You are on page 1of 39

MPPC 1323 - INSTRUCTIONAL DESIGN

PETA MINDA
Nurul Izzah Bt Abdul Rased
( MPP151182)
Azman B Salamat
(MPP161078)
Safiyah Bt Abd Aziz
(MPP141086)
PETA MINDA ?
Peta minda merupakan suatu pembinaan yang dibuat di atas
sehelai kertas, idea penting diletakkan di tengah- sebagai
pusat utama dan idea lain yang berkaitan dikembangkan di
luar idea utama dengan menggunakan pusat kecil, garisan,
bongkah geometri, warna dan sebagainya

Peta minda adalah kaedah mengingat yang berkesan untuk


mendapatkan semula maklumat daripada ingatan untuk
ditukarkan menjadi bentuk yang boleh dilihat
"Peta Minda adalah satu "Peta minda boleh digunakan
untuk setiap aspek kehidupan
ungkapan Pemikiran
di mana pembelajaran yang
Radiant dan oleh itu adalah lebih baik dan pemikiran yang
fungsi semula jadi minda lebih jelas akan meningkatkan
manusia." prestasi manusia"

Tony Buzan (1994)


Dilahirkan di Palmers Green Enfield Middlesex

Mendapat pendidikan di Universiti British Columbia

Memperkenalkan sistem mengingat dan teknik peta


minda

Melancarkan program perisian (software) berkaitan


peta minda iaitu iMindMap pada Disember 2006

Pengasas dan Presiden kepada Brain Foundation, Brain


Tony Buzan Trust Charity, World Memory Championships dan
(1994) World Championships of the Brain
Buku Tony Buzan adalah Use Your Memory, Master
Your Memory, Use Your Head, The Speed Reading
Book and The Mind Map Book
Peta minda dibentuk berdasarkan otak manusia memproses
maklumat.

Penyelidikan menunjukkan bahawa otak manusia memproses


dan merakamkan maklumat berbeza dengan komputer

Otak manusia memproses maklumat dengan cara linear,


membuat pengelolaan yang menyeluruh, menghubungkait,
membanding, menganalisis dan sebagainya
Dalam peta minda, maklumat penting adalah disusun dengan
cara keseluruhan supaya menghasilkan struktur pola yang
kreatif
Ia selaras dengan cara otak memproses dan merakamkan
maklumat
Penyelidikan- Otak menggunakan pengelolaan keseluruhan
untuk menghubungkaitkan idea penting
Maklumat yang disusun mengikut struktur organik otak
adalah lebih mudah dirakamkan dalam ingatan jangka
panjang daripada maklumat yang disusun secara linear
Menghasilkan Ingat Kembali
Nota

Membuat
sinopsis Kreativiti

Penggunaan Kepentingan
otak kiri Penyelesaian
dan kanan
serentak
Peta Minda Masalah

Pembentangan Perancangan
Peta minda dapat merumuskan
pelbagai bahan bacaan ke
dalam bentuk sinopsis atau
Menghasilkan Ingat Kembali
ringkasan yang padat dan Nota
lengkap.
Membuat
sinopsis Kreativiti

Penggunaan Kepentingan
otak kiri Penyelesaian
dan kanan
serentak
Peta Minda Masalah

Pembentangan Perancangan
Menghasilkan Ingat Kembali
Nota

Membuat
Kreativiti
sinopsis
Peta minda dapat merumuskan
pelbagai bahan bacaan ke
dalam bentuk sinopsis atau
ringkasan yang padat dan Penggunaan Kepentingan
otak kiri Penyelesaian
lengkap.
dan kanan
serentak
Peta Minda Masalah

Pembentangan Perancangan
Menghasilkan Ingat Kembali
Nota

Membuat
sinopsis Kreativiti

Penggunaan
otak kiri dan
Kepentingan
Penyelesaian

Peta minda berupaya


kanan
serentak
Peta Minda Masalah

menggabungkan dan
mengimbangkan penggunaan
Pembentangan Perancangan
otak kanan dan otak kiri
semasa belajar.
Menghasilkan Ingat Kembali
Nota

Membuat
sinopsis Kreativiti

Penggunaan Kepentingan
Peta minda membantu otak kiri dan Penyelesaian
seseorang menyediakan topik
dan urutan semasa ingin
kanan Peta Minda Masalah
serentak
membuat suatu
pembentangan. Perancangan
Pembentangan
Peta minda sangat membantu
dalam membuat persembahan
seperti laporan, kertas kerja,
hasil perbincangan dan
Menghasilkan Ingat Kembali
Nota

Membuat
sinopsis Kreativiti

Penggunaan Kepentingan Untuk merancang sesuatu, peta


otak kiri Penyelesaian minda membantu individu
dan kanan
serentak
Peta Minda Masalah memperolehi dan mengurus semua
maklumat berkaitan dengan mudah

