotenoida s proteinima • Izomerizacija cis u trans β-karoten • trans β-karoten se bolje apsorbira .

rakovima i jastozima naročito u lososu zbog postaje plav kada se veže konzumacije biljaka koje u kompleks s proteinima. Karotenoidi Mogu se naći i u tkivima Crveni astaksantin u riba sjevernih mora. krocein u šafranu Sadrže ih alge . vezani za proteine. Ovoverdin kompleksa Neki karotenoidi su. U strukturu karotenoida mogu biti uključeni i glikozidi npr. obzira da li se radi o biljkama i životinjama. sadrže karotenoide. bez karotenoida s proteinima.

Karotenoidi Losos ima specifičnu roza boju zbog prisustva astaksantina. koji nastaje probavom karotenoidnih morskih biljaka .

verovatno radikale. dvostruke veze polienskog pušači) se može dogoditi lanca „hvataju“ slobodne suprotan efekat. slučajeva nekih bolesti. Karotenoidi Uloga i značaj u organizmu: Provitaminska aktivnost • utiče broj konjugovanih Antioksidstivna svojstva dvostrukih veza u molekulu. kao i funkcionalne grupe • Provitaminska aktivnost. – Aciklični karotenoidi (bez β- prstena) i ksantofili nemaju Prevencija bolesti: – Karotenoidi provitaminsku vrednost su ključni faktor u redukciji (Rodriguez-Amaya. – • Kod visokorizičnih grupa (npr. ali pri visokim dozama karotenoida. • Antioksidstivna svojstva. 2001). Prevencija bolesti: struktura lanca. zbog pro-oksidativnih osobina karotenoida • vezuju singletni kiseonik • devet dvostrukih veza u polienskom lancu .

pa je najaktivniji. Karotenoidi Molekula β-karotena se u tijelu α-karoten. su takđer vitamina A koji je bezbojan. prekursori vitamina A β-jononski prsten-važan je za pro. Zbog razlika u kemijskoj strukturi vitaminsku aktivnost nastaje samo jedna molekula β-karoten u svojoj strukturi ima vitamina A dva β-iononska prstena. Likopen nema β-jononski prsten . γ-karoten i konvertira u dvije molekule kriptoksantin.

Karotenoidi • Prevencija makularne • Hvatači slobodnih degeneracije(lutein i radikalai drugih reaktivnih zeaksantin) spojeva • Snizuju koncentracije LDL-a u • Modulacija imunog serumu inhibicijom sinteze odgovora kolesterola (HMG-CoA • Modulacija reduktaza) međustaničnih kanala • Lutein i zeaksantin nalaze se (kantaksantin) unutar retine i makule i štite ih • Modulacija ekspresije od oštećenja enzima koji sudjeluju u • Pozitivan učinak beta- metabolizmu ksenobiotika karotena na prevenciju noćnog sljepila i fotosenzibiliteta .

masnom tkivu prevladava prostati i sl. gušterači dominantni su Karotenoidi se pohranjuju beta . prvenstveno u masnom U testisima i prostati tkivu. jetri i vezani za lipoproteine. također ih likopen. Karotenoidi U cirkulaciji se nalaze U štitnjači. zeaksantin.karoten i likopen. slezeni. dok u jajnicima i nalazimo i u jetri. . plućima. Raspored pojedinih karotenoida u tjelesnim organima je različit.

Bioiskoristivost? 5.Vrste karotenoida i u kojoj hrani se nalaze? 3.Hemijska i fizikalna svojstva karotenoida? 2.Probava i sorpcija karotenoida? 4.Uloga i mehanizmi djelovanja u organizmu? . Pitanja 1.