You are on page 1of 25

POREMEĆAJI ACIDO - BAZNE

RAVNOTEŽE

7,4
pH

pH niži od 6,8 izaziva acidoznu komu i smrt
pH viši od 7,8 izaziva tetaniju i smrt

.

Poremećaji homeostaze vodikovih iona pH Gubitak kiselina Akumulacija baza .

pretjerani gubitak vodikovih ioni (npr. zbog povećana nastajanja ili povećana gubitka vodikovih iona ili baza uz uredne homeostatičke mehanizme bubrega i pluća . poremećaji bubrega . stolicom) → acidoza . gubitak baza (npr. povećano nastajanje vodikovih iona premašuje njihov normalan sekrecijski kapacitet → acidoza . zbog poremećaja u homeostatičkim mehanizmima zaduženim za održavanje normalnog acido-baznog statusa uz normalnu proizvodnju vodikovih iona i lužina . poremećaji pluća . povraćanjem) → alkaloza → nadmašaj sposobnosti (kapaciteta) normalnih homeostatičkih mehanizama 2.Poremećaj acidobazne ravnoteže može nastati: 1.

Poremećaji acido-bazne ravnoteže uz uredne homeostatičke mehanizme .

Poremećaj acido-bazne ravnoteže zbog poremećaja u homeostatičkim mehanizmima .

Respiracijska acidoza 2.Uobičajena podjela: Patološki otkloni acido-bazne ravnoteže koje uzrokuju respiracijski poremećaji 1. Metabolička acidoza 2. Respiracijska alkaloza . Metabolička alkaloza .nastoje se ispraviti (kompenzirati) promjenom izdavanja CO2 (promjenom plućne ventilacije) .nastoje se ispraviti (kompenzirati) promjenom bubrežnog zadržavanja/izlučivanja bikarbonata i sekrecije H+ Patološki otkloni acido-bazne ravnoteže koje ne uzrokuju respiracijski poremećaji 1.

pojava anaerobnog metabolizma (laktat). jer se u organizmu metabolizmom stalno proizvode kiseline. ubrzano stvaranja ketona. Acidoze mogu nastati kao posljedica triju skupina procesa: ADICIJSKE ACIDOZE – nastaju dodavanjem novih kiselina (protona) u sustav (endogene ili egzogene kiseline) .bubrežno zatajenje.proljevi → metabolička acidoza . ACIDOZE Acidoze su mnogo učestalije od alkaloza i uzroci su im brojniji. povećan unos kiselina u organizam → metabolička acidoze RETENCIJSKE ACIDOZE – nastaju zadržavanjem kiselina zbog izostanka fiziološkog izlučivanja . plućna hiperkapnijska insuficijencija → metabolička i respiracijska acidoza SUBTRACIJSKE ACIDOZE – nastaju povećanim izdavanjem (gubitkom) baza .

kronična . akutna 2. RESPIRACIJSKA ACIDOZA • osnovni uzrok je hipoventilacija • karakterizira je povišeni PaCO2 (hiperkapnija) i sniženi pH plazme uz kompenzacijsku hiperbikarbonatemiju • prisutna hipoksemija i hipoksija Može biti: 1.

i u HCO3. kompenzacija bikarbonatima u ovom tipu poremećaja je razmjerno nevažna – razvija se samo blaga hiperbikarbonatemija: .uzrokovana naglim i teškim poremećajima alveolarne ventilacije i/ili difuzije plinova uz u brzo nakupljanje (retenciju) ugljikova dioksida i hipoksiju (→ skretanje prema anaerobnom metabolizmu → ↑ laktata → metabolička komponenta acidoze) .vrlo nizak pH i minimalno povećana koncentracija bikarbonata . koji bivaju puferirani hemoglobinom. ugljična kiselina tada disocira u H+.kompenziraju je najvećim dijelom stanični puferi (95%) .CO2 brzo difundira u eritrocite u kojima karboanhidraza ubrzava hidrataciju CO2 u ugljičnu kiselinu.koji izlazi iz eritrocia u zamjenu za klorid ( → blaga hiperkloremija) .Akutna respiracijska acidoza .

Kronična respiracijska acidoza .kompenzaciju preuzima bubreg i to pojačanom sekrecijom vodikovih iona i pojačanom reapsorpcijom bikarbonata .tijekom 3 – 6 dana povećava se koncentracija bikarbonata u plazmi (znatna hiperbikarbonatemija) .također u ovim situacijama treba oprezno provoditi oksigenaciju tkiva jer je tada hipoksija jedini stimulus za disanje .lagano snižen pH i visoka koncentracija bikarbonata .nagli oporavak ventilacije može izazvati posthiperkapnijsku alkalozu – nastupa zato jer pluća brže odstrane CO2 nego što bubrezi mogu normalizirati izlučivanje bikarbonata .progresivno se smanjuje koncentracija klorida u plazmi (hipokloremija) .

