KRITERIA KENAIKAN PANGKAT PENGETUA CEMERLANG

NAMA JAWATAN A. TEMPOH BERKHIDMAT B. MARKAH PRESTASI MARKAH PANEL PENILAIAN TEMUDUGA C.

LAMPIRAN A

SYARAT-SYARAT PERKHIDMAT AN LAPORAN HARTA TATATERTIB

DG 48 NAIK PANGKAT KE GRED DG 52 Pengetua Cemerlang 1.5 tahun Pengetua SM ; dan - Terus sebagai Pengetua Cemerlang DG52 selama 1.5 tahun lagi - LNPT : 40.00 % - Markah Penilaian : 30.00 % Calon - Markah Panel : 30.00 % Pemantauan - Lulus PTK ; - Pengisytiharan harta, lulus tapisan tatatertib dan BPR; dan - Perakuan Ketua Jabatan

DG 52 NAIK PANGKAT KE GRED DG 54 1.5 tahun Pengetua Cemerlang DG52 di Sekolah Menengah; dan Terus sebagai Pengetua Cemerlang DG54 selama 2 tahun lagi. - LNPT : 40.00 % - Markah Penilaian : 30.00 % Calon - Markah Panel Pemantauan : 30.00 % - Lulus PTK ; - Pengisytiharan harta, lulus tapisan tatatertib dan BPR; dan - Perakuan Ketua Jabatan

DG 54 NAIK PANGKAT KE GRED JUSA C 2 tahun Pengetua Cemerlang DG54 di Sekolah Menengah; dan Terus sebagai Pengetua Cemerlang JUSA C di Sekolah Menengah - LNPT Calon - Markah Panel : 20.00 % Pemantauan - Markah Panel Temuduga : 20.00 % : 40.00 % : 20.00 % - Pengisytiharan harta, lulus tapisan tatatertib dan BPR; dan - Perakuan Ketua Jabatan

- Markah Penilaian

KRITERIA KENAIKAN PANGKAT GURU CEMERLANG
NAMA JAWATAN A. TEMPOH BERKHIDMAT B. MARKAH PRESTASI MARKAH PANEL PENILAIAN TEMUDUGA C.

LAMPIRAN B

SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN LAPORAN HARTA TATATERTIB

DG 41 NAIK PANGKAT KE GRED DG 44 Guru Cemerlang 7 tahun mengajar; Termasuk 3 tahun terakhir m/p pakar; dan Terus sebagai Guru Cemerlang DG44 selama 3 tahun lagi. - LNPT : 40.00 % - Markah Penilaian : 30.00 % Calon - Markah Panel : 30.00 % Pemantauan - Pengesahan dalam perkhidmatan - Lulus PTK ; - Pengisytiharan harta, lulus tapisan tatatertib dan BPR; dan - Perakuan Ketua Jabatan.

DG 44 NAIK PANGKAT KE GRED DG 48 3 tahun Guru Cemerlang DG44; dan Terus sebagai Guru Cemerlang DG48 selama 3 tahun lagi. - LNPT Calon - Markah Panel Pemantauan : 30.00 % : 40.00 % - Lulus PTK ; - Pengisytiharan harta, lulus tapisan tatatertib dan BPR; dan - Perakuan Ketua Jabatan.

- Markah Penilaian : 30.00 %

DG 48 NAIK PANGKAT KE GRED DG 52 3 tahun Guru Cemerlang DG48; dan Terus sebagai Guru Cemerlang DG52 selama 3 tahun lagi. - LNPT Calon - Markah Panel Pemantauan : 30.00 % : 40.00 % : 30.00 % - Lulus PTK ; - Pengisytiharan harta, lulus tapisan tatatertib dan BPR; dan - Perakuan Ketua Jabatan.

- Markah Penilaian

NAMA JAWATAN

A.

TEMPOH BERKHIDMAT

B.

MARKAH PRESTASI MARKAH PANEL PENILAIAN TEMUDUGA

C.

SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN LAPORAN HARTA TATATERTIB

DG 52 NAIK PANGKAT KE GRED DG 54 3 tahun Guru Cemerlang DG52; Terus sebagai Guru Cemerlang DG54 selama 3 tahun. - LNPT : 40.00 % - Markah Penilaian : 30.00 % Calon - Markah Panel : 30.00 % Pemantauan - Lulus PTK ; - Pengisytiharan harta, lulus tapisan tatatertib dan BPR; dan - Perakuan Ketua Jabatan.

DG 54 NAIK PANGKAT KE GRED KHAS C 2 tahun Guru Cemerlang DG54; dan Terus sebagai Guru Cemerlang Gred Khas C. - LNPT Calon - Markah Panel Pemantauan - Markah Panel Temuduga : 20.00 % : 20.00 % : 40.00 % - Pengisytiharan harta, lulus tapisan tatatertib dan BPR; dan - Perakuan Ketua Jabatan.

- Markah Penilaian : 20.00 %

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times