You are on page 1of 10

7.

NASELJA I OBLICI NASELJENOSTI U
HRVATSKOJ
-
OBILJEŽJA NASELJA U HRVATSKOJ

Želimir Prša, student 5. god integriranog
nastavničkog studija povijesti i geografije

Mačkovo Selo .

Štakorovica .

Arapov Dol .

• u Hrvatskoj ima 6756 naselja . Naselja u RH • U Republici Hrvatskoj prevladavaju brojna i mala naselja • Prema stalnosti ih dijelimo na stalna i privremena.

veliki gradovi preko 100000 stanovnika . mala naselja 200 – 500 stanovnika 5.10000 stanovnika 7. velika naselja 1000.100000 stanovnika 8. patuljasta naselja 1 – 100 stanovnika 3. srednji gradovi 10000. Podjela prema broju stanovnika 1. sitna naselja 100 – 200 stanovnika 4. mrtva naselja bez stanovnika 2. srednja naselja 500 – 1000 stanovnika 6.

stupanj centraliteta . veličina naselja (> 1500 stanovnika) – 2. Tipovi naselja • Gradska (urbana) od seoskih (ruralnih) naselja dijelimo i po kriterijima: – 1. udio nepoljoprivrednog stanovništva (> 50%) – 3. udio aktivnog stanovništva zaposlenog u naselju van poljoprivrede – 4.

Gradovi • naselja veća od 10000 stanovnika. sva županijska središta. naselja sa više od 1500 po stupnju centraliteta subregionalni centri .

Lički Osik (1914 stanovnika) .