METABOLIČKA ACIDOZA Uzroci: • povećanje prizvodnje nehlapljivih kiselina • smanjenje sekrecije vodikovih iona • povećanje gubitka baza • unos tvari koje zakiseljuju organizam .

razvija se kompenzacijska hiperventilacija (može bti intenzivna – Kussmaulovo disanje ) • redovito prisutna hipobikarbonatemija (bikarbonati se troše za puferiranje vodikovih iona) • zbog smanjenja plazmatske koncentracije bikarbonata i održavanja elektroneutralnosti. povećava se koncentracija drugih aniona. METABOLIČKA ACIDOZA • sniženi pH i PaCO2 (hipokapnija) . a to mogu biti a) kloridi ili b) anioni neke metabolički proizvedene kiseline Stoga postoje: • hiperkloremijske metaboličke acidoze • metaboličke acidoze s (povećanim) anionskim manjkom (anionskim procjepom) .

renalna tubularna acidoza 3.nastaje kada je poremećeno bubrežno izlučivanje vodikovih iona ili kada se iz organizma gube anioni (bikarbonati ili anioni organskih kiselina) .nastaje i kada se unose kloridi koji zakiseljavaju organizam (HCl) Stanja koja uzrokuju nastanak hiperkloremijske metaboličke acidoze: 1.Hiperkloremijska metabolička acidoza . poremećaj rada bubrega 2. gastrointestinalni uzroci .

nastaje hiperkloremijska metabolička acidoza. hiperkloremijska metabolička acidoza i smanjena kiselost mokraće (pH veći od 5.smanjena je proizvodnja amonijaka pa se pH mokraće snižava na 4. poremećaj rada bubrega . gastrointestinalni uzroci . što izaziva lučenje renina i aldosterona . a reapsorbiraju kloridi) .blaže ili osrednje bubrežno zatajenje sa očuvanom GF ali smanjenom funkcijom epitlnih tubularnih stanica . uz relativno nisku koncentraciju kalija 2. ali u zamjenu samo za kalij .uretero – enterostomija (putem crijeva se u mokraću luče bikarbonati.3) . citrata) . smanjuje se volumen izvanstanične tekućine. renalna tubularna acidoza (RTA) .mokraćom se gube bikarbonati .aldosteron snažno zadržava natrij.1.5 (prestaje izlučivanje vodikovih iona) .gubitak alkalija proljevom (bikarbonata i organskih aniona npr.prestaje reapsorpcija natrija.postoje dva tipa ovog poremećaja a) proksimalna RTA (tip II) – nemogućnost reapsorpcije bikarbonata b) distalna RTA (tip I) – zahvaća distalne tubule. a poremećeno je izlučivanje vodikovih iona 3.hipokalijemija.

guanidinosukcinata) .bolesti jetre – hipoutilizacijska laktična acidoza (normoksični oblik. urata i organskih aniona (npr. dijabetička ketoacidoza .salicilizam (otrovanje salicilnom kiselinom).anionski procjep obično iznosi 15-20 mmol/l .povećanje koncentracije mliječne kiseline dolazi u stanjima tkivne hipoksije (hipoksični oblik. kada GF padne na 20% .nastaje zbog nakupljanja fosfata. alkoholna ketoacidoza .Metaboličke acidoze sa (povećanim) anionskim manjkom (procjepom) • nastaju kad se u organizmu zadržavaju anioni nehlapljivih kiselina.nastaje pri teškom bubrežnom zatajenju. laktična acidoza (laktacidoza) .laktat nastaje iz piruvata kao proizvod anaerobne glukolize .smanjuje se reapsorpcija bikarbonata i proizvodnja amonijaka 2.hiperglikemija → glukozurija i osmotička diureza → dehidracija i gubitak ("ispiranje") kalija .hiperosmolarnost plazme 3. hiperprodukcija laktata) (hipoperfuzija / hipoksemija) . tip A. uremična metabolička acidoza . ili se povećava njihova proizvodnja 1.nastaje zbog nakupljanja ketokiselina kao posljedica korištenja masnih kiselina za dobivanje energije . egzogeni unos kiselina (i njihova aniona) . tip B) 4.nastaje uslijed gladovanja kroničnih alkoholičara 5. trovanje metanolom . sulfata.