Pembentangan peta minda juga boleh digunakan


Perancangan untuk merancang suatu mesyuarat,
aktiviti harian, pelancongan, kerangka
karangan, penulisan makalah, laporan
dan persembahan.
Menghasilkan Ingat Kembali
Nota

Membuat
sinopsis Kreativiti

Penggunaan Kepentingan membantu individu untuk


otak kiri Penyelesaian mengenal pasti isu-isu dan hubung
dan kanan
serentak
Peta Minda Masalah kait antara satu sama lain sama
ada dalam bidang profesional atau
peribadi peta minda
Pembentangan Perancangan
Menghasilkan Ingat Kembali
Nota

Membuat
sinopsis Kreativiti

Setiap kali seseorang ingin


Penggunaan Kepentingan mencetuskan suatu idea
Penyelesaian
otak kiri berdasarkan kreativitinya, peta
Peta Minda
Masalah
dan kanan minda membebaskan
serentak pemikirannya daripada pemikiran
linear dan membolehkan idea-idea
Pembentangan Perancangan baru bercambah dengan baik
Peta minda membenarkan idea yang
Menghasilkan Ingat lintas pada fikiran dicatat dengan
pantas dalam keadaan terurus
Nota Kembali
Peta minda berfungsi pantas dan
berkesan dalam aktiviti imbas kembali
Membuat kandungan bahan bacaan dan perkara
sinopsis Kreativiti yang telah diulangkaji.

Penggunaan Kepentingan
Penyelesaian
otak kiri
Peta Minda
Masalah
dan kanan
serentak

Pembentangan Perancangan
KEBAIKAN
PETA MINDA
Sorontan Penulisan
Tony Buzan (2003), dimana beliau menyatakan manusia akan
mudah mengingati sesuatu yang menarik untuk dipandang
dan tulisan atau gambar ringkas yang mengandungi
maklumat yang boleh disimpan di dalam minda manusia.
Wahidin et al. (2004), penggunaan konsep peta minda dalam
pengajaran dapat menunjukkan peningkatan sikap pelajar
terhadap matapelajaran yang diajar
Gaya pembelajaran yang sesuai penting untuk meningkatkan
pencapaian akademik pelajar (Chambers, 1991).
Idea utama (main idea), subjek atau
fokus tertumpu pada pusat imej
Tema utama disebarkan dari pusat Ciri-Ciri
imej menjadi cawangan (branches) Peta Minda
Cawangan terdiri daripada kata kunci
yang dikeluarkan atau dicetak yang
berkaitan dengannya
Topik kurang penting diwakili
sebagai 'ranting(twig) cawangan
yang berkaitan
Cawangan membentuk struktur
nod yang disambungkan
Jenis-Jenis Peta Minda
Cabang

Kitaran

Tulang Ikan

Carta Alir

Pokok
Cabang
Kitaran
Tulang Ikan
Carta Alir
Pokok
1
Kaedah Membuat Peta Minda 6
Jangan fikir di mana
Di bhgian tengah
lukis tajuk dgn huruf besar hendak letakkan cabang
atau fakta
2 5
Bahagikan kepada cabang- Semua fakta di dalam
cabang yang merupakan huruf BESAR
fakta
utama 4
3 Setiap cabang utama
Bahagikan cabang menggunakan
kepada cabang kecil satu ayat contoh
- fakta terperinci KAEDAH dan JENIS
PROSES MEMBUAT
PETA MINDA
o Cari semua maklumat tentang sesuatu bab yang hendak
dibuat peta minda
o Cari kata kunci yang sesuai

o Contoh :

BASIC NEEDS OF HUMAN

o FOOD/MAKANAN
o AIR/UDARA
o WATER/AIR
o SHELTER/TEMPAT TINGGAL
o Tulis tajuk/bab di tengah-tengah dan sub topik di bahagian
kelilingnya.

o Pergi ke setiap subtopik dan tuliskan kata kuncinya (fakta-


fakta penting)

o Ulangi sehingga semua isi penting telah tercatat


o Masa menyiapkannya antara 10-20 minit

o Jangan terlalu mementingkan warna-warni sehingga


menumpukan masa mewarnakannya dari mencari
kata kunci yang penting

o Setelah siap, baca 3 kali atau dibentangkan,


disimpan, tampal

o Cuba buat bayangan minda dengan cara menulis


semula peta minda tersebut pada kertas lain
INGAT!!
Penggunaan peta minda
membolehkan
kita menggunakan kedua-
dua bahagian otak.
Di atas cabang juga anda
digalakkan
menggunakan grafik untuk
menarik
perhatian semasa membaca.
PETA MINDA
yang kreatif

Teks Grafik

Gambar
Contoh-contoh
PETA MINDA
SEKIAN
TERIMA KASIH