You are on page 1of 9

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Co to jest POPW?
Co daje POPW?
Jak skutecznie z niego skorzystać?

CZYTAJ DALEJ
O SIGNUM SP. Z O.O.
Signum sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowych działaniach z zakresu pozyskiwania funduszy
europejskich. Oferta firmy obejmuje pomoc firmom planującym rozwój poprzez inwestycje w ICT,
Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK), nowe linie technologiczne i wiele innych.

Spółka dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży konsultingowej posiada na swoim koncie liczne
sukcesy oraz 91% skuteczność. Dodatkowo budując długotrwałe relacje ze swoimi klientami uzyskała 100%
ich zadowolenia co świadczy o profesjonalnym i rzeczowym podejściu firmy.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej firmy Signum i zapoznaniu się z pełną gamą usług -
http://www.signum.org.pl/

ZAPRASZAMY!

Signum sp. z o.o. Odział Warszawa tel. 691 491 970
37-100 Łańcut 02-703 Warszawa tel. 22 20 50 872
ul. Podzwierzyniec 29 Bukowińska 8/511 fax 17 785 26 40
DLACZEGO WARTO?

Signum sp. z o.o. Odział Warszawa tel. 691 491 970
37-100 Łańcut 02-703 Warszawa tel. 22 20 50 872
ul. Podzwierzyniec 29 Bukowińska 8/511 fax 17 785 26 40
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA
Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) obejmuje takie województwa jak: lubelskie, podkarpackie,
świętokrzyskie, podlaskie oraz warmińsko-mazurskie. Są to województwa Polski wschodniej, które mogą
korzystać z niego w ramach wsparcie rozwoje społeczno-gospodarczego.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są przeznaczane na rozwój innowacyjnej
przedsiębiorczości oraz inwestycje związane z komunikację miejską, drogami i koleją.

Głównym zadaniem POPW jest aktywne wspieranie powstawania oraz rozwoju startupów, działalności MŚP
oraz nowatorskich produktów z zakresu wzornictwa.

Więcej na: http://www.signum.org.pl/oferta/nasza-specjalizacja-czyli-szczegoly-programow-unijnych/

Signum sp. z o.o. Odział Warszawa tel. 691 491 970
37-100 Łańcut 02-703 Warszawa tel. 22 20 50 872
ul. Podzwierzyniec 29 Bukowińska 8/511 fax 17 785 26 40
POPW 1.2.
Internacjonalizacja MŚP wchodząca w skład
działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Program Operacyjny
Wschodnia 2014-2020 obejmuje ekspansję
działalności przedsiębiorstw z makroregionu
Polska Wschodnia 2014-
Polski wschodniej. Działanie nastawione jest na 2020
rozwój eksportu na nowych rynkach
zagranicznych oraz zakłada opracowanie
strategii rozwoju działalności eksportowej wraz
z badaniem i rekomendacją rynków najbardziej Poddziałanie 1.2.
perspektywicznych.
Internacjonalizacja MŚP
Więcej na: http://www.signum.org.pl/oferta/nasza-
specjalizacja-czyli-szczegoly-programow-
unijnych/popw-12/

Signum sp. z o.o. Odział Warszawa tel. 691 491 970
37-100 Łańcut 02-703 Warszawa tel. 22 20 50 872
ul. Podzwierzyniec 29 Bukowińska 8/511 fax :17 785 26 40
POPW 1.3.1.
Dofinansowanie w ramach POPW 1.3.1 dotyczy
programu Wdrażania innowacji przez MŚP, PROGRAM OPERACYJNY
który skierowany jest do małych i średnich
przedsiębiorstw. Jego celem jest
POLSKA WSCHODNIA
wprowadzenie produktów innowacyjnych na 2014‐2020
skalę krajową wykorzystując wynik prac B+R.
Projekt dostarcza środki na poszczególne etapy
wdrażania innowacyjnego projektu.
Poddziałanie 1.3.1.
Więcej na: http://www.signum.org.pl/oferta/nasza-
specjalizacja-czyli-szczegoly-programow- Wdrażanie innowacji przez
unijnych/popw-131/
MŚP

Signum sp. z o.o. Odział Warszawa tel. 691 491 970
37-100 Łańcut 02-703 Warszawa tel. 22 20 50 872
ul. Podzwierzyniec 29 Bukowińska 8/511 fax 17 785 26 40
POPW 1.4.
Działanie 1.4. Wzór na konkurencję zawiera się
w Programie Operacyjnym Polski Wschodniej PROGRAM OPERACYJNY
2014-2020. Wpiera on w głównej mierze firmy
makroregionu Polski Wschodniej w otrzymaniu
POLSKA WSCHODNIA
dofinansowania na audyt i strategię wzorniczą 2014‐2020
w obszarach o największym potencjale
rozwojowym, czyli inteligentnych specjalizacji
w ramach projektów z zakresu badań, rozwoju
oraz innowacji na szczeblu krajowym oraz Poddziałanie 1.4. WZÓR
regionalnym.
NA KONKURENCJĘ
Więcej na: http://www.signum.org.pl/oferta/nasza-
specjalizacja-czyli-szczegoly-programow-
unijnych/popw-14/

Signum sp. z o.o. Odział Warszawa tel. 691 491 970
37-100 Łańcut 02-703 Warszawa tel. 22 20 50 872
ul. Podzwierzyniec 29 Bukowińska 8/511 fax 17 785 26 40
KLIENCI O SIGNUM SP. Z O.O.

Przede wszystkim chciałabym Bardzo dobrze współpracowało mi Dzięki Signum rozkręcenie biznesu
podziękować za pomoc. Signum się z firmą Signum. Staranie się o w oparciu o dotację było to dla
tworzą konkretni i rzeczowi dotację to długa i ciężka droga, a z mnie o wiele lżejsze niż myślałam.
specjaliści, którzy naprawdę nimi było to o wiele prostsze. Zdecydowanie polecam tych
potrafią pomóc. Polecam. specjalistów!
- Anna, Rzeszów - Rafał, Łańcut - Renata, Leżajsk

Signum sp. z o.o. Odział Warszawa tel. 691 491 970
37-100 Łańcut 02-703 Warszawa tel. 22 20 50 872
ul. Podzwierzyniec 29 Bukowińska 8/511 fax 17 785 26 40
Masz pytania?

Napisz do nas!

Signum sp. z o.o. Odział Warszawa tel. 691 491 970
37-100 Łańcut 02-703 Warszawa tel. 22 20 50 872
ul. Podzwierzyniec 29 Bukowińska 8/511 fax 17 785 26 40