RESPIRACIJSKA ALKALOZA . hiperventilacija i hipokapnija sa alkalozom uz hipoksiju mogu biti početni stadij poremećaja ventilacije koji kasnije uzrokuje respiracijsku acidozu (kisik teže difundira kroz respiracijsku membranu od CO2) Može biti: 1. povišenje pH i sniženje koncentracije bikarbonata (uz hiperkloremiju) . akutna 2.uzrokovana hiperventilacijom i posljedičnom hipokapnijom → sniženje PaCO2. kronična .

Hiperkalcijemija . poliurija) zbog smanjenog volumena izvanstanične tekućine razvija hiperaldosteronizam 1. hipokloremijska metabolička alkaloza (povraćanje sadržaja iz crijeva može uzrokovati i alkalozu – gubitak bikarbonata) 3. METABOLIČKA ALKALOZA • uzrokovana gubitkom kiselina npr.hipokalijemijska.nastaje sekundarni aldosteronizam 4. Konstrikcijska alkaloza . pH i Pa CO2 su povišeni. zbog gubitka NaCl i vode (znojenje i mokrenje) – sekundarni hiperaldosteronizam 2. prisutna je obično i hipokalijemija • često se u ovim stanjima (povraćanje. te pojačanom reapsorpcijom bikarbonata • povišenje koncentracije bikarbonata u plazmi. Uzimanje alkalija .povraćanje .npr.nastaje zbog smanjenja volumena (konstrikcije) izvanstanične tekućine. putem želuca ili bubregom. Diuretici .pojačava lučenje vodikovih iona u želucu i bubregu i tako uzrokuje alkalozu . Gubitak solne kiseline .obično ometaju reapsorpciju NaCl → ↑ dotok Na+ u distalne i sabirne tubule što pokreće sekreciju H+ . uzimanje antacida za liječenje ulkusne bolesti 5.

KOMPENZIRANOST / DEKOMPENZIRANOST ACIDO – BAZNIH POREMEĆAJA .

Mješoviti oblici poremećaja acido-bazne ravnoteže .

Patofiziološke posljedice poremećaja acido-bazne ravnoteže • izravno i posredno uzrouju disfunkcije više organskih sustava IZRAVNI POREMEĆAJ AKTIVNOSTI ENZIMA I KONFORMACIJE OSTALIH BJELANČEVINA → sekundarni poremećaji DISELEKTROLITEMIJE – posljedice kompenzacijskih procesa: . što utječe na stupanj njihove toksičnosti .izmjena H+ i K+ kroz staničnu membranu: acidoza obično izaziva hiperkalijemiju (→ srčane aritmije). to uključuje i egzogene toksične tvari.puferiranje putem albumina → zauzimanje / oslobađanje veznih mjesta za Ca2+ vodikovim ionima → → promjena ionske (bioraspoložive. parestezije) • promjene pH utječu i na čvrstoću vezanja malih molekula za albumine. efektivne) frakcije kalcija: u acidozi se povećava u alkalozi smanjuje (alkaloza → hipokalcijemična TETANIJA. karpopedalni spazam. alkaloza hipokalijemiju (→ hipokalijemijska mišićna klijenut) .

alkaloza – suprotni učinci: konstrikcija moždanog krvožilja → ↓ moždani protok (+ ↑ afinitet Hb za O2) → → poremećaj svijesti .acidoza povećava plućni žilni otpor (kao i hipoksija) a istodobno izaziva vazodilataciju moždanog krvožilja → ↑ moždani protok → povišenje intrakranijalnog tlaka → glavobolje. Patofiziološke posljedice poremećaja acido-bazne ravnoteže AFINITET HEMOGLOBINA ZA KISIK . dok se u alkalozi afinitet hemoglobina za kisik povećava (teže otpuštanje kisika → hipoksija) KARDIOVASKULARNI POREMEĆAJI . pospanost. poremećaji svijesti .u acidozi se smanjuje. pa se poboljšava otpuštanje kisika u tkiva (Bohrov učinak).

KARDIOVASKULARNI POREMEĆAJI .u acidozi se smanjuje kontraktilnost srca zbog natjecanja vodikovog iona i kalcija za vezanje na troponinu C (negativni inotropni učinak acidoze) → potrebna veća koncentracija Ca2+ za određeni stupanj kontrakcije + sekundarna hiperklaijemija u acidozi → poremećaji ritma srca ↓ SMV → hipoperfuzija → ↓ doprema kisika → anaerobni metabolizam → acidoza circulus vitiosus .

imati u vidu DINAMIZAM promjena . "uhvaćeno" stanje) .• aktualno (zatečeno.