PENGUMUMAN

AHLI: NUR JANNAH NABIHAH BT SABRI SYAHIRAH BT MOHD YUSOF SITI AISYAH HUMAIRA

KONSEP
‡ Aktiviti penyampaian dan penyebaran sesuatu maklumat kepada orang ramai. ‡ Maklumat yang disampaikan mestilah tepat dan jelas. ‡ Arbak Othman (1995:98) = pengumuman ialah hal yang disebarkan atau makluman. ‡ Kamus Dewan Edisi Ketiga (1994:1518) = pengumuman ialah pihak yang mengumumkan, pemberitahuan kepada orang ramai atau pemakluman.

‡ Tujuan pengumuman adalah pendengar atau pembaca dapat menerima sesuatu maklumat dengan lebih tepat. ‡ Bahasa yang mudah untuk menyampaikan isi-isi penting sahaja bagi memudahkan pembaca atau pendengar mendengar mesej dengan mudah. ‡ Tepat,ringkas dan jelas untuk mengelakkan sebarang kekeliruan.

JENIS-JENIS PENGUMUMAN
2 JENIS

PENGUMUMAN DALAM KESELAMATAN AWAM

PENGUMUMAN UNTUK KEPENTINGAN AWAM

CONTOH : ‡ KAWASAN LARANGAN ‡ MEMBAIKI LINTASAN AWAM DI GATE KERETAPI ‡ PERINTAH BERKURUNG ‡BANGUNAN YANG BERBAHAYA

CONTOH: ‡ GANGUAN BEKALAN AIR/ELEKTRIK ‡ PERPINDAHAN SYARIKAT ‡ KEMATIAN ‡ PERKHAWINAN ‡ BENCANA ALAM

MEDIA YANG DIGUNAKAN
Sepanduk Poster Papan tanda Iklan

BENTUK PENGUMUMAN BERCETAK/ BERTULIS
A. BAHAGIAN TAJUK
‡ ‡ ‡ ‡

Bahagian tajuk paling jelas dipaparkan Ditulis dengan huruf besar dan berbentuk frasa. Diletakkan di atas atau di papan tanda. Dicatatkan perkara yang hensdak diumumkan.

B. BAHAGIAN PENJELASAN
‡ Terdapat mesej yang hendak disampaikan. ‡ Mempunyai maklumat yang lengkap. ‡ Terdapat berbagai-bagai jenis ayat yang diterapkan seperti ayat berita,

ayat suruhan, ayat larangan dan sebagainya.

C. BAHAGIAN KESIMPULAN
‡ Terdapat pesanan dan pemberitahuan penting.

CIRI-CIRI PENGUMUMAN
‡ Perlu mengandungi maklumat yang benar dan tepat. ‡ Keterangan daripada sumber yang dipercayai dan diperoleh daripada pihak yang berkenaan dan bertanggungjawab. ‡ Ciri pengumuman boleh dibahagi kepada dua iaitu, ciri-ciri pengumuman lisan dan ciri-ciri pengumuman bertulis.

Bahasa jelas, ringkas dan tepat maksudnya

Suara, nada dan intonasi mestilah jelas dan betul

CIRI-CIRI PENGUMUMAN LISAN
Penyampaian mestilah lancar Penggunaan bahan sokongan lebih memudahkan pendengar memahami perkara yang disampaikan.

Bahasa ringkas, tepat dan padat. (ayat aktif)

Tajuk ditulis di sebelah atas dengan jelas dan dapat menarik perhatian pembaca

CIRI-CIRI PENGUMUMAN BERTULIS
Mesej yang ingin disampaikan tidak berbelit-belit Pengumuman ditulis dengan jelas dan terang

PROSEDUR PENGAJARAN
1. PENDEDAHAN
‡

Didedahkan kepada pelbagai bentuk pengumuman yang dapat dilihat dan didengar (audio visual) atau dibaca. Contoh bahan: Pita rakaman video seperti penetapan tarikh hari raya. Pita rakaman radio seperti amaran daripada Jabatan Kaji Cuaca. Bahan bercetak seperti iklan, poster dan risalah. Membuat lawatan sambil mendengar pengumuman-penguman yang terdapat di terminal kapal terbang, stesen keretapi dan di pejabatpejabat.

‡

‡

2. MENGENAL PASTI BENTUK DAN ISI PENGUMUMAN
‡ Mengklasifikasikan bentuk-bentuk pengumuman tersebut melalui pendedahan berbagai-bagai bentuk dan jenis-jenis pengumuman. ‡ Menentukan tata cara dan keperluan untuk menjalankan jenis pengumuman berdasarkan tujuan, sasaran dan teknik yang sesuai.

3. MENULIS TEKS PENGUMUMAN
‡ Menentukan tema pengumuman yang ingin ditulis. ‡ Memilih tajuk yang bersesuaian dengan tema. ‡ Cara pengumuman ditulis pada kad manila, kertas dan sebagainya.

4. CARA PENYAMPAIAN
‡ Sebutan dan intonasi yang sesuai. ‡ Isi, gaya bahasa, intonasi, kelancaran, gaya percakapan penting. ‡ Mimik muka dan kebakuan bahasa dititik beratkan

CONTOH PENGUMUMAN

CONTOH PENGUMUMAN BERTULIS

PENGUMUMAN Adalah diberitahu bahawa Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Semenanjung Malaysia (LPKP) sedang menjalankan operasi mengemaskinikan rekodnya mengenai pemegang-pemegang Lesen Teksi Bandaraya Kuala Lumpur. Bagi melicinkan urusan ini , kerjasama pemegang-pemegang Lesen dan Pemandu Teksi Bandaraya Kuala Lumpur adalah diminta menghadirkan diri ke tingkat 2, Bangunan MARA, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur pada bila-bila masa antara jam 9.00 pagi hingga 3.00 petang pada 18hb; 19hb; dan 20hb. Ogos 1996 untuk member maklumat-maklumat yang dikehendaki: Sila bawa bersama salinan dokumen-dokumen berikut ( mana yang berkenaan) 1. Lesen teksi; 2. Perakuan Pendaftaran Perniagaan ( Borang D), Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dengan maklumat Perniagaan terkini yang dikeluarkan oleh pendaftaran perniagaan. 3. Borang 24,44 dan 49 Akta Syarikat 1956 yang terkini; 4. Salinan borang A KWSP bagi tiga bulan terakhir dengan salinan asal resit-resit KWSP yang berkenaan; 5. Surat Perjanjian Pinjaman Kenderaan. 6. Penyata Akaun Bank bagi 3 (tiga) bulan terakhir; dan 7. Perjanjian sewa ata sewa beli kenderaan. Lembaga pelesenan Kenderaan Perdagangan, Semenanjung Malaysia.

SEKIAN..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful