You are on page 1of 7

Universitatea ‘Lucian Blaga’

Facultatea S.A.I.A.P.M

STUDIUL GEOGRAFIC ŞI ECONOMIC

.

Harta Hipsometrica a orasului Bals .

Evolutia numerica a populatiei din orasul Bals .

EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICI GEODEMOGRAFICI .

Harta politico-administrativa si a cailor de comunicatie .

Imagini orasul Bals .